Pietari

Pietari

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
9.1.1855
Pietarissa 9.1.1855   Suuresti kunnioitettu ja korkeasti oppinut  Herra Rehtori!   Ennätettyäni nyt huolellisesti perehtyä niihin koulu-uudistusta koskeviin mielipiteisiin. jotka Herra Rehtori on viime marraskuun 29. päivätyn kirjelmän ohessa hyväntahtoisesti minulle lähettänyt, pyydän saada esittää Herra Rehtorille vilpittömän ja lämpimän kiitokseni näistä mielenkiintoisista ja arvokkaista selvityksistä. Ne ovat lujittaneet käsitystäni koululaitoksemme nykytilasta, josta olen pääasiassa samaa mieltä Herra Rehtorin kanssa, joten niitä sovelletaan, sikäli kuin se nykyisin käy päinsä, laaditt...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltiltä

Päivämäärä: 
20.1.1856
Pietarissa tammikuuta 1856   Korkeasti Kunnioitettu Herra Rehtori!    Herra Rehtorin tämän kuun 12 päivänä lähettämän kirjeen johdosta minulla on ilo ilmoittaa, että minulla on ollut onni Hänen Keisarillisen Majesteetttinsa luona hankkia opintotuki J. L. Runebergin niille pojille, jotka ovat tällä hetkellä yliopiston kirjoilla. Asianhaarat, joiden luonnetta voin selvittää Herra Rehtorille ainoastaan henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä, ovat estäneet minua auttamasta maineikasta maanmiestämme Herra Rehtorin ehdottamalla tavalla. Toivon kuitenkin, että myös edellä mainittu tuki osittain vo...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anton von Schiefneriltä

Päivämäärä: 
26.2.1857
Pietarissa 26.2./10.3.1857   Suuresti kunnioitettu Ystävä,    Vasta tänään ennätän vastaamaan Teidän kunnianarvoisaan kirjeeseenne helmikuun 28. päivältä. Liitän heti oheen liuskan, jolla olen yrittänyt luonnehtia Castrénin aikaansaannoksia. Tekstistä puuttuu paljon, jotta se olisi edes kutakuinkin tyydyttävä; juuri nyt en kuitenkaan tunne pystyväni saamaan aikaan parempaa. Käyttäkää siis tarpeellista harkintaa. Arvioidessanne ponnistuksiani Castrénin jäämistön parissa Te joka tapauksessa yliarvioitte ansioni. Ette saa unohtaa sitä, että meidän akatemiamme velvollisuus on julkaista tämän me...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anton von Schiefneriltä

Päivämäärä: 
2.3.1857
Suuresti kunnioitettu Ystävä, Pietarissa 2./14.3.1857   Tänään on kulunut tasan seitsemän vuotta siitä, kun Castrén lähti täältä luotani ja näin hänet viimeisen kerran. Muutamia päiviä sitten lähettämäni kirjoitus kertoo muistamani mukaan etenkin Castrénin nyt nähtävissä olevista töistä ja liian vähän siitä, mitä niistä olisi tullut, jos hän olisi voinut itse viedä ne loppuun. Niinpä minun on mielestäni vielä lisättävä pieni jälkikirjoitus, joka sisältää useita Teille varmasti tervetulleita tietoja. Jos tapaatte Borgin, pyytäkää häntä lähettämään pian tänne Castrénin kansatieteellisten kirj...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
4.11.1861
Pietarissa 4./16.11.1861   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos   olen sangen tyytyväisenä ottanut vastaan Herra Kanslianeuvoksen kunnian­arvoisan kirjeen marraskuun 7. päivältä sekä sen oheen liitetyn Litteratur­bladin artikkelin, jotka osoittavat täysin oikeaksi ennakolta ilmoittamani mielipiteen: ettei nimittäin tekstistä ilmenevänä tarkoituksena voisi olla painostus toivotun myönnytyksen hankkimiseksi siihen pakottamalla. Tämä mielipiteeni perustui siihen, että uskoin vakaasti Herra Kanslianeuvoksen lujiin periaatteisiin kuuluvan sen, ettei pakkotoimien uhan edessä peräännytä. Ei o...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
6.12.1861
Pietarissa  6.12./24.11.1861   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos!    Sain Herra Kanslianeuvoksen kunnianarvoisen kirjeen marraskuun 2. päivältä vasta sen jälkeen, kun Hänen Keisarillisen Majesteettinsa päätös Suomen sensuurilaitoksen järjestämisestä ja komitean asettamisesta sitä valmistelemaan oli ilmoitettu uudelle kenraalikuvernöörillemme. Oli siis liian myöhäistä yrittää saada aikaan muutoksia komitean koostumukseen. Kuitenkin minusta näyttää siltä, että komitean jäsenet voivat vapaasti ilmaista erilaiset mielipiteensä siitä, mikä Suomen nykytilanteessa olisi hyödyllisempää: vap...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
2.10.1862
Pietarissa 2./14.10.1862   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos.    Herra Kanslianeuvoksen kunnianarvoisasta kirjeestä lokakuun 2. päivältä esitän lämpimän ja vilpittömän kiitokseni. Olen todellakin tyytyväinen siitä, että Herra Kanslianeuvos on muistanut minua tällä kirjeellä, ja kirjeen aiheena ollut ehdotus on juuri sen vaikutuksesta saanut mikäli mahdollista vieläkin merkittävämmän aseman. Kiiruhdan sen takia myös ilmoittamaan Herra Kanslianeuvokselle yksityisesti tiedoksi, että minulla on jo ollut tilaisuus valmistella Hänen Majes­teet­tiaan Keisaria yliopiston konsistorin kyseess...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
3.11.1862
Luottamuksellinen. Pietarissa 3./15.11.1862 Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos!    Suomen Keisarilliselle Senaatille jätetyssä ja Senaatin Talousosaston Hänen Keisarillisen Majes­teettinsa Armollisesti harkittavaksi lähettämässä kirjelmässä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen johtokunta on alamaisesti ilmoittanut, että viime helmikuun 1. päivän jälkeen, jolloin yhdistys aloitti toimintansa, siltä on anottu lainoja yhteensä 4 771 100 markkaa, mistä 3 106 000 markkaa on jo lainaksi annettu, mutta kokemus on osoittanut, että tämän kattamiseksi liikkeelle laskettuja obligaatioita ei ole maan ni...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
1.4.1863
Pietarissa 1./13.4.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos!    Kiirehdin ilmaisemaan erinomaisen suuren tyytyväisyyteni Herra Kanslianeuvoksen nimittämisestä Senaattoriksi, koska en pidä sitä pelkästään Armollisen Valtiaamme ja Suuriruhtinaamme oikeu­denmukaisena ratkaisuna isänmaan palveluksessa ansioituneen miehen palkitsemiseksi, vaan myös varmana lupauksena hyödyllisistä tuloksista, joita tuottaa selkeä ymmärrys kaikesta, mikä edistää maan todellista etua. En ansaitse vähintäkään kiitosta tästä nimityksestä, koska olen vain – muiden mukana – ollut täyttämässä kallisarvoista vel...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
8.5.1863
 Pietarissa 8./20.5.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!   Paroni Rokassovski on täälläkin puoltanut senaatin kuulemista siitä, onko säädyt kutsuttava koolle käsittelemään ehdotettuja puolustustoimia, mutta tähän mennessä ei ole vielä ratkaistu, pitääkö meidän ruotuväkipataljooniemme ja värvättyjen joukkojemme määrää lisätä vai kutsua ne palvelukseen nykyisessä vahvuudessaan ja onko kohtuullista, että Suomi osallistuu joukkojen ylläpidon kasvaviin kustannuksiin, kun sota syttyy sellaisen asian takia, jota kohtaan maassa ei tunneta myötämielisyyttä. Keisari ottaa nämä asiat huomenn...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: