Alexander Armfelt

Alexander Armfelt

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
9.11.1864
Helsingissä 9.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Esitän kunnioittavan kiitokseni syyskuun 15. päivän kirjeestä, jolla Jalosukuinen Herra Kreivi hyväntahtoisesti kunnioitti minua. Olen täysin samaa mieltä kuin Herra Kreivi ilmoitti olevansa suomen kielen virallista käyttöä koskevien toimien arkaluonteisuudesta. Pyydän kuitenkin Herra Kreiviä suomaan anteeksi, että pidän edelleenkin niiden osalta arkaluonteisimpana asiana sitä, voidaanko Hänen Majesteettinsa antama armollinen käsky ja hänen lupauksensa tehdä tyhjiksi. Järkevästi ei voida epäillä kahdenkymmenen vuoden riittämistä uudistuk...
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
4.11.1864
Pietarissa 4./16.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin yksityisiä kirjeitä ja kiitän kohteliaimmin niissä kerrotuista tiedoista. Mitä tulee suomen kielen asiaan, olen viime kirjeessäni ilmoittanut Herra Senaattorille, minkä mielipiteen Suomen asiain komitea on asiasta esittänyt. Mitä taas valtiontaloutta koskevaan kysymykseen tulee, uskon voivani varmoin perustein olettaa, että kun asia saapuu senaatin toimesta tänne, Hänen Keisarillinen Majesteettinsa kutsuu mainitun kysymyksen erityisen painavan merkityksen takia Armol...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
17.11.1864
Helsingissä 17.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi    Minulla on kunnia esittää kunnioittavin, lämpimin kiitokseni Jalosukuisen Herra Kreivin hyväntahtoisesta viestistä 8. päivältä. Rohkenen tuskin toivoa, että vähän merkitsevät sanani voisivat vaikuttaa millään tavalla; olen kuitenkin onnellinen siitä, että olen saanut Herra Kreivin jalomielisyyden ansiosta ainakin tilaisuuden aivan äärimmäisen lopullisen yrityksen tekemiseen. Muistiossa, joka minulla on ollut kunnia lähettää, asia esitetään toisin kuin äänestysratkaisussani senaatissa esitin, kun tarkoituksena oli enemmistön saaminen puol...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
21.11.1864
Helsinki 21.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Suvaitkaa suoda anteeksi, että jälleen vaivaan Jalosukuista Herra Kreiviä. Olen pahoillani siitä, että joudun jälleen ottamaan puheeksi nyt kyseessä olevan kysymyksen – ikuisen rahajärjestelmäkysymyksen – Hänen Majesteettinsakin takia, jota ei enää pitäisi sillä hermostuttaa. Hätä kuitenkin pakottaa tähän. Senaatin istunto päättyi juuri äsken klo 8 ½ ip. päätettyään esittää Hänen Majesteetilleen kaksikohtaisen anomuksen: 1. että se saisi antaa Hypoteekkiyhdistykselle tukea valtion varoista enintään 150 000 hopearuplaa. 2. että se saisi ant...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
23.11.1864
Helsinki 23.11.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni Herra Kreivin kunnianarvoisasta kirjeestä tämän kuun 16. päivältä. Se edelleenkin suuriarvoinen hyväntahtoisuus, jonka uskon tohtivani siitä lukea, on minulle todellisena lohtuna tehdessäni työtä monien huolia aiheuttavien asioiden parissa. Toissa iltana minulla oli kunnia kirjoittaa Herra Kreiville muutamia rivejä, ja tarkoitukseni oli täydellistää nöyrää ilmoitustani eilispäivän postissa. Tilanne vei kuitenkin siihen, että asia lykkääntyi tähän päivään. Ymmärrän täysin kyseessä olevan asian ark...
Henkilöt: 
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
18.11.1864
Pietarissa 18./30.11.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Armollisesta käskystä saan täten pyytää Herra Senaattoria saapumaan tähän kaupunkiin antamaan tarpeellisia selvityksiä Suomessa toimeenpantavaksi ehdotetusta rahauudistuksesta samaan aikaan kuin Hänen Ylhäisyytensä Kenraalikuvernööri, joka on samaa tarkoitusta varten tänne erikseen kutsuttu. Täydellisintä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia olla Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin nöyrin palvelija Alex. Armfelt    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
1.12.1864
Helsingissä 1.12.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Vaikka 28. päivän sähke aiheutti huolia, ryhdyin tietysti heti toimiin noudattaakseni sitä. Vaikein esteeksi noussut työasia oli vuoden 1865 tulo- ja menoarvio – joka nyt esitettiin eilen pikavauhtia senaatille; ja olen siis valmis noudattamaan heti Jalosukuisen Herra Kreivin kunnianarvoisia lisäohjeita. Koska posti ei eilen kuitenkaan tuonut sellaista, mieleeni on virinnyt iloinen toive, että kaikki on jo ratkaistu ja Herra Kreivin valistuneen ja lämpimän suosituksen nojalla on saavutettu hyvä tulos; tästä syystä odotan tunnista tuntiin...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta, sähke 1.12.1864

Päivämäärä: 
1.12.1864
Senaattori Snellman H:ki   Esitys Hypoteekkiyhdistyksen avustamisesta ei kohtaa vaikeuksia, mutta koska asia riippuu muista valtiontaloudellisista kysymyksistä, joista on täällä keskusteltava, kysytään onko lainaneuvottelijoiden lähtö sopivaa ennen senaattorin saapumista tänne. Armfelt    
Henkilöt: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
30.12.1864
Jalosukuinen Herra Kreivi!   Hyvin huolissani otan vapauden vedota seuraaviin sitoviin syihin, joiden takia minkäänlainen perääntyminen rahauudistuskysymyksessä ei käy päinsä: 1. Hänen Majesteettinsa armollinen lupaus on annettu julkisesti tiedoksi valtiopäiville ja koko maalle; 2. säädyt ovat ainoastaan sen perusteella ja rahauudistusta toivoen taanneet Hypoteekkiyhdistyksen lainan; 3. Hypoteekkiyhdistys ottaa lainan vain saatuaan lupauksen vakaasta rahakannasta; jos lupaus peruutetaan tai sen toteuttamista lykätään epämääräiseksi ajaksi – kaikki tahot tuntevat tulleensa petetyiksi ja Hypo...
Kirjeenvaihto: