Aleksanteri II

Aleksanteri II

1818–1881. Venäjän keisari 1855–1881 ja Suomen suuriruhtinas 1855–81.

Elias Lönnrotilta

Päivämäärä: 
4.1.1847
Laukko 4.1.1847   Parahin Veli!    Monien muiden tavoin minäkin suren sydämeni pohjasta Saiman kuolemaa. Saadakseni painatusluvan Litteraturtidningenille olen nyt lähettänyt Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen anomuksen, jonka sanamuoto on tällainen: ”Syvintä alamaista kunnioitustani vakuuttaen rohkenen anoa Teidän Keisarilliselta Majesteetiltanne kaikkein armollisinta lupaa julkaista kuopiolaisen kirjapainon kautta Litteraturtidningiä, jota ilmestyisi kaksi vihkoa kuukaudessa. Olen saanut lupauksia muiden avusta tämän lehden toimittamisessa, ja lehden tarkoituksena on välittää lukevalle ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Johan Reinhold Munckille

Päivämäärä: 
15.10.1855
[15.10.1855] Jalosukuinen Herra Paroni!    Minulla on kunnia lähettää ohessa ehdotus, jonka laatimisen Jalosukuinen Herra Paroni on suvainnut uskoa tehtäväkseni. Pahoin pelkään, että se on puutteellinen etenkin muodollisesti, koska minulla ei ole ollut tilaisuutta pyytää Herra Paronilta tarkempia neuvoja sen laadintaa varten. Voin toivoa ainoastaan, että tieteellinen perustelu voitaisiin havaita tyydyttäväksi. Yhtenä syynä siihen, ettei nimitystä hodegetiikka ole kokonaan jätetty sivuun, on perustelun yksinkertaistuminen tätä nimitystä käyttämällä, jolloin nimitys tieteiden järjestelmä ei m...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
29.11.1855
Helsingissä 29.11.1855   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Jalosukuinen Herra Kreivi suvaitsi silloin, kun minulla oli kunnia päästä Herra Kreivin viimeksi täällä oleskellessa hänen puheilleen, esittää minulle suopeamielisesti kysymyksen maan koulu­laitokseen ajatelluista muutoksista. Kolmannen henkilön puuttuminen keskusteluun keskeytti nöyrän vastaukseni. Pyydän saada nöyrimmästi viitata puolustuksekseni tähän kysymykseen sekä siihen luottamukseen, jota Jalosukuinen Herra Kreivi on muutenkin hyväntahtoisesti minulle osoittanut, rohjetessani ottaa vapauden kiinnittää Herra Kreivin huomiota täh...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltiltä

Päivämäärä: 
20.1.1856
Pietarissa tammikuuta 1856   Korkeasti Kunnioitettu Herra Rehtori!    Herra Rehtorin tämän kuun 12 päivänä lähettämän kirjeen johdosta minulla on ilo ilmoittaa, että minulla on ollut onni Hänen Keisarillisen Majesteetttinsa luona hankkia opintotuki J. L. Runebergin niille pojille, jotka ovat tällä hetkellä yliopiston kirjoilla. Asianhaarat, joiden luonnetta voin selvittää Herra Rehtorille ainoastaan henkilökohtaisen tapaamisen yhteydessä, ovat estäneet minua auttamasta maineikasta maanmiestämme Herra Rehtorin ehdottamalla tavalla. Toivon kuitenkin, että myös edellä mainittu tuki osittain vo...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
25.1.1856
1856   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Saanen esittää nöyrimmät kiitokseni siitä suuresti arvostamastani kirjeestä, jolla Jalosukuinen Herra Kreivi on viimeksi suvainnut kunnioittaa minua, ja otan samalla vapauden vakuuttaa olevani iloinen ja kiitollinen siitä suopeamielisestä hyväntahtoisuudesta, jota osoittaen Jalosukuinen Herra Kreivi on suvainnut ottaa vastaan vähäpätöiset esitykseni, jotka koskivat Runebergiä ja hänen oikeuttaan saada isänmaansa tunnustus. Siitä, mitä Jalosukuinen Herra Kreivi on tehnyt Runebergin kunniaksi ja hänen hyväkseen, kiittävät minun ohellani kaikki sivistyneet ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Aineellisten intressien siveellisestä vaikutuksesta, esitelmä 11.11.1858

Päivämäärä: 
11.11.1858
Sanotaan: meidän aikamme on materialistinen! – Minä en tahdo tässä asettua aikakauden puolustajaksi. Se puolustaa kyllä itse itseään tarpeeksi kaunopuheisesti. Ajan mahti ulottuu toki jossain määrin myös meidän vähäiseen isänmaahamme. Ja jos katselemme ympärillemme, niin se rikkaus, joka meitä täällä hämmästyttää, ei todellakaan ole ajan materialistisen suuntauksen hedelmää. Voi olla, ettei meillä täällä ole mitään ihmeteltävää – ei siksi, että meidän pitäisi olla tottuneita siihen, mikä muutoin hämmästyttää ihmisiään uutuudellaan ja odottamattomuudellaan, vaan siksi, että meillä edistytään...
Paikat: 
Asiat: 

Vuoro-opetuskoulun opettajien pätevyydestä, konsepti senaatille

Päivämäärä: 
20.12.1858
Suurivaltaisin Kaikkein Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas   Niiden kahdeksantoista vuoden aikana, jotka poikien ja tyttöjen vuoro-opetuskoulut ovat toimineet Helsingissä köyhemmän kansankerroksen lasten opettamiseksi, koulujen johtokunta on saanut useasti kokemusta siitä, miten tämä opetus kärsii varsin tiheistä opettajanvaihdoksista, jotka johtuvat siitä, ettei tällaisen koulun opettaja saa hyväkseen palvelusvuosia edetäkseen pappis- ja opetussäädyn virkauralla. Tästä tilanteesta myös johtuu, että kouluun ei aina saada niin kyvykkäitä opettajia kuin voitaisiin saada, jos heidän palveluks...
Henkilöt: 

Merenkulkukoulujen järjestämisestä, ilmoitus senaatin valtiovaraintoimituskunnalle 2.7.1861

Päivämäärä: 
2.7.1861
Suurivaltaisin Kaikkein Armollisin Keisari ja Suuriruhtinas!   Teidän Keisarillisen Majesteettinne Armollista käskyä alamaisesti noudattaen allekirjoittaneet ovat käyneet läpi ja tarkastaneet Helsingin ja Turun merenkulkukoulujen opettajien laatimat ehdotukset maan merenkulkukoulujen järjestämiseksi siltä osin kuin näissä ehdotuksissa esitetään kauppalaivojen päällystön ja alipäällystön jakamista luokkiin sekä näille luokille määriteltäviä oppimääriä ja saamme samalla kun alamaisimmin palautamme meille lähetetyt säädökset ja asiakirjat yhtä alamaisesti luovuttaa ohessa lausuntomme asiasta s...
Paikat: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1861: Keisarillisen senaatin pöytäkirja toukokuun 4. päivältä 1861

Päivämäärä: 
1.9.1861
Tämän pöytäkirjan johdannon loppuosaan sisältyy seuraava teksti: Tämä asia, joka on tämän johdosta ollut useiden valmistavien neuvottelujen aiheena Keis. Senaatissa, ensin sen kummassakin osastossa ja sitten yhteisistunnoissa, otettiin nyt lopulliseen käsittelyyn, jolloin osaksi yksimielisellä päätöksellä, osaksi äänestyksen jälkeen useimpien siinä annettujen äänten mukaisesti todettiin useat uudet lakisäädökset ja muutokset nykyisin voimassa oleviin säädöksiin tarpeellisiksi yhteiskunnassa tapahtuneen kehityksen takia, mutta perustuslakien mukaan molempien valtiomahtien ratkaisua tarvitsev...
Henkilöt: 
Paikat: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1861: Katsaus

Päivämäärä: 
1.9.1861
Herrat Lillja Åbo Underrättelserissä ja A. Schauman H:fors Tidningarissa ovat tämän lehden viime numeron ilmestymisen jälkeen osaksi suoranaisesti väärillä väitteillä ja osaksi jättämällä mainittujen lehtien lukijat tietämättömiksi seikoista, jotka voivat kumota heidän väitteensä, jatkaneet järjestelmällisiä ponnistelujaan saattaakseen meidän kunniamme kyseenalaiseksi. Heillä on puolellaan se etu, että vastapainoksi jokaiselle korjaukselle, jonka me tämän lehden jossakin numerossa julkaisemme sen vähäiselle lukijakunnalle, he levittävät toistamiaan syytöksiä viikkokausien ajan tuhansina kap...
Paikat: