Rokassovski, Platon

Rokassovski, Platon

1800–1869. Venäläinen paroni ja kenraali. Suomen kenraalikuvernöörin apulainen 1848–54 toimien samalla useaan otteeseen vt. kenraalikuvernöörinä. Suomen asiain komitean jäsen 1857–61. Suomen kenraalikuvernööri 1861–66.

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
4.11.1861
Pietarissa 4./16.11.1861   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos   olen sangen tyytyväisenä ottanut vastaan Herra Kanslianeuvoksen kunnian­arvoisan kirjeen marraskuun 7. päivältä sekä sen oheen liitetyn Litteratur­bladin artikkelin, jotka osoittavat täysin oikeaksi ennakolta ilmoittamani mielipiteen: ettei nimittäin tekstistä ilmenevänä tarkoituksena voisi olla painostus toivotun myönnytyksen hankkimiseksi siihen pakottamalla. Tämä mielipiteeni perustui siihen, että uskoin vakaasti Herra Kanslianeuvoksen lujiin periaatteisiin kuuluvan sen, ettei pakkotoimien uhan edessä peräännytä. Ei o...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
6.12.1861
Pietarissa  6.12./24.11.1861   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos!    Sain Herra Kanslianeuvoksen kunnianarvoisen kirjeen marraskuun 2. päivältä vasta sen jälkeen, kun Hänen Keisarillisen Majesteettinsa päätös Suomen sensuurilaitoksen järjestämisestä ja komitean asettamisesta sitä valmistelemaan oli ilmoitettu uudelle kenraalikuvernöörillemme. Oli siis liian myöhäistä yrittää saada aikaan muutoksia komitean koostumukseen. Kuitenkin minusta näyttää siltä, että komitean jäsenet voivat vapaasti ilmaista erilaiset mielipiteensä siitä, mikä Suomen nykytilanteessa olisi hyödyllisempää: vap...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Platon Rokassovskille

Päivämäärä: 
23.12.1862
[1862] Suunnitelman selvänä ytimenä on sellaisen sanomalehden perustaminen, joka pystyisi valistamaan yleistä mielipidettä ja ohjaamaan sitä hallituksen haluamaan suuntaan. Tämä ei ole onnistunut Euroopassa missään. Hallitus voi vastata moittijoilleen vain teoilla, ei sanoilla. Myönnettäköön kuitenkin, että oppositiolehdistön levittämien vääristelyjen ja virheiden oikaiseminen ja hallituksen tarkoitusten selittäminen yleiselle mielipiteelle voivat silti olla hyödyksi. Niinpä tällaisen hankkeen johtoon tarvitaan henkilö, jonka ilman muuta oletetaan olevan ehdottomasti hallituksen mielipiteid...
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
7.4.1863
Helsingissä 7.4.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Minulla on kunnia esittää Jalosukuiselle Herra Kreiville kunnioittava kiitokseni Herra Kreivin sangen suopeasta myötävaikutuksesta osakseni tulleeseen ansaitsemattomaan huomionosoitukseen. Rohkenen toivoa, että tuntemani vähäinen luottamus kykyyni olla hyödyksi edessäni nyt olevassa toiminnassa – tuntemus, jonka olen vilpittömästi ilmaissut myös Jalosukuiselle Herra Kreiville, on saatettu Hänen Majesteettinsa Keisarin Korkeaan tietoon. Kun Hänen Majesteettinsa ei kuitenkaan ole suvainnut kiinnittää tähän mitään huomiota, Hänen Majesteetti...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
8.5.1863
 Pietarissa 8./20.5.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!   Paroni Rokassovski on täälläkin puoltanut senaatin kuulemista siitä, onko säädyt kutsuttava koolle käsittelemään ehdotettuja puolustustoimia, mutta tähän mennessä ei ole vielä ratkaistu, pitääkö meidän ruotuväkipataljooniemme ja värvättyjen joukkojemme määrää lisätä vai kutsua ne palvelukseen nykyisessä vahvuudessaan ja onko kohtuullista, että Suomi osallistuu joukkojen ylläpidon kasvaviin kustannuksiin, kun sota syttyy sellaisen asian takia, jota kohtaan maassa ei tunneta myötämielisyyttä. Keisari ottaa nämä asiat huomenn...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Yhteenveto kenraalikuvernöörille viljankylvöistä hätää kärsivissä lääneissä [29.8.1863], konsepti

Päivämäärä: 
29.8.1863
[saksaksi] Rukiin kylvöt jäivät hätää kärsivissä lääneissä viime syksynä vähäisiksi. Osa niukasta kylvösiemenestä oli ulkomaista tuontitavaraa. Tämä osa iti useilla seuduilla huonosti tai ei itänyt lainkaan. Näin ollen näyttää erityisen välttämättömältä, ettei väestö joudu kärsimään kevätviljojen hyvälaatuisen kylvösiemenen puutteesta. Se on kuitenkin jo käyttänyt luotonsaantimahdollisuutensa äärimmilleen hankkiakseen leipäviljaa, eivätkä hyvin monet pysty enää mitenkään hankkimaan kylvösiementä. Ulkomaisen ohran menestymismahdollisuudetkin ovat epävarmat. Tästä syystä on viimeksi mainitult...
Paikat: 

Muistio Hypoteekkiyhdistyksen lainaa koskevista neuvotteluista, elokuu 1863

Päivämäärä: 
31.8.1863
28. toukokuuta on senaatti esittänyt, että pankin sallittaisiin ottaa vastaan talletuksina enintään 3 miljoonaa ruplaa Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaanlainana saamaa valuuttaa, ja maksaa siitä korkoa 5 1/4 prosenttia. Kenraalikuvernööri on vahvistanut. Jäljennökset senaatin esityksestä ja kenraalikuvernöörin kirjelmästä liitteenä.   Ehdotettu että pankki muuntaa talletuksen ensi sijassa venäläisiksi valtionlainan obligaatioiksi; että se, saadakseen varmasti korkoa 5 1/4 %, saa laskea liikkeelle seteleitä neljäsosaan talletuksen arvosta. Huomautus. Koko esityksen tarkoitus on saada valuuttaa p...

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
30.10.1863
Helsingissä 30.10.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Nöyrin kiitokseni Jalosukuisen Herra Kreivin tiedonannosta tämän kuun 15. päivältä. Sisältö vahvistaa sen toki ennestään tietämäni asian, ettei pidä uskoa mitään, mitä tässä kaupungissa kertoillaan. Korjatakseni aiemman laiminlyöntini minulla on kunnia lisätä onnitteluni siitä huomionosoituksesta, jonka Herra Kreivi on saanut vastaanottaa. Miten harvinaislaatuinen se onkin, se on kuitenkin vähäpätöinen asia verrattuna Herra Kreivin ansioihin isänmaan hyväksi työssä valtiopäivien ja valtaistuinpuheen aikaansaamiseksi. Näyttääpä näiden va...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
6.1.1864
Pietarissa 6.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin kirjeet joulukuun 23. ja 30. päivältä ja uskon voivani täysin varmasti ilmoittaa, ettei ole aihetta pelätä kenraalikuvernöörin vaihtumista. Keisari on ottanut ukon [P. Rokassovski] hyvin ystävällisesti vastaan ja osaa arvostaa häntä. En ole vielä saanut mitään tietoa senaatin anomuksesta, joka koskisi Wahrenin hakemaa lainaa. Paljon riippuu siitä, mitä mieltä kenraalikuvernööri asiasta on. Mitä tulee senaatin ilmaisemaan pelkoon, että passikassan varoja käytetään tulevais...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Venäläisen rahvaan kaupankäyntioikeudet Suomessa, lausunto senaatin täysistunnossa 18.1.1864

Päivämäärä: 
18.1.1864
Kun keisarillisen senaatin täysistunnon pöytäkirja tämän kuun 14. päivältä oli luettu tarkastusta varten, palautti senaattori Snellman maan kenraalikuvernöörin viime joulukuun 30. (18.) päivänä keisarilliselle senaatille antaman kirjelmän senaatin 20. huhtikuuta 1863 Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen tekemän alamaisen anomuksen johdosta. Anomus koski Venäjän kuvernementtien rahvaalle myönnettävää oikeutta harjoittaa kauppaa Suomessa, ja se oli asiaan liittyvine asiakirjoineen ollut senaattorin lähemmin tarkasteltavana sen varauksen mukaisesti, jonka senaattori esitti keisarillisen senaa...
Paikat: