Saima nro 23, 5.6.1845

Editoitu teksti

Suomi

Kuopio

Vasta nyt alkavat maat ja metsät yleisesti vihertää. Yöt ovat kuitenkin olleet kylmiä eikä ole satanut niin paljon, että vesi imeytyisi maan sisään ja sulattaisi roudan. Eräillä tämän maankolkan seuduilla on vallinnut paha rehupula, ja maamies on joutunut käyttämään leipäviljaa pitääkseen karjansa hengissä, joten voidaan ennustaa, että pian valitetaan hätää monelta taholta. Hätää lisää pelko, ettei rukiin nousu oraalle onnistu, jos kuivuus jatkuu vielä jonkin aikaa. Voitaneen kuitenkin toivoa, että valitus osoittautuu liioitelluksi kuten tavallista samoin kuin tuo pelko, koska kuiva toukokuu on tässä osassa maata aivan tavallinen ilmiö, mutta myöhemmin saatavat sateet kuitenkin saavat yleensä kasvun hyvään vauhtiin.

Kerrotaan, että Hänen Keis. Majesteettinsa on Armollisesti suostunut opettajan palkkaamiseen suomenkielistä nuorisoa varten täkäläiseen ala-alkeiskouluun. Seurakunnan paimen, hra toht. Ingman, on jalomielisesti lahjoittanut tarpeelliset varat tämän opettajan palkkausta varten. Täällä voidaan siis iloita sellaisesta epätavallisesta näytelmästä, että julkisessa koulussa kuullaan opetusta annettavan kansakunnan omalla kielellä.

Lehden viimeksi julkaisemissa paikallisuutisissa mainittiin Harjulan onnettomuus -nimisen kirjasen tilaamisesta rahvaalle jaettavaksi. Ilmoitettu kappalemäärä 225 on korjattava, oikea määrä on 275.

 

Uutisia

Uutta kerrotaan etenkin kirjallisuuden alalta. H:gissä on parhaillaan painettavana aikakauskirja ”Suomi”, uutta sarjaa, hra Laguksen teos ”Bidrag till Finlands Kyrkohistorie”, kaksi lääketieteellistä julkaisua, joiden tekijät ovat hrat Törnroth ja Ilmoni, hra Bergrothin sopusointuisia mittasuhteita käsittelevä oppikirja, hra Heikelin ”Yleinen kielioppi”, kuvaus Helsingistä ja kaupungin kartta, ”Fosterländskt Album”, runokalenteri ”Lärkan”, hra Topeliuksen runokokoelma, minkä lisäksi vielä muutakin lienee odotettavissa.

 

Ruotsista kerrotaan, että Kuningas on vahvistanut säätyjen päätöksen perillisten tasa-arvoisuudesta sekä hyväksynyt sisarusten lapsille oikeuden avioitua keskenään ilman erityistä lupaa. Valtiopäivät päätettiin 23. toukokuuta.

Englanti. Ministerit ja Parlamentti näyttävät nyt ryhtyvän vakaviin toimiin Irlannin olojen kehittämiseksi. Lakiehdotus kolmen yliopiston perustamiseksi maahan on läpäissyt ensimmäisen käsittelyn vastustusta kohtaamatta.

Ranska. Kaikki Guizot'n sairaalloisuudesta aiheutuneet huhut siitä, että hän eroaisi ministeristöstä, ovat tähän mennessä osoittautuneet vääriksi.

Sveitsissä ovat kantonien hallitukset lunastaneet vapaiksi luzernilaisten vangeiksi vapaajoukkojen mukana joutuneet alamaisensa, ja myös kaikki ulkomaalaiset on vapautettu. Hyökkäyksen johtomiehet ovat kuitenkin edelleen tutkintavankeudessa, ja ainakin yhden heistä uskotaan joutuvan maksamaan näistä levottomuuksista menettämällä päänsä.

Meksiko. Santa Ana, jota odotettiin turhaan tänne Kuopioon, istuu edelleenkin vankilassa ja odottaa vastavallankumousta avukseen.

 

–––––––––––––––

Yksityisistä maatamme hyödyttävistä hankkeista kannattaa mainita asessori, tohtori Rabben Helsingissä perustama riisitautisten lasten hoitolaitos. Laitos ei ole tarkoitettu vain niille englannintautiin sairastuneille, joita tarkoituksenmukainen huolenpito voi vielä auttaa ensisijassa vammojen ja sairaalloisuuden painamassa elämässä, vaan myös niille, joilta taudin seuraukset hyvän hoidon avulla voidaan poistaa ja joiden henkinen kasvatus on myös vaatinut suurta huolta. Tästä taudista kärsiviä lapsia on paljon ja laitos on varmasti tervetullut niille heidän vanhemmistaan, jotka ovat riittävän varakkaita. Toivoa kuitenkin sopii, että kun laitos on osoittanut kelvollisuutensa, mitä jo sen perustajan nimi antaa täyden syyn odottaa, niin sekä valtio että yksityinen hyväntekeväisyys suovat myös köyhille lapsille mahdollisuuden nauttia sen eduista.

 

–––––––––––––––

Kovin harmaalta näyttävän kirjallisen toiminnan yhteydessä on enemmän kuin koskaan syytä harmitella kirjakauppalaitoksemme kehnoa tilaa. Kirjapainon perustamisluvan saaminen on niin vaikeaa, että se tekee jo olemassa olevista monopoleja. Niiden samalla kustantajina toimivat omistajat eivät silloin piittaa mistään, joka ei tuota suurta voittoa ja he voivat olla niin varmoja harvojen tuotteidensa menekistä, etteivät tee mitään levittääkseen niitä kirjakauppoihin. Jokin kustantajien yhdistys olisi tässä asiassa erityisen paikallaan, koska ei ole paljon aihetta odottaa sellaisen tarvittavan pääoman omistavan yksityisen yrittäjän ilmaantumista, joka näkisi ammattinsa olevan muutakin kuin kauppiaan spekulaatiota.