Hallinto

Hallinto

Freja nro 20, 10.3.1840: Yhteiskunnallisten uudistusten periaatteesta

Päivämäärä: 
10.3.1840
Yleisen kielenkäytön mukaan on viimeisen puolen vuosisadan poliittisissa uudistuksissa erotettu toisistaan teorioihin nojaava uudistus ja maan historiaan perustuva uudistus. Politiikassakin on näin syntynyt historiallinen koulukunta. Äärimmillään se on tuominnut jokaisen uuden yhteiskuntajärjestyksen yrityksen kumoukselliseksi ja pelkästään tuhoisaksi. Ranskan vallankumouksen tulokset vaikuttivat suuresti tähän koulukuntaan. Sen kauhuihin on voitu näet jatkuvasti vedota: ne ovat ilmeisiä seurauksia niin kutsuttujen uusien aatteiden istuttamisesta yhteiskuntarakenteeseen. Vielä silloin kun E...
Henkilöt: 

Litteraturblad nro 1, tammikuu 1859: Läänien järjestelystä

Päivämäärä: 
2.1.1859
Voi olla hieman sopimatonta käyttää yllä olevaa otsikkoa, koska tulemme sanomaan niin vähän kyseisestä asiasta. Mutta läänien uudesta järjestelystä on tullut paitsi yleinen puheenaihe myös pohdiskelujen kohde lehdissä. Ja kun uskomme tietävämme, että läänien järjestely sellaisena, kuin se on tullut kysymykseen, on niin sanoaksemme laajemman järjestelysysteemin sivuseikka, niin katsomme, että tästä asiaintilasta tietämätön lukija voi pitää tervetulleena tätä koskevaa valaistusta. Tunnettua on, että jo useiden vuosien ajan ovat maan nykyisen hallinnollisen, oikeudellisen ja kirkollisen jaon h...
Paikat: 

Litteraturblad nro 6, kesäkuu 1860: Kuntalaitoksen uudistamisesta

Päivämäärä: 
1.6.1860
Puoli vuotta sitten asetetun kunnallislainsäädäntökomitean neuvottelujen tulokset eivät ole vielä yleisessä tiedossa. Sen neuvottelut koskivat maalaiskuntaa. Lienee arvailujen varassa, milloin sen perustamisesta koituu jotain hedelmää. Siltä voisi kiistatta toivoa parempaa kunnan asioiden hoitoa ja ennen kaikkea parempaa henkeä siihen. Mutta samaa voidaan täydellä syyllä sanoa kaupunkikunnasta. On olemassa pettämätön keino herättää ja elävöittää tuota henkeä. Ja jos siihen turvaudutaan, ei hallituksen myöskään tarvitse erityisemmin huolehtia kuntalaitoksen järjestämisestä. Kunnat kyllä huol...
Paikat: 

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1861: Eräiden hallitusmuotoon ja vakuuskirjaan sisältyvien säädösten tulkinnasta

Päivämäärä: 
1.7.1861
Kenenkään päähän ei liene pälkähtänyt ajatus, että Suomen voimassa olevien perustuslakien mukaan uusia veroja ei voida määrätä maksettaviksi eikä olemassa olevia veroja korottaa ilman säätyjen yleisillä valtiopäivillä antamaa suostumusta, kuten ei myöskään perustuslakia, säätyjen erioikeuksia, siviili- ja rikoslakia eikä yleensäkään sellaisia lakeja, joiden säätämiseen valtiopäivät ovat osallistuneet, voida muuttaa säätyjä kuulematta ja näiden antamatta muutoksille hyväksymistään säädetyn järjestyksen mukaisesti. Tähän, itseverotukseen ja osallistumiseen lakien säätämiseen, tiivistyvät Suom...
Paikat: 

Litteraturblad nro 8, elokuu 1861: Vastauksia

Päivämäärä: 
1.8.1861
Hra Q. [C. I. Qvist] on kerran kuussa ilmestyvässä Mehiläinen-lehdessä esittänyt muistutuksena meidän artikkelimme ”Suomen olot ja Ruotsin lehdistö” sisällöstä. Nämäkin hra Q:n muistutukset perustuvat osaksi sanojemme omavaltaiseen, tekstin sanamuotoja ja asiayhteyksiä vastaan sotivaan tulkintaan. Kirjoittaja on kuitenkin rehti vastustaja. Hän jättää motiivit rauhaan. Hän ei pane suuhumme muita sanoja niiden lisäksi, jotka ovat nimenomaisesti lehdestämme luettavissa. Hän ei valehtele eikä solvaa, niin kuin muuan tunnoton kopla. Niistä viidestä kohdasta, joihin hra Q. ryhmittää muistutuksens...
Paikat: 

Johan August von Esseniltä

Päivämäärä: 
14.10.1861
Turussa ja Rauhalinnassa 14.10.1861   Kunnioitettu Veljeni!    Olen suuresti epäröiden päättänyt lähettää suoraan Sinulle oheisen kirjoitelman, koska olen ollut ja olen yhä epätietoinen siitä, mitä mieltä olet tällaisesta askeleesta ja miten siihen suhtaudut. Ymmärrät kai helposti, etten minä kuten kukaan muukaan, joka tuntee mielenkiintoa ja lämmintä rakkautta maataan kohtaan, voi suhtautua välinpitämättömästi Sinun ja vastustajiesi väliseen taisteluun. Jo heti nähdessäni ensimmäisen kirjoituksesi juuri nyt taistelun aiheena olevasta kysymyksestä Litteraturbladetin toukokuun numerossa aioi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 11, marraskuu 1861: Ystävälleni C. R. E:lle [Ehrström]

Päivämäärä: 
1.11.1861
Kirjeesi oli hyvin tervetullut. Sinähän tiedät: yhtään kätesi kirjoittamaa sanaa en ole moneen vuoteen nähnyt; ja nyt olen iloinen nähdessäni, että ne ilmaisevat yhtä lujaa ystävyyttä ja ovat yhtä avoimia kuin kymmenkunta vuotta sitten. Yhteen kirjeen kappaleeseen haluan vastata tässä julkisesti, koska vastaus ei ole tarkoitettu pelkästään Sinulle. Tuo kappale on seuraava: ”Mutta et sano mitään puolustaaksesi kansakuntaa, kun se on käyttänyt oikeuttaan, tehnyt velvollisuutensa”, nimittäin esittämällä vastalauseita [tammikuun] valiokunnan vaalien yhteydessä. Ja kirjeessä annetaan ymmärtää, e...
Paikat: 

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1861: Valiokunnan toiminnasta

Päivämäärä: 
1.12.1861
Kun nämä rivit näkevät päivänvalon, valiokunta on kokoontunut ja aloittanut työnsä. Olemme ensi hetkestä saakka sen koollekutsumisen jälkeen turvallisin mielin luottaneet siihen, että neljälläkymmenelläkahdeksalla miehellä, jotka maan neljä säätyä ja yliopisto ovat valinneet, on valiokunnan aseman ja tehtävän muotoutumisesta riippumatta isänmaallisuutta, tietoa ja viisautta kylliksi, jotta heidän toimensa eivät koskaan voisi tuottaa maalle turmiota eivätkä saattaisi sen perustuslaillisia oikeuksia vaaraan. Olemme kuitenkin myös melkeinpä ensi hetkestä saakka päätyneet siihen vakaaseen käsit...
Paikat: 

Litteraturblad nro 2, helmikuu 1862: Uusivuosi 1862. Suomi

Päivämäärä: 
1.2.1862
Kenenkään mielikuvitus ei vuoden 1861 alussa kyennyt hahmottamaan kuvaa siitä, mitä tuona vuonna Suomessa tapahtui. Uskottiin, että keis. senaatin ehdotus valtiopäiville annettavista esityksistä esiteltäisiin Hallitsijalle varsin pian vuoden alkupuolella – ja oli aivan luonnollista, että tämän ehdotuksen perusteella hyväksyttyjen esitysten toivottiin olevan vuonna 1862 valmiita säädyille annettaviksi. Vaikka aika-arvio oli väärä, vuosilukuun ei pitäisi tuijottaa liikaa. Suomen kansan asemassa oleva kansa unohtaa helposti, että sen toivomusten toteutuminen riippuu menneisyyden luomista olois...
Paikat: 

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1862: Hallituksen ohjelma vuodelta 1856

Päivämäärä: 
1.7.1862
Tänä vuonna on julkaistu painettuna ”Kertomus Suomen suuriruhtinaskunnan hallinnosta vuodesta 1855 vuoden 1862 alkuun” . Kertomuksen on laatinut Suomen historiankirjoituksen palveluksessa ansioitunut veteraani Gabriel Rein, jota isänmaan historian ja tilastotieteen tuntemus saa kiittää monista arvokkaista, vaivalloiseen tutkimukseen perustuvista tiedoista ja jonka huulilta yliopiston nuoriso on lähes neljännesvuosisadan ajan saanut isänmaan menneisyyttä koskevan tietämyksensä. Suomea koskevia tilastotietoja ei ole ollut olemassa ennen hänen tähän aihepiiriin kuuluvia töitään. Hra Rein on ny...
Paikat: