Painovapaus

Painovapaus

Freja nro 72, 73, 74 ja 75, 14.9., 17.9., 21.9. ja 24.9.1841: Painokanteesta ”Strauss och evangelierna” -teosta vastaan.

Päivämäärä: 
14.9.1841
I Uskonnollinen suvaitsevaivuus   Vaikka Straussin teoksen julkaisijaan nyt kohdistetussa vainossa ei olekaan ajanmukaisen valistuksen ja uskonnollisen suvaitsevuuden merkkejä, täytyy kysymyksen kaikkialla herättämää mielenkiintoa silti pitää hyvänä ajan merkkinä. Jokaisella totuuden ja vapaan tutkimuksen ystävällä on jonkin verran perusteltua toivoa siitä, että tästä vähäisestä alusta kehkeytyisi Ruotsissakin lämpimämpää suhtautumista vakaumuksen pyhyyteen, suurempaa harrastusta tiedon korkeimpien kysymysten selvittelyyn. Kirjoitimme tässä lehdessä jokin aika sitten (kuluvan vuoden nro 31)...

Freja nro 88, 9.11.1841: Painovapauslain 3 § 2 mom.

Päivämäärä: 
9.11.1841
Jos tahtoo etsiä kirjoitetuista laeista lainsäätäjän tarkoitusta, voi usein joutua naurettavuuksiin. Lainsäätäjältä voi näet löytää korkeampaa viisautta, näkemystä ja kannanottoja, muuta kuin mitä lain kirjain sanoo. Toisaalta asian luonteeseen kuuluu, että lainsäädännön kirjaimellisen sisällön mitään osaa ei tule pitää merkityksettömänä eikä kokonaan tarkoituksettomana. Näin käy kuitenkin osittain painovapauslain 3 §:n 2. momentille, jos sitä tulkitaan niin kuin tietyllä taholla on tarkoitettu. Momentti kuuluu: ”Jos joku kieltää Jumalan tai kuoleman jälkeisen elämän tai puhtaan evankelisen...

Freja nro 92, 93 ja 96, 25.11., 26.11. ja 7.12.1841: Katsaus Saksan nykyisiin poliittisiin ja uskonnollisiin pyrkimyksiin

Päivämäärä: 
25.11.1841
I Koska olemme tämän lehden aikaisemmassa numerossa (nro 79) kertoneet lukijalle tästä artikkelista, säilytämme ylle merkityn otsikon senkin uhalla, että artikkelin sisältö ei ehkä lukijan mielestä täysin vastaa otsikkoa. Jos lukija haluaa viittauksen näiden kirjoitusten pääsisällöstä, niin sanottakoon yksinkertaisesti, että pyrimme osoittamaan, miten Saksan itsenäisen poliittisen olemassaolon lisäksi myös germaanisen sivistyksen kehitys riippuu uskonpuhdistuksen avaaman uran johdonmukaisesta noudattamisesta. Johdonmukaisuus sisältyy siihen, mitä olemme sanotussa numerossa kuvanneet uskonno...

Saima nro 25, 20.6.1844

Päivämäärä: 
20.6.1844
Ulkomailta Lontoo. Lordi Ashleyn aloite tehdastyöläisten työajan lyhentämisestä on hylätty. Sen perusteella, mitä meille on työläisten tukalasta asemasta kerrottu, voisi tätä päätöstä pitää vähemmän ihmisystävällisenä. Tosiasiassa uudistus olisi täysin hyödytön, koska työläiset sen nojalla joko menettäisivät ansioitaan tai sitten voisivat erityisellä sopimuksella jatkaa entisenpituista työpäivää. Dublin. O’Connelin tuomiota odotettiin julistettavaksi 24. toukokuuta, mutta sen sisältö ei ole vielä tiedossa. Berliini. Ministeri Eichhornin halu saada keskustelua ja väittelyä yliopistoihin on p...
Termit: 

Gustaf Adolf Uhleniukselle, konsepti

Päivämäärä: 
30.11.1844
[marraskuussa 1844]   Kunnioitettu Veli!    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan luottamuksellinen kirje marraskuun 7. päivältä, ja olen asiaa harkittuani tullut siihen tulokseen, että velvollisuuteni on lähettää siihen nöyrä vastaus, ja pyydän, että Veli ystävällisesti ilmoittaa sen sisällön asianomaisille korkeille tahoille. Osaan arvostaa sitä suurta hyväntahtoisuutta, josta saamani ojennus on osoituksena, ja esitän siitä kunnioittavimmat kiitokseni. Voin myös hyvin ymmärtää, että se pilaileva tapa, jolla olen joskus lehdessäni kertonut ulkomaanuutisia uudessa muodossa, on saattanut her...
Kirjeenvaihto: 

Johan Jakob Nervanderilta

Päivämäärä: 
27.3.1845
Helsinki 27.3.1845   Kelpo Veljeni,    En ole pitkään aikaan antanut kuulua itsestäni; niinpä olenkin nyt äärimmilleen täynnä uutisia, joiden taakan aion purkaa. Uutisen neljästä pataljoonasta jo varmaan tunnetkin, joten siitä ei ole aihetta puhua pitempään. Epävarmaa on, vaikuttaako niiden perustaminen Saimaan kanavan rakennustyöhön. Sen johto on kuitenkin nyt lopullisesti järjestetty. Kothen on taloudellisen toimikunnan puheenjohtaja, ja tekninen toimikunta on yhtä kuin Rosenkampff ja hänelle Ruotsista hankittava neuvonantaja (luultavasti Erikson). Ylimmän hallintoelimen jäsenet ovat Haar...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan August von Bornilta 13.12.1845

Päivämäärä: 
13.12.1845
Korkeasti oppinut Herra Filosofian Maisteri ja Rector Scholae!   Samalla kun Hänen Ylhäisyytensä Suomen kenraalikuvernööri, kenraaliadjutantti ym. ruhtinas Menšikov on keisarilliselle sensuuriylihallitukselle äskettäin saapuneessa kirjelmässä ilmaissut tyytymättömyytensä siihen, että sanomalehti Saimassa on julkaistu kirjoituksia, joihin on sisältynyt erinäisiin Suomen yhteiskunnassa vaikuttaviin instituutioihin kohdistuvia moitteita ja joissa on esitetty näiden järjestelemistä uudelleen, Hänen Ylhäisyytensä on myös ilmaissut toivomuksensa, että mainitun sanomalehden toimittajan tietoon saa...
Kirjeenvaihto: 

Saima nro 52, 24.12.1845

Päivämäärä: 
24.12.1845
Kuopio Täältä ei ole muuta kerrottavaa kuin että vuosi 1845 ei enää riitä, ja onkin päästy yksimielisyyteen siitä, että välttämättömyydestä tehdään hyve ja tyydytään vuoteen 1846. Kuinka epämiellyttävää tällainen on, ymmärtää jokainen, joka ei mielellään osta sikaa säkissä, niin kuin sanotaan. Mikään ei siksi ole paremmin harkittua kuin täkäläiseen tapaan jatkaa sävyisästi uudenvuodenvierailuja niin että jokainen voi toivottaa naapurilleen – ja täällä me kaikki olemme naapureita – hyvää onnea umpimähkään sovitulle kaupalle. Pienellä rahasummalla voisi tietysti ostaa itsensä vapaaksi niin ku...
Paikat: 
Termit: 

Fredrik Berndtsonilta

Päivämäärä: 
20.3.1846
Helsingissä 20.3.1846   Suuresti kunnioitettu Veli Snellman!  Ota vastaan myöhäiset, mutta toki täysin vilpittömät kiitokseni runoteksteistä, jotka lahjoitit minulle avustaaksesi Neckeniä. Se oli kuitenkin jo valmiiksi painettu, kun nämä tekstit saapuivat; sallinet, niin toivon, hyväntahtoisesti, että käytän ne ensi vuonna? – Olen suoraan sanottuna häpeissäni siitä, etten ole tätä ennen edes ilmoittanut Sinulle tekstien perilletulosta. Asiat eivät oikein kunnolla etene. On pakko sanoa, että täällä Helsingissä ollaan enemmän kiinnostuneita pintakoreudesta ja joutavuuksista kuin nuorelle stud...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Kenraalikuvernööri Menšikoville, maalis-huhtikuussa 1846, konsepti

Päivämäärä: 
31.3.1846
*** Ruhtinas!   Teidän Ruhtinaallinen Ylhäisyytenne on suvainnut mitä armollisimmin saattaa sekä Suomen sensuurihallinnon että Kuopion Herra Kuvernöörin kautta tiedokseni korkean tyytymättömyytensä toimintaani sanomalehti Saiman julkaisijana. *** kiitollisuutta armollisesta hyvyydestä, tunnustaen *** ***ni tämän ojennuksen tiedokseni olen kuitenkin *** ***ni saatettuani Teidän Ruhtinaallisen Ylhäisyytenne tuntemaan suomalaisen miehen ***n kohdistuvaa tyytymättömyyttä. *** että Teidän Ruhtinaallinen Ylhäisyytenne sen tähden mitä armollisimmin suvaitsee, että rohkenen alamaisesti esittää tapa...
Paikat: