Brunér, Frans Olof af

Brunér, Frans Olof af

1807–1874. Päätullijohtokunnan ylijohtaja 1849–55. Senaatin talousosaston senaattori 1855–74, kansliatoimituskunnan apulainen 1856–57. Suomen asiain komitean jäsen 1857–74. Salaneuvos 1869.

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
28.1.1865
Helsingissä 28.1.1865   Jalosukuinen Herra Senaattori    Perin myöhään täytän velvollisuuteni ja lähettämällä kotoani nöyrän kiitokseni osoitan muistavani sen hyväntahtoisuuden, jota Jalosukuinen Herra Senaattori ystävällisesti osoitti minulle Pietarissa ollessani. Työruuhka, päivän valoisan ajan lyhyys ja silmien kehnous ovat väistämättömästi rajoittaneet kirjeenvaihtoani. Herra Senaattori, uskokaa hyväntahtoisesti vakuutukseni, että kaipaan sangen suuresti herrojen luottamuksellista ja ystävällistä seuraa ja neuvoja – täällä, missä joudun pitämään virkahuoleni omana tietonani. Olisin kiit...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
4.2.1865
Pietari 4.2.1865   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla on ollut kunnia vastaanottaa Herra Senaattorin sangen kohtelias kirje viime tammikuun 28. päivältä ja esitän siitä nöyrimmän kiitokseni. On hyvin ymmärrettävää, että rahauudistuksen toteuttamiskysymys tuottaa Herra Senaattorille suuria huolia, etenkin kun kyseessä olleet 8 miljoonaa on jo talletettu. Pyydän Herra Senaattoria olemaan vakuuttunut siitä, että täällä olevat korkeat viranomaiset havaitsevat ja täysin ymmärtävät Herra Senaattoriin vallitsevassa tilanteessa kohdistuvan paineen ja tuntevat samaa huolta,...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
10.6.1865
Helsingissä 10.6.1865   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.    Pietarista saapuvat matkalaiset kertovat, että rahakysymys on esitelty. Pankin konttorissa siitä on kuulemma tiedetty! En tietenkään usko kertomusta. Minusta on kuitenkin pelottavaa kuulla, että tiedetään asian vielä joutuvan esiteltäväksi. Sikäli kuin olen pystynyt havaitsemaan, täällä ei yhdelläkään ihmisellä – asian käsittelyyn osallistuneita lukuun ottamatta – ole ollut siitä mitään tietoa. Nyt huhu kiertää maata salamavauhtia – ja tämä melkeinpä vastaa uudistuksen päivämäärän ilmoittamista. Suokaa ystävällisesti anteek...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
17.6.1865
Pietarissa 17.6.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Minulla on ollut kunnia ottaa vastaan Herra Senaattorin kirjelmä tämän kuun 10. päivältä. Minun velvollisuutenani olisi nyt vastata siihen kohta kohdalta, mutta tällä hetkellä en voi mitenkään ryhtyä siihen. Kenraalikuvernöörimme vähintäänkin merkillinen esiintyminen jäähyväisaudienssillaan ennen viimekertaista lähtöään täältä on mullistanut kaikki täkäläiset asiamme. Kenraalikuvernööri, joka on aiemmin osoittanut olevansa nuorten vapaamielisten valtiopäivä- ja lehdistösankareittemme suosija, on yhtäkkiä kääntänyt kelkkansa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
20.6.1865
Helsingissä 20.6.1865   Jalosukuinen Herra Senaattori.    Saan kohteliaimmin kiittää arvoisasta viestistänne 17. päivältä. Saanen sanoa, että on kauheaa elää täällä pimeydessä ja toimia tietämättä näkemysten ja asioiden tilasta. Pyydän Herra Senaattoria olemaan täysin vakuuttunut siitä, ettei mikään minulle luottamuksellisesti annettu tieto tule muiden korviin. Tietääkseni ainoa varomattomuuteni tässä suhteessa on ollut, että olen pari kertaa senaatissa sanonut saaneeni sellaisen ja sellaisen tiedon, nimittäin asioista, joista kuka tahansa voi saada tietää. Olen kuitenkin kauan sitten saanu...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
27.8.1865
27.8.1865   Jalosukuinen Herra Senaattori    Pieni päivällistilaisuus on Kaisaniemessä maanantaina klo ½ 4 – ja saanen kohteliaimmin vedota Jalosukuisen Herra Senaattorin ystävälliseen lupaukseen kunnioittaa minua läsnäolollaan. Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen Jalosukuisen Herra Senaattorin nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman    
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
16.11.1865
H:gissä 16.11.1865   Jalosukuinen Herra Senaattori.    Suokaa hyväntahtoisesti anteeksi, että kiitän kaikesta rahanuudistusasiassa saamastani hyvästä avusta vasta nyt, kun anon uutta apua. Kun venäläinen metalliraha käskyllä määrättiin lailliseksi maksuvälineeksi, nöyrä anomukseni sen käypäisyyden rajoittamisesta hylättiin. Sain kuulla, että Hänen Majesteettinsa oli nimenomaisesti määrännyt sen samanarvoiseksi Suomen rahan kanssa. Kun ilmaisin olevani tästä huolissani, herra paroni Stjernvall-Walleen antoi minulle toiveita myöhemmin tapahtuvasta muutoksesta. Kyseessä ovat ala-arvoiset 20, 1...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérilta

Päivämäärä: 
2.12.1865
Pietarissa 2.12.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Viime torstaina lähettämällään sähkeellä Hänen Ylhäisyytensä kreivi Armfelt lienee ilmoittanut herra senaattorille, että H. K. M:nsa oli samana päivänä hyväksynyt keisarillisen senaatin esityksen ala-arvoisen hopearahan vastaanottamisvelvollisuuden rajoittamisesta, ja oletan virallisen vastauksen lähtevän päivän postissa. Kuten ennustettavissa oli, H. M:nsa halusi kuulla valtiovarainministerin mielipiteen ennen armollisen päätöksen ilmoittamista. Lienee tarpeetonta mainita, että valtiovarainministeri on tämänkin kysymyksen ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
30.12.1865
Suuriarvoinen Herra Senaattori.   Jätän oheen liitetyn muistion sisällön nöyrimmästi Herra Senaattorin sydämelle vakuuttuneena siitä, ettei Herra Senaattorin eriävä mielipide asiasta estä Herra Senaattoria edistämästä sitä, kun se joskus saadaan ratkaistuksi, kuten toivon tapahtuvan. Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen Suuriarvoisen Herra Senaattorin kiitollinen, nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman   [Liite] Muistio 1. Keisarillisen senaatin ehdottama subventio Hypoteekkiyhdistykselle arvioidaan 5 %:ksi lainapääoman nimellisarvosta. 2. Se maksetaan sitä mukaa kuin yhdistyksen todella h...
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
13.5.1867
H:ki 13.5.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari.    Näiden rivien tarkoitus oikeuttaa minut odottamaan, että niiden sisältämä pyyntö hyväntahtoisesti täytetään. Olen myös lujasti vakuuttunut siitä, että Jalosukuinen Herra Senaattori käyttää luottamustani juuri sillä tavalla kuin jalosti ajattelevan miehen voi ilman muuta olettaa menettelevän. Ei ollut sopivaa, että minulta tiedusteltiin, millainen summa [senaatin] eroaville jäsenille olisi lahjapalkkiona maksettava. Velvollisuuteni olisi nimittäin vaatinut minua vastustamaan asiaa, koska sellaiset eivät yleensä ole toivottavia – ne...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: