Alexander Armfelt

Alexander Armfelt

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
1.12.1848
[joulukuussa] 1848   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Se hyväntahtoisuus, jota Jalosukuinen Herra Kreivi on suvainnut ilmaista asioitteni menestymistä kohtaan, rohkaisee minua anomaan nöyrästi Herra Kreiviltä edelleenkin suosiollista suhtautumista. Saamani tieto, että Korkeimmin Kunnioitettu Konsistori on asettanut minut ensimmäiselle sijalle ehdokkaaksi avoinna olevaan filosofian professorin virkaan, antaa minulle aiheen uskoa, että Hänen Majesteettinsa Keisari ja Yliopiston Korkea-arvoinen Kansleri voisivat Armollisesti kiinnittää jonkin verran huomiota tähän suositukseen. Kun kuitenkin ylei...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
9.1.1855
Pietarissa 9.1.1855   Suuresti kunnioitettu ja korkeasti oppinut  Herra Rehtori!   Ennätettyäni nyt huolellisesti perehtyä niihin koulu-uudistusta koskeviin mielipiteisiin. jotka Herra Rehtori on viime marraskuun 29. päivätyn kirjelmän ohessa hyväntahtoisesti minulle lähettänyt, pyydän saada esittää Herra Rehtorille vilpittömän ja lämpimän kiitokseni näistä mielenkiintoisista ja arvokkaista selvityksistä. Ne ovat lujittaneet käsitystäni koululaitoksemme nykytilasta, josta olen pääasiassa samaa mieltä Herra Rehtorin kanssa, joten niitä sovelletaan, sikäli kuin se nykyisin käy päinsä, laaditt...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
29.11.1855
Helsingissä 29.11.1855   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Jalosukuinen Herra Kreivi suvaitsi silloin, kun minulla oli kunnia päästä Herra Kreivin viimeksi täällä oleskellessa hänen puheilleen, esittää minulle suopeamielisesti kysymyksen maan koulu­laitokseen ajatelluista muutoksista. Kolmannen henkilön puuttuminen keskusteluun keskeytti nöyrän vastaukseni. Pyydän saada nöyrimmästi viitata puolustuksekseni tähän kysymykseen sekä siihen luottamukseen, jota Jalosukuinen Herra Kreivi on muutenkin hyväntahtoisesti minulle osoittanut, rohjetessani ottaa vapauden kiinnittää Herra Kreivin huomiota täh...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
12.1.1856
Helsingissä 12.1.1856   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Suvaitkaa ottaa vastaan kunnioittavat kiitokseni kirjeestä, jolla Jalosukuinen Herra Kreivi on mitä suopeimmin suvainnut kunnioittaa minua. Tunnustan, että olin jo alkanut pelätä, että uskaliaisuuttani rohjetessani kiinnittää Herra Kreivin huomiota mielipiteisiini koulu-uudistuskysymyksestä oli saatettu pitää sopimattomana; ja siitä syystä olenkin erityisen iloinen ja kiitollinen saatuani tiedon, että Herra Kreivi on tapoihinsa kuuluvaa hyväntahtoista suopeutta osoittaen ottanut vastaan nöyrän esitykseni. Tämän suopean hyvyytensä takia J...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltiltä

Päivämäärä: 
20.1.1856
Pietarissa tammikuuta 1856   Korkeasti Kunnioitettu Herra Rehtori!    Herra Rehtorin tämän kuun 12 päivänä lähettämän kirjeen johdosta minulla on ilo ilmoittaa, että minulla on ollut onni Hänen Keisarillisen Majesteetttinsa luona hankkia opintotuki J. L. Runebergin niille pojille, jotka ovat tällä hetkellä yliopiston kirjoilla. Asianhaarat, joiden luonnetta voin selvittää Herra Rehtorille ainoastaan henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä, ovat estäneet minua auttamasta maineikasta maanmiestämme Herra Rehtorin ehdottamalla tavalla. Toivon kuitenkin, että myös edellä mainittu tuki osittain vo...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
25.1.1856
1856   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Saanen esittää nöyrimmät kiitokseni siitä suuresti arvostamastani kirjeestä, jolla Jalosukuinen Herra Kreivi on viimeksi suvainnut kunnioittaa minua, ja otan samalla vapauden vakuuttaa olevani iloinen ja kiitollinen siitä suopeamielisestä hyväntahtoisuudesta, jota osoittaen Jalosukuinen Herra Kreivi on suvainnut ottaa vastaan vähäpätöiset esitykseni, jotka koskivat Runebergiä ja hänen oikeuttaan saada isänmaansa tunnustus. Siitä, mitä Jalosukuinen Herra Kreivi on tehnyt Runebergin kunniaksi ja hänen hyväkseen, kiittävät minun ohellani kaikki sivistyneet ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.7.1856
Vihdissä 2.7.1856   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Jalosukuinen Herra Kreivi on suvainnut antaa minulle luvan lähestyä näillä riveillä. Voin vain omalla vilpittömyydelläni vastata siihen luottamukseen, jota osoittamalla Herra Kreivi minua kunnioittaa; ja tästä syystä toivon, että vaikka Herra Kreivi ei ehkä hyväksykään tässä esittämiäni mielipiteitä, ne eivät kuitenkaan riistäisi minulta suuresti arvostamaani Herra Kreivin suosiota. Rohkenen nimittäin olla sitä mieltä, että yliopiston moittijoiden ja muutamien sen opettajien henkilökohtainen tapaaminen tuskin johtaisi minkäänlaisiin tuloksii...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
12.6.1858
Helsingissä 12.6.1858   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Huhu, jonka mukaan herra vapaaherra Munck on pyytänyt vapautusta varakanslerin virasta, tuottaa tuskallisen yllätyksen jokaiselle yliopiston ystävälle jopa siihen jo pitkään kohdistuneen ahdistavan käsittelyn jälkeenkin. Rohkenen tuskin toivoa jalosukuisen herra kreivin kuuntelevan vähäpätöisiä sanojani. Koska herra kreivi on kuitenkin aiemmin hyväntahtoisesti sallinut minun lähestyä persoonaansa kirjallisesti, pidän velvollisuutenani tämän luvan käyttämistä nyt antaakseni herra kreiville ne tiedot, jotka pystyn antamaan. Siitä saakka, k...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
2.9.1858
Helsingissä 2.9.1858   Jalosukuinen herra kreivi!    Se, etteivät ne nöyrät rivit, joilla minulla oli viimeksi kunnia lähestyä jalosukuista herra kreiviä, ole herättäneet paheksumista, rohkaisee minua toivomaan, ettei herra kreivi suhtaudu epäsuopeasti siihenkään, mitä otan vapauden tässä kertoa. Yliopistossa on liikkeellä huhu, että rehtorin viran jälleen täyttäessään hallitusvalta valinnee siihen professori Palménin, joka on nyt kolmannella ehdokassijalla. Tuntematta tämän huhun perusteita tiedän kuitenkin, että eräät henkilöt, joiden mielipiteet eivät liene vailla vaikutusta, ovat katson...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltiltä

Päivämäärä: 
16.9.1858
Pietarissa 16./28.9.1858   Suuresti kunnioitettu herra professori    Koska herra professori oli poissa Helsingistä viivähtäessäni siellä lyhyellä käynnillä viime kesänä eikä minulla siis ollut onnea saada tavata herra professoria, kuten olin toivonut, minun on tällä tavalla esitettävä herra professorille kohteliain kiitokseni niistä tiedoista, jotka herra professori on hyväntahtoisesti antanut kahdessa saamassani kirjeessä, ja samalla vakuutettava, että olen herra professorille aina kiitollinen, jos herra professori haluaisi suopeamielisesti ilmoittaa tiedokseni valistuneita käsityksiään ja...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: