Frans Olof af Brunérille

Tietoka dokumentista

Tietoa
30.12.1865
Pvm kommentti: 
Päivämäärä ei ole tarkka
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Suuriarvoinen Herra Senaattori.

 

Jätän oheen liitetyn muistion sisällön nöyrimmästi Herra Senaattorin sydämelle vakuuttuneena siitä, ettei Herra Senaattorin eriävä mielipide asiasta estä Herra Senaattoria edistämästä sitä, kun se joskus saadaan ratkaistuksi, kuten toivon tapahtuvan.

Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen

Suuriarvoisen Herra Senaattorin

kiitollinen, nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

 

[Liite] Muistio

1. Keisarillisen senaatin ehdottama subventio Hypoteekkiyhdistykselle arvioidaan 5 %:ksi lainapääoman nimellisarvosta.

2. Se maksetaan sitä mukaa kuin yhdistyksen todella haltuunsa saama summa kertyy Suomen Pankkiin. Jos lainasta esim. saadaan kokoon 80 %, maksetaan 50 000 ruplaa, sen jälkeen kun pankkiin on kertynyt 800 000 ruplaa – eli yleensä 1/16 (= 6 2/3 pros.) kertyneestä summasta.

3. Subventiota luvataan kuitenkin vain enintään 150 000 ruplaa eli 5 % siitä summasta, jonka tallettamiseen pankkiin yhdistys on saanut luvan;

4. eikä lupaus koske epämääräistä tulevaisuutta, vaan vain sitä ulkomaisen lainan määrää, jonka yhdistys saa kootuksi joulukuun loppuun mennessä.

 

Keisarillisen senaatin pitäisi pöytäkirjan ulkopuolella antamansa hyväksymisen mukaisesti päättää antaa edellä olevan ehdotuksen mukainen ilmoitus Hypoteekkiyhdistyksen johtokunnalle, heti kun herra senaattori Born on saanut hänen ylhäisyydeltään ministerivaltiosihteeriltä sähkeitse tiedon, että Hänen Majesteettinsa on armollisimmin hyväksynyt subvention maksamisen.

Ilmoitus on sangen kiireellisesti annettava, koska lähetetyt asiamiehet eivät voi tehdä lopullista lainasopimusta, ennen kuin johtokunta subventiosta virallisen lupauksen saatuaan valtuuttaa heidät siihen.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: