Emil Stjernvall-Walleen

Emil Stjernvall-Walleen

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
4.11.1861
Pietarissa 4./16.11.1861   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos   olen sangen tyytyväisenä ottanut vastaan Herra Kanslianeuvoksen kunnian­arvoisan kirjeen marraskuun 7. päivältä sekä sen oheen liitetyn Litteratur­bladin artikkelin, jotka osoittavat täysin oikeaksi ennakolta ilmoittamani mielipiteen: ettei nimittäin tekstistä ilmenevänä tarkoituksena voisi olla painostus toivotun myönnytyksen hankkimiseksi siihen pakottamalla. Tämä mielipiteeni perustui siihen, että uskoin vakaasti Herra Kanslianeuvoksen lujiin periaatteisiin kuuluvan sen, ettei pakkotoimien uhan edessä peräännytä. Ei o...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
6.12.1861
Pietarissa  6.12./24.11.1861   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos!    Sain Herra Kanslianeuvoksen kunnianarvoisen kirjeen marraskuun 2. päivältä vasta sen jälkeen, kun Hänen Keisarillisen Majesteettinsa päätös Suomen sensuurilaitoksen järjestämisestä ja komitean asettamisesta sitä valmistelemaan oli ilmoitettu uudelle kenraalikuvernöörillemme. Oli siis liian myöhäistä yrittää saada aikaan muutoksia komitean koostumukseen. Kuitenkin minusta näyttää siltä, että komitean jäsenet voivat vapaasti ilmaista erilaiset mielipiteensä siitä, mikä Suomen nykytilanteessa olisi hyödyllisempää: vap...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
1.4.1863
Pietarissa 1./13.4.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos!    Kiirehdin ilmaisemaan erinomaisen suuren tyytyväisyyteni Herra Kanslianeuvoksen nimittämisestä Senaattoriksi, koska en pidä sitä pelkästään Armollisen Valtiaamme ja Suuriruhtinaamme oikeu­denmukaisena ratkaisuna isänmaan palveluksessa ansioituneen miehen palkitsemiseksi, vaan myös varmana lupauksena hyödyllisistä tuloksista, joita tuottaa selkeä ymmärrys kaikesta, mikä edistää maan todellista etua. En ansaitse vähintäkään kiitosta tästä nimityksestä, koska olen vain – muiden mukana – ollut täyttämässä kallisarvoista vel...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
8.5.1863
 Pietarissa 8./20.5.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!   Paroni Rokassovski on täälläkin puoltanut senaatin kuulemista siitä, onko säädyt kutsuttava koolle käsittelemään ehdotettuja puolustustoimia, mutta tähän mennessä ei ole vielä ratkaistu, pitääkö meidän ruotuväkipataljooniemme ja värvättyjen joukkojemme määrää lisätä vai kutsua ne palvelukseen nykyisessä vahvuudessaan ja onko kohtuullista, että Suomi osallistuu joukkojen ylläpidon kasvaviin kustannuksiin, kun sota syttyy sellaisen asian takia, jota kohtaan maassa ei tunneta myötämielisyyttä. Keisari ottaa nämä asiat huomenn...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
26.10.1863
Pietari 26.10./7.11.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori    Mikäli maan etujen mukaista on suomalaisten virkamiesten nimittäminen Venäjän konsulaatteihin sellaisiin paikkoihin, joissa kauppasuhteemme tarvitsevat välitöntä suojelua, ei mielestäni pitäisi viivytellä tällaisen viran anomista konsuli Boismanille, joka menettää vuodenvaihteen jälkeen paikkansa Algerissa ja jonka paluu ulkoministeriön palvelukseen saattanee olla sen jälkeen vaikeaa. Jos Helsingin kauppiaskunta voitaisiin saada anomusten esittämisinnon vielä vallitessa anomaan edellä viitattua toimenpidettä ja anomus saap...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
21.12.1863
Pietari 21.12.1863/2.1.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori    Minulla on ilo kohteliaimmin kiittää kunnianarvoisasta kirjeestänne joulukuun 29. päivältä. Käytän asiakirjaa sillä tavalla kuin se ikävä tilanne vaatii, johon olemme joutuneet – viisaiden valistusmiestemme väitteiden ansiosta. Järkevä poliittinen käsitys siitä, mitä meidän riippuvaisessa asemassamme pitää maan menestyksen ja elämän miellyttävyyden suojelemiseksi sanoa ja voidaan sanoa, puuttuu Helsingistä täydellisesti. Tämän seuraukset ovat nyt minun silmieni edessä; – samalla ne osoittavat, että alituiset pelkoni leh...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
19.2.1864
Pietari 19.2./2.3.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori    Kiirehdin vastaamaan Herra Senaattorin kunnianarvoisaan kirjeeseen helmikuun 25. päivältä. Herra Senaattori esittää siinä käsityksen, että Hänen Majesteettinsa on sallinut antaa säädyille esityksen metrijärjestelmän noudattamisesta rahojen, mittojen ja painojen määrittelyssä. Tietääkseni armollisessa esityksessä ei kuitenkaan ole kyse rahasta! Jos vain voisin ymmärtää, mitä todellista hyötyä maalle on siitä että markan kolikko saatetaan vastaamaan frangin kolikkoa ja että sen mitat ja paino (nimittäin niin kauan kuin se on k...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: