Stjernvall‑Walleen, Carl Knut Emil

Stjernvall‑Walleen, Carl Knut Emil

1806–1890. Vapaaherra, valtiomies. Helsingin yliopiston kanslerin sihteeri 1844–55. Valtiosihteerin apulainen 1857–76. Ministerivaltiosihteeri 1876–81. Todellinen salaneuvos 1875. C. J. Walleenin adoptoima vuonna 1854.

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
4.11.1861
Pietarissa 4./16.11.1861   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos   olen sangen tyytyväisenä ottanut vastaan Herra Kanslianeuvoksen kunnian­arvoisan kirjeen marraskuun 7. päivältä sekä sen oheen liitetyn Litteratur­bladin artikkelin, jotka osoittavat täysin oikeaksi ennakolta ilmoittamani mielipiteen: ettei nimittäin tekstistä ilmenevänä tarkoituksena voisi olla painostus toivotun myönnytyksen hankkimiseksi siihen pakottamalla. Tämä mielipiteeni perustui siihen, että uskoin vakaasti Herra Kanslianeuvoksen lujiin periaatteisiin kuuluvan sen, ettei pakkotoimien uhan edessä peräännytä. Ei o...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
6.12.1861
Pietarissa  6.12./24.11.1861   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos!    Sain Herra Kanslianeuvoksen kunnianarvoisen kirjeen marraskuun 2. päivältä vasta sen jälkeen, kun Hänen Keisarillisen Majesteettinsa päätös Suomen sensuurilaitoksen järjestämisestä ja komitean asettamisesta sitä valmistelemaan oli ilmoitettu uudelle kenraalikuvernöörillemme. Oli siis liian myöhäistä yrittää saada aikaan muutoksia komitean koostumukseen. Kuitenkin minusta näyttää siltä, että komitean jäsenet voivat vapaasti ilmaista erilaiset mielipiteensä siitä, mikä Suomen nykytilanteessa olisi hyödyllisempää: vap...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anna Christina von Essenille

Päivämäärä: 
19.12.1862
H:gissä 19.12.1862   Rakas sisar!    Kiitoksia Sinulle viime kirjeestäsi, sisko hyvä. On hyvin mieluisaa saada lukea tietoja Teistä. Jumala tietää, miten Te nyt selviydytte kaiken ympäröivän kurjuuden keskellä. Ajattelen myös oikein huolestuneena Teidän elämäänne noin hurjan ja laista piittaamattoman väen keskellä. Kirjoita sen takia usein, sisko hyvä. Kerro minulle myös, millainen on kansan toimeentulo sillä seudulla ja ympäristön pitäjissä. Ehkä minä voin kynälläni saada jotakin aikaan niiden hyväksi. Minä ja lapset olemme olleet Jumalan kiitos terveitä. Muuten melko lailla huolia. Rouva ...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
1.4.1863
Pietarissa 1./13.4.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos!    Kiirehdin ilmaisemaan erinomaisen suuren tyytyväisyyteni Herra Kanslianeuvoksen nimittämisestä Senaattoriksi, koska en pidä sitä pelkästään Armollisen Valtiaamme ja Suuriruhtinaamme oikeu­denmukaisena ratkaisuna isänmaan palveluksessa ansioituneen miehen palkitsemiseksi, vaan myös varmana lupauksena hyödyllisistä tuloksista, joita tuottaa selkeä ymmärrys kaikesta, mikä edistää maan todellista etua. En ansaitse vähintäkään kiitosta tästä nimityksestä, koska olen vain – muiden mukana – ollut täyttämässä kallisarvoista vel...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
8.5.1863
 Pietarissa 8./20.5.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!   Paroni Rokassovski on täälläkin puoltanut senaatin kuulemista siitä, onko säädyt kutsuttava koolle käsittelemään ehdotettuja puolustustoimia, mutta tähän mennessä ei ole vielä ratkaistu, pitääkö meidän ruotuväkipataljooniemme ja värvättyjen joukkojemme määrää lisätä vai kutsua ne palvelukseen nykyisessä vahvuudessaan ja onko kohtuullista, että Suomi osallistuu joukkojen ylläpidon kasvaviin kustannuksiin, kun sota syttyy sellaisen asian takia, jota kohtaan maassa ei tunneta myötämielisyyttä. Keisari ottaa nämä asiat huomenn...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
15.5.1863
Pietari 15./27.5.1863   Korkeasti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos ym.    Herra Kanslianeuvoksen viimeksi Paroni Stjernvallille lähettämän kirjeen perusteella otan vapauden lähettää ohessa Hänen Keisarillisen Majesteettinsa jo useita viikkoja sitten hyväksymän ehdotuksen armolliseksi manifestiksi säätyjen kutsumisesta koolle. Se lähetetään täältä senaatille heti, kun Hänen Majesteettinsa on allekirjoittanut useimmat valtiopäiväesitykset. Koska valtaistuinpuheeseen valtiopäivien avajaisissa sisällytetään erityisiä vakuutuksia ja lähempiä määräyksiä monistakin maalle tärkeistä asioista, pyydä...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille, konsepti [4.6.1863]

Päivämäärä: 
4.6.1863
Jalosukuinen Herra Kreivi   Minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni siitä suurenmoisesta luottamuksesta, jota Jalosukuinen Herra Kreivi on minulle osoittanut kunnianarvoisassa kirjeessään toukokuun 27. päivältä. Kun rohkenin Herra Paroni Stjernvall-Walleenille lähettämässäni kirjeessä pyytää valtiopäiväkutsua nähtäväkseni, tämä koski ainoastaan varautumista sellaiseen tapaukseen, että valtiopäivät kutsuttaisiin heti koolle, jotta niitä kuultaisiin sotaväen liikekannallepanoasiassa ja ne myöntäisivät varoja tähän tarkoitukseen, sillä olin ottanut vapauden suositella Hänen Ylhäisyydelleen...
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
6.6.1863
Pietari 6./18.6.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Kanslianeuvos ym.     Herra Kanslianeuvoksen kuluvan kesäkuun 4. päivänä lähettämän kirjeen johdosta, joka minulla on ollut kunnia saada, katson velvollisuudekseni ilmoittaa, että koska Hänen Majesteettinsa Keisari oli jo hyväksynyt Herra Kanslianeuvoksen tiedoksi saatetun ehdotuksen valtiopäiväkutsuksi ennen Herra Kanslianeuvoksen kirjeen saapumista käsiini, Herra Kanslianeuvoksen tätä ehdotusta koskevia huomautuksia ei ole enää voitu ottaa asiassa huomioon. Ne otetaan kuitenkin harkittaviksi laadittaessa lopulliseen muotoonsa sitä puhetta...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
11.7.1863
Pietari 11.7.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori!    Saanemme pian tilaisuuden keskustella suullisesti sekä valtaistuinpuheessa ilmoitettavasta myöntymyksestä että suomen kielen kysymystä koskevasta ehdotuksesta, jota asiaa kohtaan Keisari on aina osoittanut suurta suopeutta. Kreivi Armfelt ja minä olemme saaneet käskyn lähteä Suomeen Hänen Majesteettinsa vieraillessa siellä aivan pian. Asia on täällä valmisteilla ja siihen suhtaudutaan myönteisesti. Täydellisimmin kunnioittaen minulla on kunnia olla edelleenkin Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin nöyrin palvelija Em. Stjernwa...
Paikat: 

Georg Zakarias Yrjö-Koskiselle

Päivämäärä: 
21.7.1863
21.7.1863   Hyvä Veli.    Onko virkapukusi valmis keisarin saapumiseen mennessä? Jos hän viipyy päivän, hän käy luultavasti yliopistossa tai ottaa vastaan kävijöitä. Minulla on kuitenkin omat aivoitukseni. Kenraalikuvernööri järjestää vastaanoton, ja aion avoimesti kehottaa häntä muistamaan Ahlqvistin ja Sinun kutsumisesi sinne. Jos vain käy päinsä – yritän myös järjestää siellä teidän esittelemisenne keisarille. Tämä ei tietenkään tapahdu kunnian kasvattamiseksi eikä huvin vuoksi, vaan politiikan takia. Toivon, että suomen kielelle koituu jotakin hyvää keisarin matkasta. Teidän järkipuheen...