Stjernvall‑Walleen, Carl Knut Emil

Stjernvall‑Walleen, Carl Knut Emil

1806–1890. Vapaaherra, valtiomies. Helsingin yliopiston kanslerin sihteeri 1844–55. Valtiosihteerin apulainen 1857–76. Ministerivaltiosihteeri 1876–81. Todellinen salaneuvos 1875. C. J. Walleenin adoptoima vuonna 1854.

Emil Stjernvall-Walleenille

Päivämäärä: 
4.8.1864
Helsingissä 4.8.1864   Jalosukuinen Herra Paroni    Otan vapauden laskea vielä kerran Hypoteekkiyhdistyksen ongelma Jalosukuisen Herra Paronin sydämelle toistaen sen, minkä sanomiseen Hänen Majesteetilleen sain armon. Nimittäin: hopearahan vaihtoa voimme odottaa, niin kauan kuin kurssi ei laske; Hypoteekkiyhdistyksen kautta pohjoisten lääniemme velkaantuneille maanviljelijöille ohjattavaa apua emme kuitenkaan voi odottaa päivääkään. Ensiksi mainittu asia saattaa kiinnostaa valtiovarainministeriä, vaikka tosiasia on, että me tässäkin asiassa kärsimme ja olemme kärsineet yhteydestämme Venäjää...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
3.9.1864
Helsingissä 3.9.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Otan vapauden lähettää Herra Kreivin suopeamielisesti harkittavaksi oheisen nöyrän ehdotuksen. Kyseessä on niin tärkeä asia, että olen pitänyt velvollisuutenani korjata laiminlyöntini asian hoitamisessa virallista tietä. Mikäli Herra Kreivi suopeamielisesti hyväksyisi ehdotuksen, sen esittämistä Hänen Majesteetilleen voitaisiin toki perustella Euroopassa päivittäin yhä vaikeutuvalla rahatilanteella ja sillä varmalla ennakkotiedolla, ettei senaattikaan puolla valtionlainaa – jolloin on välttämätöntä ajatella sellaisia ratkaisuja, joiden av...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
13.9.1864
Helsingissä 13.9.1864   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Rohkenen jälleen vaivata Jalosukuista Herra Kreiviä anomuksella, jonka sisällön selvittää oheen nöyrimmin liitetty muistio. Minun on lisättävä, että anojat, jotka ovat pyytäneet minua myötävaikuttamaan heidän anomuksensa myönteiseen ratkaisemiseen, eivät ole rohjenneet vaivata sillä Jalosukuista Herra Kreiviä, koska he tietävät, että tulitikkutehtaan entinen johtaja, ruotsalainen huijari Oldenburg, on jo perin juurin kyllästyttänyt Herra Kreivin useilla samaa asiaa koskeneilla toimenpide-ehdo­tuksillaan. Otin siksi vapauden lähettää muis...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
7.11.1864
Pietari 7./19.11.1864   Suuresti kunnioitettu herra Senaattori,    Perinpohjaisesti harkittuani Herra Senaattorin viime kirjeiden sisältöä – kirjeiden, jotka olen ottanut vastaan yhtä suurta iloa tuntien kuin tähänkin saakka – kiiruhdan ilmoittamaan, että ne ovat antaneet aiheen pitkiin keskusteluihin, joissa Kreivi on päätynyt sille kannalle, että Herra Senaattorille on järjestettävä tilaisuus käsityksensä esittämiseen henkilökohtaisesti Armolliselle Herrallemme ja Keisarillemme. Tilaisuus tähän tarjoutuu heti kun kysymys valtiontalouden hoidosta saapuu ratkaistavaksi. Täällä on silloin ko...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
12.1.1865
Helsingissä 12.1.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Ensimmäinen ja mieluisin tehtäväni on esittää kunnioittavin ja vilpittömin kiitokseni kaikesta siitä hyväntahtoisuudesta, jota Jalosukuinen Herra Kreivi on suvainnut osoittaa minulle myös Pietarissa ollessani. Pyydän nöyrästi Jalosukuista Herra Kreiviä olemaan vakuuttunut siitä, että tämä kiitos samoin kuin kiitollisuuteni siitä suopeasta hyväntahtoisuudesta, jota olen onnekseni aina saanut kokea Herra Kreivin taholta, tulee sydämestä enkä koskaan unohda sitä suurta velkaa, joka tämän hyväntahtoisuuden takia kannettavakseni jää. Rohkenen...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
9.1.1865
Pietari 9/21.1.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Sen jälkeen kun kreivi Armfelt oli ilmoittanut kenraalikuvernöörille sekä yksityisesti että virallista tietä Hänen Majesteettinsa hyväksyneen finanssikomitean rahakysymystämme koskevan esityksen, minulla ei ollut mitään syytä otaksua, ettei paroni Rokassovski olisi heti halunnut ilmoittaa tuloksesta valtiovarainpäälliköllemme. Ehkäpä tämä on jo nyt tapahtunut. Senaatti sai täällä sovitun mukaisesti nyt vastauksen vain viimeksi esittämäänsä anomukseen, joka koski 4 miljoonan markan talletusmäärää. Toivomme saavamme sangen pian ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
4.2.1865
Pietari 4.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla on ollut kunnia vastaanottaa Herra Senaattorin sangen kohtelias kirje viime tammikuun 28. päivältä ja esitän siitä nöyrimmän kiitokseni. On hyvin ymmärrettävää, että rahauudistuksen toteuttamiskysymys tuottaa Herra Senaattorille suuria huolia, etenkin kun kyseessä olleet 8 miljoonaa on jo talletettu. Pyydän Herra Senaattoria olemaan vakuuttunut siitä, että täällä olevat korkeat viranomaiset havaitsevat ja täysin ymmärtävät Herra Senaattoriin vallitsevassa tilanteessa kohdistuvan paineen ja tuntevat samaa huolta,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
27.1.1865
Pietari 27.1./8.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Kiitän kohteliaimmin viimeksi saamastani kunnianarvoisasta kirjeestä sekä sen liitteistä. Huhu siitä, että liikkeellä on nyt hyvin näkyvästi Venäjän rahaa ja että Suomen markkamääräiset setelit ovat kadonneet, on herättänyt levottomuutta, mutta ei ole suinkaan vaikeasti ymmärrettävissä. Senaatille heti ilmoitettu määräys, että on odotettava Keisarin käskyä ennen hopearahan vaihtamista, oli tarkoitettu ainoastaan avuksi valtiovarainpäällikölle, jotta uudistusta ei jouduttaisi toteuttamaan hätiköidysti, ja oli ristiriidassa s...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
8.4.1865
Pietarissa 8.4.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori,    Vastaukseksi kunnianarvoisaan kirjeeseenne huhtikuun 3. päivältä kiiruhdan ilmoittamaan, että esittämänne mielipiteet rahakysymyksestä hyväksytään täydellisesti ja niiden mukaan toimitaan tästä syystä sekä uudistuksen toimeenpanon salassapidon että sen toivotun ajankohdan osalta. Emme vielä tiedä varmasti, vaaditaanko meitä maksamaan kurssiero edessä olevien Venäjän kruunun sotilasmenojen osalta! Emme ole saaneet tähän kysymykseen vielä selvää vastausta valtiovarainministeriltä. Jos tämä useiden satojentuhansien ruplien vuotui...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Emil Stjernvall-Walleenilta

Päivämäärä: 
4.11.1865
Pietarissa 4.11.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori.    Eilen armolliselta Herraltamme ja Suuriruhtinaaltamme saamaamme osoitusta korkeasta oikeudenmukaisuudesta ja hyväntahtoisuudesta maatamme kohtaan osaamme vain me täällä täydellisesti arvostaa, koska olemme todistamassa, millaisia pyrkimyksiä keisarikunnassa nyt nousee esiin vaikuttamaan yhtenäisyysperiaatteen puolesta. Meidän poliittisessa elämässämme tämä osoitus on luonteenomainen piirre, sillä samaan aikaan, kun Puolassa käsketään lyömään kopeekkamääräisiä kolikoita – tähän asti käytettyjen zlotyjen sijaan – meillä heikennetään pa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: