Victor von Haartmanilta

Editoitu teksti

Suomi

Helsingissä 20.8.1864

 

Kunnianarvoisa Herra Senaattori 

 

Herra Senaattorin esitettyä toivomuksen muutoksista leimamerkkeihin olen esitellyt muutokset keisarilliselle senaatille. Ainoa asian johdosta esitetty huomautus koski sitä, että kirjaimin ilmoitettu arvo oli merkitty pelkästään suomeksi eikä myös ruotsiksi. Senaatti ei kuitenkaan halunnut ottaa nimenomaista kantaa tähän eikä muutenkaan leimamerkkiasiaan, koska Herra Senaattorille on jätetty asiassa ratkaisuvalta. Olen tämän jälkeen ollut yhteydessä Tilgmanniin, ja hän on nyt saanut valmiiksi joitakin uusia piirustuksia, jotka liitän oheen. Kuten Herra Senaattori suvaitsee havaita, ne kaikki on suunniteltu kapeammiksi ja korkeammiksi kuin vanhat. Numerot 7 ja 8 ovat kapeimmat ja pienimmät, eikä niitä Tilgmannin mielestä voida enää pienentää selvyyttä menettämättä. Niihin on kokeeksi myös merkitty arvo ruotsiksi, mikäli Herra Senaattori pitäisi tämän tekstin mukaan ottamista soveliaana säätyjen tätä tarkoittavan päätöksen perusteella sekä ottaen huomioon väärentämisen vaikeutumisen näin meneteltäessä. Numerossa 7 on kuitenkin se virhe, että ruotsinkieliseen tekstiin on kirjoitettu markkaa, mutta suomenkieliseen penniä. Pyydän nyt Herra Senaattoria määräämään, millaiset painolaatat

pennimääräisiä,

markkamääräisiä,

100, 150, 200 ja 500 markan merkkejä varten kaiverretaan.

Leimamerkkeihin pitänee toki sisällyttää myös arvon ilmaiseva suomenkielinen teksti?

Vaakunoita ympäröiviin teksteihin on kiinnitettävä tarpeellinen huomio. ”Suuriruhtinaanmaan jne.” sekä ”stämpel papper”.

Ehdotus sopimukseksi on valmiina. Odotan kuitenkin Herra Senaattorin saapumista tänne saadakseni Herra Senaattorilta suullisesti määräykset erinäisistä seikoista, ennen kuin esittelen sen Herra Senaattorille.

Tilgmann on nyt määritellyt hinnaksi 1 1/4 penniä leimapaperiarkilta ja 1/4 penniä leimamerkiltä niiden valmistusmääristä riippumatta. (En ole jättänyt huomiotta Herra Senaattorin ohjetta, että sopimus leimamerkeistä olisi tehtävä myöhemmin.) Mitä valmistusmääriin tulee, Tilgmann sitoutuu normaalioloissa tuottamaan päivässä 1 000 arkkia leimapaperia ja 10 000 leimamerkkiä työaikana, joka kestää aamusta klo 8:sta iltaan klo 7:ään. Tämän hetken kiireellinen tarve pakottanee lisäämään tuotantomäärää tätä suuremmaksi. Vaikeutena on vain sopivan huonetilan löytäminen senaatin talosta. Leimapaperikonttorin tiloissa on ahdasta, kun tarvitaan riittävästi valaistuja huoneita, mutta niissä voitaneen kuitenkin ryhtyä mittavaan leimaamiseen.

Herra Senaattorin ilmoitettua mielipiteenään, että ensin on painatettava niitä arvoluokkia, joita eniten tarvitaan, tiedustellaan, saadaanko ensisijaisesti ryhtyä kaivertamaan painolaattoja seuraavia arvoluokkia varten:

pennimääräisiä: 20, 30, 50, 60, 70.

markkamääräisiä 1, 2.

Lopuksi täytän herra senaattori Bornin minulle antaman tehtävän välittää hänen terveisensä Herra Senaattorille ja allekirjoitan täydellisimmin kunnioittaen olevani

Kunnianarvoisan Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

V. von Haartman

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: