Emil Stjernvall-Walleenilta

Editoitu teksti

Suomi

Pietari 12./24.11.1863

 

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori! 

 

On myönnettävä, että yleisö saattaa kokea epämiellyttäväksi sen, että erä Keisarin käytettäväksi asetettavasta määrärahasta sisällytetään vaivais- ja työhuonerahaston menoihin. Yritän mielelläni vaikuttaa siihen, että ehdotettu siirto toteutettaisiin. Tiedämme kuitenkin, että nämä varat menevät viimeistä ropoa myöten köyhien ja varattomien maanmiestemme auttamiseen Suomessa ja Venäjällä ja että ne siis käytetään samaan tarkoitukseen kuin vaivais- ja työhuonerahaston määrärahatkin.

Mainituista käyttövaroista vähennettäväksi toivottu erä (22 350 markkaa) perustuu Hänen Majesteettinsa tahtoon sekä vuosittain myönnettyjen avustusten yhteissummaan, joten emme voi esittää tästä asiasta etukäteen mitään mielipidettä.

Kun vuoden 1864 tulo- ja menoarvioesitys esitellään keisarille, ministerivaltiosihteeri voisi tehdä tästä asiasta esityksen senaatin antaman selvityksen perusteella. Kreivi Armfeltilla ei mielestään ole oikeutta ottaa asiaa esille ennen sitä.

Kreivi Armfelt lähettää tämän päivän postissa paroni Sacklénille valtaistuinpuheen siinä muodossa, missä kreivi sen tilaisuudessa luki. Kun jäljennöksiä tehtiin useita ja kun ranskankielistä alkutekstiä muutettiin tämän tästä, useita käännöksen pieniä virheitä ei liene ehditty ajoissa korjata. Käännöksen korjaileminen on nähtävästi aiheellista, ennen kuin se sisällytetään asetuskokoelmaan.

Täällä tapahtunut kurssin romahdus on selitettävissä seuraavalla tavalla. Rothschildien laina (nimittäin niistä uusin) käytettiin kurssin tukemiseen siten, että pankki myi täkäläisessä pörssissä toimivan asiamiehensä välityksellä Pariisin ja Lontoon Rothschildien vekseleitä korkeaan kurssiin määrättyä asteikkoa noudattaen siinä toivossa, että poliittinen tilanne rauhoittuisi ja ulkomaiset pääomat alkaisivat virrata maahan rautateiden rakentamista varten ja palauttaisivat luottamuksen sekä setelirahalle parikurssin. Tähän keinotekoiseen kurssiin pohjautuva keinottelu paisui kuitenkin viikko viikolta laajemmaksi ja Rothschildien koko laina uhkasi haihtua ilmaan. Silloin pankki rajoitti eräänä päivänä vekselien myyntinsä vain 40 000 puntaan. Kysyntä oli paljon suurempi, ja kurssi aleni heti luonnolliselle tasolle. Stieglitz matkusti Pariisiin, ja hänen sanotaan lähteneen neuvottelemaan Rothschildien kanssa uudesta suuresta lainasta. Näin asiat ovat nyt. Täkäläiset pankkiirit uskovat, ettei kurssi kuitenkaan alene nykyiseltä tasoltaan.

Fehleisen lupaa lähettää tarkempia tietoja asiasta. Sodan mahdollisuus ei liity tähän asiaan mitenkään; päinvastoin nyt uskotaan rauhan säilymiseen enemmän kuin ennen Ranskan keisarin valtaistuinpuhetta.

Olen pahoillani siitä, että kuulemani mukaan Hypoteekkiyhdistyksen laina ja rahauudistukset ovat nyt jääneet. Seuraakohan meidän markkamme kurssi ulkomaisilla markkinoilla Venäjän ruplan kurssia?

Erinomaista kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Jalosukuisen Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

Em. Stjernwall

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: