Born, Axel Ludvig

Born, Axel Ludvig

1803–1887. Senaatin finanssitoimituskunnan kanslisti 1832, kirkollistoimituskunnan protokollasihteeri 1838, finanssitoimituskunnan apulaisesittelijäsihteeri 1838. Suomen Pankin johtokunnan vt. puheenjohtaja 1845. Senaatin finanssitoimituskunnan apulaispäällikkö 1853–56. Senaatin talousosaston jäsen, senaattori finanssitoimituskunnassa 1856–67. Valtioneuvoksen arvo 1854.

Victor von Haartmanilta

Päivämäärä: 
20.8.1864
Helsingissä 20.8.1864   Kunnianarvoisa Herra Senaattori    Herra Senaattorin esitettyä toivomuksen muutoksista leimamerkkeihin olen esitellyt muutokset keisarilliselle senaatille. Ainoa asian johdosta esitetty huomautus koski sitä, että kirjaimin ilmoitettu arvo oli merkitty pelkästään suomeksi eikä myös ruotsiksi. Senaatti ei kuitenkaan halunnut ottaa nimenomaista kantaa tähän eikä muutenkaan leimamerkkiasiaan, koska Herra Senaattorille on jätetty asiassa ratkaisuvalta. Olen tämän jälkeen ollut yhteydessä Tilgmanniin, ja hän on nyt saanut valmiiksi joitakin uusia piirustuksia, jotka liitän...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Julius Gustaf Reinhold Thiléniltä, sähke 13.12.1864

Päivämäärä: 
13.12.1864
Pietari Hotelli Klée, Nikolajevska-katu Senaattori Snellman   Born poissa. Lähettänyt ko. sähkeen ja saanut vastauksen kokoontumisesta. – Törnqvist kuitenkin toivoo, ettei senaatti ryhdy mihinkään ennen paluutasi. Törnqvist sanoo että Hypoteekkiyhdistys ilmoittaa pankille ennen tammikuun 1. päivää Rothschildin sitoumuksesta toimittaa neljä miljoonaa ja pankki senaatille, kun toimenpide on suoritettava. Thilén    

Julius Gustaf Reinhold Thiléniltä, sähke 22.12.1864

Päivämäärä: 
22.12.1864
Pietari Hotelli Klée Senaattori Snellman   Kotona hyvin. Lapset terveitä ja odottavat kärsimättömästi. Born ilmoittanut yksityisesti pankille talletuksesta, mutta haluton ryhtymään muihin toimiin ennen paluutasi. Thilén    
Asiat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
23.3.1865
Helsingissä 23.5.1865   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Jalosukuisen Herra Kreivin viimeksi saapuneesta kunnianarvoisasta tiedonannosta minulla on kunnia esittää nöyrin kiitokseni. Senaatin alamainen ilmoitus rahauudistuksesta kuuluu lähteneen viime postissa. Valitettavasti esitys ei ole yksimielinen. Enemmistön kannasta poikkeavissa äänestysselityksissä ilmeneviä vääriä tietoja ja aiheettomia verukkeita ei ole korjattu annetuista tiedoista huolimatta; ja pidän näin ollen velvollisuutenani kiinnittää Herra Kreivin huomiota niiden laatuun. Sen varalta, että kysymys sotilashenkilöstön palkkauks...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Frans Olof af Brunérille

Päivämäärä: 
30.12.1865
Suuriarvoinen Herra Senaattori.   Jätän oheen liitetyn muistion sisällön nöyrimmästi Herra Senaattorin sydämelle vakuuttuneena siitä, ettei Herra Senaattorin eriävä mielipide asiasta estä Herra Senaattoria edistämästä sitä, kun se joskus saadaan ratkaistuksi, kuten toivon tapahtuvan. Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen Suuriarvoisen Herra Senaattorin kiitollinen, nöyrin palvelija Joh. Vilh. Snellman   [Liite] Muistio 1. Keisarillisen senaatin ehdottama subventio Hypoteekkiyhdistykselle arvioidaan 5 %:ksi lainapääoman nimellisarvosta. 2. Se maksetaan sitä mukaa kuin yhdistyksen todella h...
Kirjeenvaihto: