Painovapaus

Painovapaus

Samuel Henrik Antellille

Päivämäärä: 
16.3.1867
H:gissä 16.3.1867   Kunnioitettu Veli.    Ystävällinen kirjeesi 13. päivältä saapui eilen. Valtiovaraintoimituskunta maksaa matkakustannukset laskun mukaan täkäläisen lääninkonttorin kautta. Ennakkojärjestely ilman laskua ei nyt käy päinsä. Toimituskunta ei tietenkään hallitse keisarillisen senaatin käyttövaroja. Olen kuitenkin järjestänyt asian siten, että Thilén lähettää tänään Sinulle 2 000 mk. Tämä tapahtuu yksityisesti, eikä maksusuoritusta merkitä tileihin. Se on ainoa keino. Ole ystävällinen äläkä pahastu siitä, että me pyydämme paluupostissa senaatin kamreerille Julius Thilénille os...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Lakivaliokunnan mietintö Suomen painovapaudesta, lausunnot valtiopäivillä 6.5.1867

Päivämäärä: 
6.5.1867
Herra Snellman: Ei varmaankaan herätä ihmettelyä, jos ilmoitan, että olen pyytänyt puheenvuoroa suuresti epäröiden. Epäröintini ei perustu vain siihen, että esiintymiseni koskee armollista esitystä, ja että asemani takia katson olevani sitoutunut Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisiin esityksiin, mutta nyt kuitenkin olen valmis ottamaan edustajan kutsumukseni suoman vapauden tehdäkseni esityksen, joka ei ole miltään osin yhtäpitävä keisarillisen esityksen kanssa. Minun ei tarvitse salata tätä epäröintiäni. Toisaalta olen yrittänyt noudattaa tahdikkuutta sikäli, että armollisten esit...
Henkilöt: 
Paikat: 

Ehdotus painovapauslaiksi, lausunto senaatin täysistunnossa 10.5.1867 (sub secreto [salainen])

Päivämäärä: 
10.5.1867
Senaattori Snellman mainitsi, että koska esiin tuotu ehdotus edellyttäisi, että nyt voimassa olevan painovapauslain hallitsijan ja säätyjen päätöksiin perustuvat, lehdistörikoksia ja niiden rankaisemista koskevat lakisäännökset määrättäisiin hallinnollisella asetuksella olemaan voimassa myös tulevaisuudessa, mutta senaattori oli alkanut epäillä, olisiko sellainen menettely yhteensopiva maan perustuslakien kanssa, katsoi senaattori olevan toivottavaa, että keisarillisen senaatin prokuraattori, lakien noudattamisen ylimpänä valvojana, voitaisiin saada lausumaan mielipiteensä tästä tärkeästä k...
Henkilöt: 
Paikat: 

Toimitusvaliokunnan ehdotus esitykseen Suomen painovapaudesta, lausunto valtiopäivillä 24.5.1867

Päivämäärä: 
24.5.1867
Herra Snellman: Katson velvollisuudekseni paitsi kuunnella asiasta käytävää keskustelua myös lausua siihen sanasen. Kun kysymyksessä on käsitykseni mukaan menetetty asia, niin voitaisiin toki ajatella, että on yhdentekevää, mitä siitä vielä keskustelussa sanotaan, mutta pidän valitettavana, että nyt esillä oleva kysymys herätettiin sinä muodossa kuin se herätettiin, koska se vain lisää sen päätöksen toivottomuutta, johon ritaristo ja aateli ovat jo osallistuneet. Perustuslaissa puhutaan tosin valtakunnanneuvostosta ja asioista, joissa Hänen Majesteettinsa tulee uusien lakien kohdalla kuulla...
Henkilöt: 
Paikat: 

Morgonbladet nro 302 ja 303, 28. ja 30.12.1872: Totuus lehdistölainsäädännöstämme, luultavasti epämieluisa

Päivämäärä: 
28.12.1872
Vastentahtoisesti heittäydyn nykyisen lehdistövallan armoille julkistamalla ajatukseni ja käsitykseni. En ylipäänsä katso niiden tästä hiljaisuudesta menettäneen mitään. Mutta on tilanteita, joissa julkinen ääneen lausuminen on melkeinpä velvollisuus ja joissa vaikenemisesta tulee raskas taakka. – Toivon vain, että esiintymiseni syynä ei pidettäisi erään täkäläisen lehden purkausta, josta sattumalta olen saanut tiedon Svenska Aftonbladetin kautta, tai muita samanlaisia, joita mahdollisesti on esiintynyt, vaikka en niitä tunne. Monena vuonna likimain kaikki julkiset lausumat meidän lehdistöo...
Paikat: 

Morgonbladet nro 28, 4.2.1881: Oikaisu

Päivämäärä: 
4.2.1881
Tämän lehden numerossa 25 esitettiin kuulopuheen perusteella, että hra professori Montgomery olisi ollut se, joka jossain Dagbladetin artikkelissa olisi ensimmäisenä muotoillut vaatimuksen, että minun olisi 1867 pitänyt erota, kun valtiopäivien johtavien miesten onnistui silloin niin hyvin tehdä loppu lehdistölaista. Minulle kerrotaan nyt täysin pätevältä taholta, että hra professori on kylläkin julkaissut aiheesta kirjoituksen Dagbladetissa muutamia vuosia sitten, mutta hän ei ole ollut se, joka on esittänyt kyseisen vaatimuksen. Olen todella tyytyväisenä vastaanottanut tämän oikaisun ja p...
Paikat: 

Morgonbladet nro 32, 9.2.1881: Vielä attentaatista lehdistönvapautta vastaan vuonna 1867

Päivämäärä: 
9.2.1881
Vakuuttuakseni siitä, mitä minulle on kerrottu Dagbladetin perusteluista sen vaatimalle erolleni 1867, olen hankkinut ja tutustunut kyseiseen Dagbladetin numeroon. Huomaan siitä, että nyt on post festum [jälkeenpäin] löydetty valtiopäivien päätökselle syitä, joista lakivaliokunnan mietinnössä tai, minun muistaakseni, säätyjen käsittelyssä ei esiintynyt sanaakaan. Myöskään valtiopäivät 1863 eivät tienneet mitään siitä. Mutta jos ei voida osoittaa, että säätyjen vastauksessa armolliseen esitykseen päätös perusteltiin perustuslaillisilla arveluttavuuksilla, joita nyt esitetään, niin herrojen n...
Paikat: