Rein, Gabriel

Rein, Gabriel

1800–1867. Helsingin yliopiston historian professori 1834–61, yliopiston rehtori 1848–58. Aateloitu 1856. Valtiopäivillä aatelissäädyn edustaja. Lauantaiseuran jäsen, Suomalaisen kirjallisuuden seuran perustajia.

Georg von Alfthanilta

Päivämäärä: 
5.12.1866
Oulussa 5.12.1866   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.    Jo viime postissa sain tiedon huhusta, jonka tänä päivänä saapuneet sanomalehdet näyttävät vahvistavan, ja otan näin ollen vapauden onnitella sydämellisesti ja vilpittömästi Herra Senaattoria hänen osakseen saamansa kunnianosoituksen johdosta, samoin kuin onnittelen maan aatelia siitä, että sääty saa pian edessä olevilla valtiopäivillä lukea jäsentensä joukkoon miehen, joka isänmaalle suorittamiensa monien ja suurten palvelusten kautta on saavuttanut nyt koko säädyn hyväksi koituvan kokeneisuuden. Ilahduttavaa on myös nähdä, et...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Suomi. Kirjoituksia isän-maallisista aiheista. Toinen jakso. 10. osa: Puhe Gabriel Reinin haudalla

Päivämäärä: 
28.6.1867
Tässä kokoontuneessa joukossa lienee mukana monia, jotka rakastavat äsken puhuttua kieltä, mutta eivät valitettavasti ole ymmärtäneet puheen sisältöä ja jotka sen takia varmaankin haluavat palauttaa mieleensä, miksi me seisomme tämän haudan ääressä ja kuka sen povessa lepää. Hänen nimensä on Gabriel Rein. Eläessään hän toimi tämän Suomen yliopiston opettajana, hän opetti sen nuorisoa tuntemaan omaa maatansa, tätä rakasta isänmaatamme. Hän oppi tuntemaan sen kansan, miten siitä on tullut se mitä se on ja millaisia kohtaloita se on kokenut. Jalompaa oppimisen ja tietämisen kohdetta ei ole. Mi...
Henkilöt: 
Paikat: 

Fredrik Cygnaeukselle

Päivämäärä: 
29.12.1867
29.12.1867 Odotan Thiléniä tänne. Pelkään, etten tavoita Sinua myöhemmin ja lähetän sen takia tämän sekä tuon kirotun liitteen. Velka on vanha. Aikaisemmat takaajat Chydenius ja Rein ovat vapautuneet – ja maksettava on tai hankittava uusi velkakirja. Suureksi harmikseni en pysty tänä vuonna ensiksi mainittuun ratkaisuun. Raskasta on toki ryhtyä puuhaamaan jälkimmäistä. Mutta ei auta. Jäljellä vain vähän ystäviä, joilta voi apua saada. Sitä paitsi jäljellä on vähän aikaa kumpaan tahansa ratkaisuun. Olen myös viivytellyt tähän raskaaseen puuhaan ryhtymistä jo monta viikkoa. Pyydän nyt, että h...
Kirjeenvaihto: 

Gabriel Reinille

Päivämäärä: 
30.12.1867
Parahin Veli. [päiväämätön]   Olen kehottanut Thiléniä maksamaan sen, mitä Veli laskuttaa tilastotyöhön tarvituista kuluista. Lisäksi Veljen tarvitsee vain lähettää kuittauksen sisältävä lappunen valtiovaraintoimituskuntaan, kun Thilén lähettää rahat. Källströmillä ei ole mitään saatavaa kuluvalta kuukaudelta, koska hän saa vielä puolet palkastaan toimituskunnasta. Ohessa tullitilastot sekä toimituskunnalle tullut kirjelmä, jossa on ehdotus uudeksi jäsentelyksi. Älä pyhinä unohda ystävääsi ja veljeäsi J. V. S:nia    
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Nordiska resor och forskningar, 6. osa: M. A. Castrénin elämäkerta

Päivämäärä: 
30.12.1870
Kun jossakin eurooppalaisessa sivistysmaassa toimiva elämäkerran kirjoittaja haluaa vastata maineikkaan henkilön elämänkohtaloita kohtaan tunnettuun mielenkiintoon, hänellä on kuvauksensa lähtökohdaksi perusta, jonka sivistyneet lukijat tuntevat kaikkialla maailmassa. Hän ohittaa yleisesti tunnettujen asioiden kuten maan luonnonolojen, kansan historian, poliittisten ja kirjallisten tapahtumien kuvaamisen pelkästään viittaamalla niihin siltä osin kuin niillä on ollut jokin yhteys kuvauksen pääkohteeseen ja liittää niihin tämän henkilön elämänvaiheista yksityiskohtia, jotka valaisevat lähemmi...

Muistelmanluonteisia muistiinpanoja

Päivämäärä: 
30.12.1876
I. Tie senaattiin   Minulla oli jo varsin kauan ollut onni saada osakseni vapaaherra K. J. Walleenin hyväntahtoista huomiota. Tämän yhteyden auttoi ehkä alkuun hyvä ystäväni, myöhemmin lehtorina toiminut Karl Backman, joka toimi perheessä kotiopettajana. Lyseossa pidin paljon hänen [Walleenin] pojastaan Edvardista, joka oli tuolloin koulun priimus ja jonka kanssa jouduin kurin valvojana sen takia pitämään lähemmin yhteyttä. Myöhemmin annoin tunteja myös nuoremmalle pojalle Alfonsille, joka oli erään ns. ylioppilastehtaan oppilas. Vapaaherra Walleen oli kustavilaisen ajan perinteisiin juurtu...