Emil Stjernvall-Walleenilta

Tietoka dokumentista

Tietoa
7.11.1864
Pvm kommentti: 
Myös 19.11.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Pietari 7./19.11.1864

 

Suuresti kunnioitettu herra Senaattori, 

 

Perinpohjaisesti harkittuani Herra Senaattorin viime kirjeiden sisältöä – kirjeiden, jotka olen ottanut vastaan yhtä suurta iloa tuntien kuin tähänkin saakka – kiiruhdan ilmoittamaan, että ne ovat antaneet aiheen pitkiin keskusteluihin, joissa Kreivi on päätynyt sille kannalle, että Herra Senaattorille on järjestettävä tilaisuus käsityksensä esittämiseen henkilökohtaisesti Armolliselle Herrallemme ja Keisarillemme.

Tilaisuus tähän tarjoutuu heti kun kysymys valtiontalouden hoidosta saapuu ratkaistavaksi. Täällä on silloin koolla useita suomalaisia miehiä ja voimme tehdä yhdistynein voimin työtä hyvän tuloksen saavuttamiseksi, mihin me kaikki yhtä hartaasti pyrimme. Täällä me usein näemme tilanteen helpommin kuin eristyksissä olevassa pisteessä, josta näköpiiri ei ulotu rajan yli. On pontevasti työskenneltävä, jotta tehtäisiin mitä voidaan ja mitä on viisasta tehdä; sokea ryntäily ei hyödytä ketään. Käsiteltävinä olevista vakavista asioista on hankittava kaikki mahdolliset tiedot, ja sen takia kannatan kreivi Armfeltin toivetta, että Herra Senaattori kutsutaan tänne. Tämä ilmoitus on kuitenkin jätettävä vain meidän omaksi tiedoksemme, jotta vältettäisiin meteli ja kateus, jotka liian varhain noustessaan voisivat pystyttää esteitä tielle. Luotan siihen, että Herra Senaattori pitää tämän ilmoituksen salassa, enkä ilmaisemastani syystä vastaa kirjeisiin muuten kuin nyt tässä.

Edelleenkin täydellistä kunnioitustani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

Em. Stjernvall.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: