Stieglitz, Alexander von

Stieglitz, Alexander von

1814–1884. Paroni, pankkiiri Pietarissa. Venäjän valtionpankin johtaja 1860–66.

Muistiinpanoja matkoilta 1841

Päivämäärä: 
1.1.1841
20. toukokuuta – klo 5 1/2 aamup. Schaffhauseniin, vielä kiihtyneenä ja valpastuneena Alppien näkemisestä ensi kerran. Uni otti kuitenkin pian oikeutensa, ja niin meni osa aamupäivästä. Kaupunki vanhanaikainen sen mukaisine muureineen ja torneineen. Kaikissa taloissa katetut parvekkeet = Erker. toisinaan ne on koristeltu maalauksin ja mietelausein. ”Gli amici mi guardi Dio; gli inimici mi guardero io” [”ystäviäni kaitsekoon Jumala, vihamiehiäni tulen pitämään silmällä minä”], nyt pikkupuoteja – jokainen, jolla on nimenä ”Zum Hahn” tai siihen tapaan, on majatalo. Kaikki saksalaista, paitsi k...

Charles von Fehleiseniltä

Päivämäärä: 
7.8.1863
Pietari 7.8.1863   Teidän Ylhäisyytenne    Minulla on kunnia lähettää ohessa herra J. E. Günzburgin muistio. Havaitsette, että herra Günzburg on ilmoittanut Lontoossa ja Hampurissa noteeratun kurssin jopa korkeammaksi kuin ensimmäisessä tiedonannossaan, jonka näytin Teille tänä aamuna (ja mistä asiasta en voi olla täysin samaa mieltä hänen kanssaan). Hän on kuitenkin sitä mieltä, että – jos täkäläinen pankki jatkaa toimiaan tähänastiseen tapaan – kurssi väistämättä laskee hyvin pian nimellisarvoon. Olen vaihtanut herra paroni Stieglitzin kanssa vain muutaman sanan, mutta hän ei näytä kuiten...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Säädyille annettu selonteko valtionlainasta, konsepti

Päivämäärä: 
31.8.1863
Kun maan pohjoisosissa sattui viime vuoden heinäkuussa vaikeita katoja, joita seurasivat useat vähemmän tuhoisat aina elokuun 10. päivään asti, tuli pohjoisten läänien kuvernööreiltä kertomuksia hallan aiheuttamasta hävityksestä ja vuodentulon laadusta. Ne antoivat aiheen odottaa näillä maamme seuduilla uutta katovuotta. Näitä uhkaavia näkymiä ylläpiti kylmänä ja sateisena jatkunut sää, jonka vallitessa vilja kypsyi pelloilla niin hitaasti, että oli pelättävissä, että se tuskin maamme eteläisessäkään osassa ehtisi välttämään elokuun lopussa säännöllisesti esiintyviä halloja. Vuoden 1862 ank...
Paikat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
6.11.1863
Pietarissa 6./18.11.1863   [ranskaksi] Herra Senaattori    Aloitan kirjeeni pyytämällä Teitä suomaan suopeasti anteeksi sen, että kirjoitan Teille kielellä, joka ei ole omamme, mutta viidenkymmenenkahdeksan vuoden tottumuksen ansiosta sen käyttö on minulle helpompaa, ja kun on kirjeenvaihdossa Teidän kaltaisenne henkilön kanssa, haluaa antaa kynänsä luistaa sanoja etsiskelemättä. Minulla on ollut kunnia saada kaksi kirjettänne lokakuun 30. ja tämän kuun 14. päivältä ja olen Teille hyvin kiitollinen niistä yksityiskohtaisista tiedoista, jotka olette hyväntahtoisesti niissä minulle antanut. –...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
12.11.1863
Pietari 12./24.11.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    On myönnettävä, että yleisö saattaa kokea epämiellyttäväksi sen, että erä Keisarin käytettäväksi asetettavasta määrärahasta sisällytetään vaivais- ja työhuonerahaston menoihin. Yritän mielelläni vaikuttaa siihen, että ehdotettu siirto toteutettaisiin. Tiedämme kuitenkin, että nämä varat menevät viimeistä ropoa myöten köyhien ja varattomien maanmiestemme auttamiseen Suomessa ja Venäjällä ja että ne siis käytetään samaan tarkoitukseen kuin vaivais- ja työhuonerahaston määrärahatkin. Mainituista käyttövaroista vähennettäväksi ...
Paikat: 

Alexander von Stieglitziltä

Päivämäärä: 
24.7.1865
[ranskaksi] Pietarissa 24.7./5.8.1865   Ylhäisyys    Minulla on ollut kunnia vastaanottaa kirje, jonka Te olette hyväntahtoisesti lähettänyt minulle 1. elokuuta, ja kiiruhdan esittämään Teille vilpittömimmät kiitokseni siitä samoin kuin hyväntahtoisuudestanne ilmoittaessanne herroille Holler, Söhle & Compagnie, että he voivat kirjoittaa Suomen Pankin johtokunnalle. Olen sangen iloinen tietäessäni näin ollen, että ystäväni nauttivat Teidän Ylhäisyytenne korkeata suojelusta, ja minulla on kunnia olla suurinta kunnioitustani vakuuttaen Teidän sangen altis palvelijanne paroni v. Stieglitz    
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
10.1.1866
Pietarissa 10.1.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori,    Huolestuneena ala-arvoisilla venäläisillä pienillä hopeakolikoilla tapahtuvan keinottelun meidän hopeavarannollemme mahdollisesti aiheuttamista vaaroista olen kuvitellut keksineeni, että tämä keinottelu voidaan mitätöidä keinolla, joka minun on mielestäni esitettävä Herra Senaattorin harkittavaksi. Tämä keino olisi nimittäin sellainen, että pankki oikeutettaisiin toistaiseksi kieltäytymään suomalaisten vaihtorahojen lunastamisesta hopeamarkoilla. Kun keinottelijat saapuvat tuomaan suuria summia suomalaisena vaihtorahana, heidät torju...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Charles von Fehleisenilta

Päivämäärä: 
28.1.1866
Pietarissa 28.1.1866   [saksaksi] Teidän Ylhäisyytenne!    Kunnianarvoisaan kirjelmäänne tämän kuun 18./30. päivältä en ole voinut tätä ennen vastata, koska lainaneuvotteluihin tarvittiin hieman aikaa. Tänään pystyn esittämään Teille tätä asiaa koskevan tarjouksen, kuten jo sähkeitse ilmoitin. Voin tehdä Suomen hallituksen puolesta sopimuksen täkäläisen yksityisen kauppapankin kanssa 1 ½ miljoonan ruplan lainasta seuraavilla ehdoilla. 1) Lainaa voidaan nostaa tämän vuoden helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana kuukausittain 500 000 ruplan määrään asti sellaisina erinä kuin Suomen hallitus kull...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Charles von Fehleisenille, konsepti

Päivämäärä: 
13.2.1866
Helsingissä 13.2.1866   [saksaksi] Teidän Jalosukuisuutenne.    Olen eilen saanut kunnianarvoisan kirjelmänne tammikuun 28. päivältä. Teidän Jalosukuisuuttanne vaivannäöstänne nöyrimmin kiittäen minun on valitettavasti todettava, etteivät Privat-Handels-Bankin asettamat ehdot ole hyväksyttävissä, koska tässä maassa ei harjoiteta mitään tuotantoa, joka voi kestää lähes 12 prosentin koron maksamisen. Ei liene kuitenkaan turhaa odottaa Privatbankilta sellaisia ehtoja, joiden täyttäminen olisi meille mahdollista. Rohkenen kuitenkin huomauttaa, että vaatimus lainan maksamisesta Hampurin pankin r...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander von Stieglitziltä

Päivämäärä: 
14.6.1866
[ranskaksi] Pietarissa 14./26.6.1866 Ylhäisyys    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan kirje, jonka Te olette suvainnut minulle kirjoittaa kesäkuun 19. päivänä, ja olen pahoillani siitä, etten voi hyväksyä Teidän siinä minulle esittämäänne ehdotusta. Kiitän silti Teidän Ylhäisyyttänne asian ajattelemisesta ja pyydän Teitä vastaanottamaan suurimman kunnioitukseni vakuutuksen Paroni v. Stieglitz    
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: