Haartman, Victor Georg Gustav Gabriel von

Haartman, Victor Georg Gustav Gabriel von

1830–1895. Tuomarintutkinto ja suuri kameraalitutkinto 1852, senaatin valtiovaraintoimituskunnan virkamies. Suomen Pankin johtokunnan jäsen 1865, puheenjohtaja 1866. Senaatin talousosaston senaattori 1870, valtiovaraintoimituskunnan apulaispäällikkö 1871–82. Suomen asiain komitean jäsen 1882–88.

Johan Jakob Nervanderilta

Päivämäärä: 
21.11.1845
21.11.1845   Kelpo Veljeni,    huomannet vähitellen, että olet saanut minusta niin ahkeran kirjeenvaihtotoverin, että ehdit tuskin lukea läpi epistoloitani. Aihe päivän kirjeeseen on liitetty oheen. Toimi sen kanssa niin kuin parhaaksi näet. Sijoita se lehteen joko minun artikkelinani nimimerkillä Nvr – tai miten haluat, jos arvelet loppusointua koskevien pohdiskelujeni pitävän vettä. Voit käyttää käännöksinä niitä variantteja, joista eniten pidät. Olen saanut kuulla, että nuori lääketieteen lisensiaatti v. Haartman hakee Aleksanterin stipendiä, ja näin ollen se matka-apuraha, jonka hän oli...
Kirjeenvaihto: 

Victor von Haartmanilta

Päivämäärä: 
20.8.1864
Helsingissä 20.8.1864   Kunnianarvoisa Herra Senaattori    Herra Senaattorin esitettyä toivomuksen muutoksista leimamerkkeihin olen esitellyt muutokset keisarilliselle senaatille. Ainoa asian johdosta esitetty huomautus koski sitä, että kirjaimin ilmoitettu arvo oli merkitty pelkästään suomeksi eikä myös ruotsiksi. Senaatti ei kuitenkaan halunnut ottaa nimenomaista kantaa tähän eikä muutenkaan leimamerkkiasiaan, koska Herra Senaattorille on jätetty asiassa ratkaisuvalta. Olen tämän jälkeen ollut yhteydessä Tilgmanniin, ja hän on nyt saanut valmiiksi joitakin uusia piirustuksia, jotka liitän...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Victor von Haartmanille, konsepti

Päivämäärä: 
24.8.1864
24.8.1864   Hra kamarinhoitaja von Haartman    Kääntöpuolella karttaleimojen uusia piirroksia koskevat huomautukseni. Vaikka tulenkin Helsinkiin viikon lopulla, olen halunnut lähettää ne ja asiakirjan postitse. Piirtäjä voi ainakin alkaa tehdä yhtä piirrosta kiveen, nimittäin numeroa 4 – ei kuitenkaan penni- vaan markkaleimoja, aloittaen parittomista (1, 3, 5, 7), koska niitä vastaavat kopeekka- ja ruplaleimapaperit ovat olemassa. Jos hinnan alennukseen, nimittäin 1/4 penniä karttaleimalta, ei suostuta, ei tämä saa muodostua esteeksi, koska meidän on kuitenkin pitäydyttävä Kirjallisuuden Se...
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergille lokakuussa 1866, konsepti

Päivämäärä: 
30.10.1866
[saksaksi] Teidän Ylhäisyytenne suopeamielisimmän kehotuksen perusteella minulla on kunnia ilmoittaa avoimeksi tulleesta Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan virasta seuraavaa: ettei nykyisten kolmen pankinjohtajan piirin ulkopuolelta ei ole löydettävissä ketään ehdokasta avoimen paikan täyttäjäksi; että näistä pankinjohtajista pitäisi toisten edelle asettaa von Haartman, koska hän ei ole vain kyvykäs ja tunnollinen virkamies, vaan on myös suorittanut tarvittavat opinnot ja koska hän ei ole osallistunut pankin aiempaan hallintoon oltuaan virassa vasta vuoden ja voi näin ollen noista kol...
Kirjeenvaihto: 

Pankkihuone Holler Söhle & c:o:n luottohakemuksesta, esimerkki lausunnosta Suomen Pankin johtokunnassa

Päivämäärä: 
5.11.1866
§ 2. Ylimääräisessä kokouksessa valtiovaraintoimituskunnan päällikön senaattori Snellmanin kanssa esillä olleen, mutta johtokunnan vastaiseen käsittelyyn jätetyn, kreditiivin ottamista hampurilaiselta Holler Söhle & C:o -pankkihuoneelta koskevan kysymyksen johdosta luki pankinjohtaja von Haartman luonnoksen aihetta koskevaksi, mainitulle päällikölle annettavaksi lausunnoksi, ja se kuului seuraavasti:   Ylimääräisessä kokouksessa viimeksi kuluneen lokakuun 25. päivänä pankin johtokunnan jäsenten kanssa on herra senaattori harkittavaksi esittänyt, että maassa nyt vallitsevan painostavan r...
Paikat: 

Erik Julinilta

Päivämäärä: 
18.2.1867
Turussa 18.2.1867   Senaattori ja Ritari, Jalosukuinen Herra Joh. Vilh. Snellman. Helsinki.   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari!    Sen keskustelun perusteella, joka minulla on ollut kunnia käydä Herra Senaattorin kanssa Ahvenanmaalle annettavasta rahallisesta tuesta, minulla on nyt, saatuani kahden sinne matkustaneen asioihin perehtyneen henkilön minulle hankkimat täsmälliset tiedot, kunnia ilmoittaa Herra Senaattorille, että Ahvenanmaan mantereelle tarvitaan tähän mennessä saatujen ilmoitusten mukaan vain 206 000 Suomen markkaa, minkä lisäksi sieltä voi vielä tulla muutamia ilmoituk...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Talousvaliokunnan mietintö muulla kuin vesivoimalla käyvien myllyjen ja viljansurvinlaitosten rakentamisesta ja verottamisesta, lausunto valtiopäivillä 23.3.1877

Päivämäärä: 
23.3.1877
Herra Snellman: Pyydän saada yhtyä varauksentekijöihin ja samalla siihen herra Haartmanin tekemään lisäykseen, että valiokuntaa kehotettaisiin ehdottamaan, että armollinen esitys olisi voimassa viiden vuoden ajan tai seuraaviin valtiopäiviin asti. Varauksentekijöiden vaatimuksella on monia perusteita; muun muassa varsinkin, että höyrymyllyjä jo verotetaan, kuten täällä on edellä annettu tiedoksi. Jos taas armollinen esitys hyväksytään viisi vuotta voimassa olevaksi, niin säädyillä on mielestäni riittävä varmuus siitä, että Hänen Majesteettinsa tuolloin tekemä esitys itse asiassa tarkoittaa ...
Paikat: