Rabbe, Frans Johan

Rabbe, Frans Johan

1801–1879. Lääketieteen tohtori 1832. Lääkintäylihallituksen kamreeri 1834–68. Asessori 1840. Hovioikeudenneuvos 1868, kamarineuvos 1872. Suomalaisen Kirjallisuuden seuran perustajia, Suomen lääkäriseuran perustajia.

Saima nro 23, 5.6.1845

Päivämäärä: 
5.6.1845
Kuopio Vasta nyt alkavat maat ja metsät yleisesti vihertää. Yöt ovat kuitenkin olleet kylmiä eikä ole satanut niin paljon, että vesi imeytyisi maan sisään ja sulattaisi roudan. Eräillä tämän maankolkan seuduilla on vallinnut paha rehupula, ja maamies on joutunut käyttämään leipäviljaa pitääkseen karjansa hengissä, joten voidaan ennustaa, että pian valitetaan hätää monelta taholta. Hätää lisää pelko, ettei rukiin nousu oraalle onnistu, jos kuivuus jatkuu vielä jonkin aikaa. Voitaneen kuitenkin toivoa, että valitus osoittautuu liioitelluksi kuten tavallista samoin kuin tuo pelko, koska kuiva ...
Termit: 

Kallavesi nro 9, Saiman liite, 17.10.1846

Päivämäärä: 
17.10.1846
Kotimaista kirjallisuutta Finska Läkaresällskapets Handlingar [Suomen Lääkäriseuran julkaisuja], 2. osa, 4. vihko, 1845 ja 3. osa, 1. vihko, 1846 (hinta 30 kopeekkaa hopeaa vihkolta) Meillä on kerrottavana suuri uutinen. Meidän maassamme käydään todella tieteellistä polemiikkia. Tämä harvinainen ilmiö esiintyy lääketieteen alueella. Kiista koskee kuitenkin asiaa, jolla on yleistä yhteiskunnallista merkitystä ja jonka jokainen sivistynyt ihminen voi käsittää ja ottaa siihen kantaa. Jokainen lukija tietää, kuinka paljon lääkärintodistus joissakin erittäin tärkeissä tilanteissa merkitsee. Tuom...
Paikat: 

Elias Lönnrotilta

Päivämäärä: 
4.1.1847
Laukko 4.1.1847   Parahin Veli!    Monien muiden tavoin minäkin suren sydämeni pohjasta Saiman kuolemaa. Saadakseni painatusluvan Litteraturtidningenille olen nyt lähettänyt Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen anomuksen, jonka sanamuoto on tällainen: ”Syvintä alamaista kunnioitustani vakuuttaen rohkenen anoa Teidän Keisarilliselta Majesteetiltanne kaikkein armollisinta lupaa julkaista kuopiolaisen kirjapainon kautta Litteraturtidningiä, jota ilmestyisi kaksi vihkoa kuukaudessa. Olen saanut lupauksia muiden avusta tämän lehden toimittamisessa, ja lehden tarkoituksena on välittää lukevalle ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Johan Rabbelle

Päivämäärä: 
16.1.1847
Kuopio 16.1.1847   Kunnioitettu Veli!    Kuultuani Lönnrotilta, että hän on anonut, ja huhun kerrottua Turusta, että hän on saanut julkaisuluvan ”Litteraturtidningiä” varten, minun on sydämellisesti kiitettävä Veljeä tämän asian järjestämiseksi suoritetusta tuoreimmasta ystävänpalveluksesta ja lisättävä pyyntö hyväntahtoisesta anteeksiannosta, jota minun on anottava sen suuren laiminlyöntini takia, että liitän vasta tähän yhteyteen kiitoksen sanan niin monista muista vuosien mittaan osakseni tulleista veljellisen mielenlaadun osoituksista. Olettaen, että Veljellä on Lönnrotin valtakirja asi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Elias Lönnrotilta

Päivämäärä: 
19.1.1847
Laukko 19.1.1847   Parahin Veli!    Oheisen Rabben kirjeen voit pitää hallussasi siihen saakka, kunnes tapaamme (huhtikuussa?). Mitä tulee siinä mainittuun ensimmäiseen puutteeseen, luulen moitteen raukeavan, koska kirjelmässä mainittiin kursiivilla nimi Litteraturtidning. Toinen puute oli se, ettet maininnut täsmällisesti numeroiden arkkimäärää enkä minä halunnut sitoa Sinua mihinkään tiettyyn määrään. Luultavasti se ei aiheuta ikävyyksiä. Kun Rabbe nyt lähettää Sinulle julkaisuluvan, ilmoita minulle heti sen saapumisesta, jotta voisin kirjoittaa jotakin 1. numeroon. Lehden ilmoittelu ym. ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Johan Rabbelle

Päivämäärä: 
20.2.1847
Kuopio 20.2.1847   Kunnioitettu Veli!    Sydämellisimmät kiitokseni viheliäisten asioiden aiheuttamasta vaivasta ja uurastuksesta. Ellei tätä uurastusta kovin paljon lisää tilausilmoituksen korjaaminen, pyydän Veljeä hyväntahtoisesti korvaamaan sanat ”suositellaan yleisesti luettavaksi kunnioitetuille kansalaisille.” tai jonkin tuontapaisen sanamuodon, joka ilmoituksen lopussa lienee, sanoilla ”suositellaan kaikkien sivistystä rakastavien kansalaisten luettavaksi”. Tuo edellisessä toimituksessa käyttöön tullut ”yleisyys” on kauan vaivannut mieltäni, vaikka olen huolimattomuudessani tähän sa...
Kirjeenvaihto: 

Johanna Lovisa Snellmanille

Päivämäärä: 
4.7.1847
H:ki 4.7.1847   Oma hyvä Rakkaani!    Jälleen vain pari sanaa hellien terveisteni kanssa Teille. Vaatekangas on kauneinta mitä täältä saa. Pikku kolttu on kaikkein paras ja tuottaa varmaan hyvälle pikku vaimolleni yhtä paljon iloa kuin minulle. Harmaa kangas on Callelle samoin minun sydämelliset isälliset terveiseni ja kehotukseni, että hänen käytöksensä tuottaisi minulle iloa, kun viimein palaan. Kengät olivat luultavasti liian isot, mutta ne voi korjata helposti. Minulla on lisää hyviä ystäviä täällä, Fredrik Ehrström ja Maist. Backman, jotka molemmat lähettävät sydämellisiä terveisiä. Me...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Elias Lönnrotilta

Päivämäärä: 
13.9.1849
13.9.1849   Parahin Veli! Kajaani    En ole pitkään aikaan saanut Sinulta edes puolta sanaa enkä näin ollen voi olla hiukan manailematta Sinua sekä tästä syystä että sen takia, ettet kuitenkin Iisalmella asti käydessäsi ponkaissut saman tien tänne. Siihen olisi ollut sitäkin enemmän syytä, kun minä nyt kuulun sukuusikin mentyäni naimisiin serkkusi Marian kanssa, kuten olet varmaan muilta kuullut. Mutta Rabbe oli ehkä oikeassa kirjoittaessaan minulle Sinun hieman kiukustuneen siitä, etten edes mainitun sukulaisuudenkaan takia aiemmin kertonut Sinulle kihlauksestamme. Sitä en kuitenkaan voinu...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Anders Wennbergiltä

Päivämäärä: 
13.5.1850
Kuopio 13.5.1850   Rakas Snellmanini!    Päätin apteekin kaupan viime keskiviikkoiltana Brovallin kanssa, kuten oheinen sopimuksen jäljennös osoittaa. Se on siis nyt tehty, kunhan hän vain pystyy suorittamaan sen, mitä hänen on suoritettava. Tärkeää on myös se, ettei valtioneuvos Haartman asetu vastustamaan asiaa. Brovall kertoi Haartmanin sanoneen, että voisin veloittaa apteekkioikeuksistani sekä lääkkeistä 21 000 hopearuplaa, koska minulla on varsin suuri lääkevarasto – jos tuo hänen lausuntonsa pitää paikkansa, kaiken pitäisi sujua hyvin. Kun sanoin hänen (Haartmanin) ollessaan täällä lä...
Paikat: 

Elias Lönnrotille

Päivämäärä: 
16.4.1853
Helsingissä 16.4.1853   Veli Lönnrot!    Kynääni vaivaava hitaus, kun on kyse kirjeiden kirjoittamisesta, on johtanut siihen, että olen luultavasti viimeisenä toivottamassa Sinut tervetulleeksi tänne. Meille molemmille olisi toki ollut ilo, jos aihe muuttoosi olisi ollut toisenlainen, mutta kun asialle ei mitään voi, olet tervetullut myös lohduttajaksi hädän hetkellä. Kirjoitan nyt oikeastaan kertoakseni, että vanha isäni oleskelee luonamme ja hänellä on hallussaan se huone, joka muuten olisi ollut Sinulle kunnon majapaikka. Mutta apellani Wennbergillä, joka asuu tässä lähellä, on tilaa Jum...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: