Tilgmann, Ferdinand Fredrik Christoph

Tilgmann, Ferdinand Fredrik Christoph

1832–1911. Saksalaissyntyinen graa­fikko. Muutti 1862 Helsinkiin.

Victor von Haartmanilta

Päivämäärä: 
20.8.1864
Helsingissä 20.8.1864   Kunnianarvoisa Herra Senaattori    Herra Senaattorin esitettyä toivomuksen muutoksista leimamerkkeihin olen esitellyt muutokset keisarilliselle senaatille. Ainoa asian johdosta esitetty huomautus koski sitä, että kirjaimin ilmoitettu arvo oli merkitty pelkästään suomeksi eikä myös ruotsiksi. Senaatti ei kuitenkaan halunnut ottaa nimenomaista kantaa tähän eikä muutenkaan leimamerkkiasiaan, koska Herra Senaattorille on jätetty asiassa ratkaisuvalta. Olen tämän jälkeen ollut yhteydessä Tilgmanniin, ja hän on nyt saanut valmiiksi joitakin uusia piirustuksia, jotka liitän...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Muistio leimapaperin merkinnöistä 24.8.1864, konsepti

Päivämäärä: 
24.8.1864
Ei juuri voitane sanoa, että ne jne. ja mallit olisivat tyylikkäitä. Mutta ne ovat kumminkin riittävän siistejä, ja lisäehdotusten pyytäminen veisi vain aikaa. Mitä suomenkielisiin arvomäärämerkintöihin tulee, on senaatin yleinen täysistunto esittänyt Hänen Majesteetilleen asetuksen muutosta tässä suhteessa – niin että edellytettäisiin ainoastaan suomenkielistä kirjoitusta.   Piirrosten osalta on huomattava seuraavaa:   1. Kaikkien arvomäärämerkintöjen, niin kirjaimin kuin numeroinkin, tulee olla valkoisia – asetuksen mukaisesti, ja jotta niitä olisi vaikeampi väärentää. Huom. Miten musta m...
Asiat: