Adlerberg, Nikolai

Adlerberg, Nikolai

1819–1892. Venäläinen kreivi. Kenraaliluutnantti 1861, kenraali 1870. Suomen kenraalikuvernööri 1866–81.

Nikolai Adlerbergilta

Päivämäärä: 
22.4.1866
käännös luottamuksellisesti.  Pietarissa 22.4./4.5.1866   Keisarillisen Suomen Senaatin Valtiovaraintoimituskunnan ensimmäisen osaston Päällikölle, Herra Senaattori Snellmanille.   Suomalaiset markkamääräiset setelit, joita nykyisin on liikkeellä myös muutamissa Suomeen rajoittuvissa Venäjän maakunnissa, ovat herättäneet venäläisen yleisön keskuudessa huomiota siitä syystä, että niihin painettu Venäjän valtakunnan vaakuna on epäselvä, joissakin seteleissä jopa lähes näkymätön. Tämä on antanut aihetta erinäisiin epämiellyttäviin (epäedullisiin) Suomea koskeviin arvioihin. Suomen suuriruhtina...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Samuel Henrik Antellilta

Päivämäärä: 
5.5.1866
Kuopiossa 5.5.1866   Vanha Ystävä ja Veli!    Viimeksi lähettämäsi ystävällisen kirjeen sain luultavasti samana päivänä, jona sinä sait minun huhtikuun 7. päivän kirjeeni, ja kiitän sinua siitä lämpimästi. Olen Pietarista palattuani ollut varsin kehnossa kunnossa niin ruumiillisesti kuin sielullisestikin. Ne monenlaiset suuret huolet ja murheet, joita läänin surkea tilanne on minulle tuottanut ja edelleenkin tuottaa, jäytävät väistämättä elinvoimaani. En haluaa kuitenkaan valittaa tätä – eikä minulla ole siihen lupaakaan; olen päinvastoin tyytyväinen ja onnellinen, jos olen saanut jotakin a...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
15.5.1866
Helsingissä 15.5.1866   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Pyydän nöyrimmästi Jalosukuisen Herra Kreivin suovan minulle hyväntahtoisesti anteeksi sen, että vasta nyt lähetän Hänen Ylhäisyytensä valtiovarainministerin pyytämän selityksen täysiarvoista vaihtorahaa koskevasta keisarillisen senaatin alamaisesta anomuksesta. Tunnustan, että tämä viivytys on johtunut laskelmoinnista, koska ala-arvoisen vaihtorahan vetäminen pois käytöstä ja uuden vaihtorahan liikkeelle laskeminen nyt aivan pian ei sopisi lainkaan. Omasta puolestani tyydyin alamaisesta anomuksesta päätettäessä torjumaan halun rajoittaa...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergille

Päivämäärä: 
29.6.1866
[saksaksi] Helsingissä 29.6.1866 Jalosukuinen Herra Kreivi Teidän Ylhäisyytenne    Olen pahoillani siitä, etten voi ilmoittaa Teidän Ylhäisyydellenne iloisempia uutisia. Rukiin kylvöt näyttävät valitettavasti kaikkialla maassa kärsineen pitkään jatkuneesta talvesta. Kuvernöörien kertomukset perustuvat kuitenkin tämän kuun puolivälissä tehtyihin havaintoihin. Mahdollisuudet ovat sen jälkeen sateiden ja niitä seuranneen lämpimän sään ansiosta olennaisesti parantuneet, ja toivottavasti kylvö on lähtenyt jälleen kasvuun myös paikoissa, joissa juuret ovat säilyneet vahingoittumattomina. Kaikki r...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergille kesällä 1866, konsepti

Päivämäärä: 
30.7.1866
[saksaksi] Pyydän Teidän Ylhäisyydeltänne kunnioittavimmin anteeksi sitä, että rasitan Teidän Ylhäisyyttänne näillä riveillä ja oheisella liitteellä. En mielelläni sekaannu toisten asioihin, etenkään niihin, joita maataloustoimituskunta hoitaa. Tilanne on kuitenkin sellainen, että vähäpätöisten kohteliaisuusnäkökohtien on väistyttävä. Kun on kyse siitä, mitä on tehtävä vallitsevan hädän lievittämiseksi ja tähän vastataan: on hankittava käytettäväksi tusinan verran orihevosia – on ostettava lauma ulkomaista nautakarjaa, tämä on jo naurettavuuden rajoilla. Vähien rahojemme käyttö tällaisiin n...
Henkilöt: 
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergilta

Päivämäärä: 
30.9.1866
[saksaksi] 30.9.1866 Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Sain juuri sähkeitse paroni Stjernvall-Walleenilta ilmoituksen, että Hänen Majesteettinsa Keisari on suvainnut armollisimmin suoda paroni Rothschildille esitykseni mukaisesti Pyhän Stanislavin ritarikunnan Suurristin (olkanauhoineen), ja minulla on kunnia saattaa tämä asia tyydytystä tuntien Teidän Korkea-arvoisuutenne tietoon. Erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen Kreivi Adlerberg   PS Golosissa on julkaistu vastine tietämäämme puheenvuoroon, ja pyydän hartaimmin, että käännätätte tämän kirjoituksen itsellenne ja hyväntahtoi...
Kirjeenvaihto: 

Meyer Carl von Rothschildille syyskuussa 1866, konsepti

Päivämäärä: 
30.9.1866
[saksaksi] Herra Paroni, sallikaa minun onnitella Teitä saatuanne Hänen Majesteettinsa Armollisen Keisarimme Teille ansioistanne myöntämän Stanislavin ritarikunnan suuren cordonin [rintatähden olkanauhoineen]. Suokaa hyväntahtoisesti anteeksi, Herra Paroni, että olen näin kauan viivytellyt ennen velvollisuuteni mukaisten kunnioittavimpien kiitosteni esittämistä siitä erinomaisesta suopeudesta, jota olette osoittanut antaessanne apuanne Suomelle. Näin olen menetellyt toivoen, että saisitte näistä ansioistanne minun vähävoimaisten sanojeni kuulemista arvokkaamman tunnustuksen. Erityiset seika...

Nikolai Adlerbergilta

Päivämäärä: 
9.10.1866
[saksaksi] 9.10.1866 Arvoisa Herra Senaattori    Odotan Teidän kirjoitustanne finanssiasioiden järjestämissuunnitelmasta lähettääkseni sen paroni Sjernvallille, sillä viittaan siihen tänään lähtevässä kirjeessäni ja pyydän häntä tilaisuuden tullen kysymään valtiovarainministeri v. Reuternilta, haluaako tämä ottaa sen vastaan. Erinomaisen kunnioittavasti Kreivi Adlerberg    
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergille lokakuussa 1866, konsepti

Päivämäärä: 
30.10.1866
Seuraavien tuotteiden vienti on kielletty: tammen kuori; höyläämättömät laudat ja lankut; hiilet rautamalmi, harkkorauta ja rauta ulkomaiset arpaliput kopeekkamääräiset hopearahat, joiden pitoisuus on 72 % tai enemmän. Eräistä merkityksettömistä tuotteista maksetaan vientitullia, jonka määrä on keskimäärin vain 8 000 mk vuodessa. Pölkyistä, lankuista, laudoista, tervasta, piestä ja muista metsäntuotteista kertyy tulleja vuosittain keskimäärin 314 000 mk. Lisäksi erityinen sahatavaran vientimaksu tuottaa vuodessa keskimäärin 286 000 mk. Ja vielä tästä tavarasta sekä polttopuusta, tervasta ja...
Henkilöt: 
Kirjeenvaihto: 

Nikolai Adlerbergille lokakuussa 1866, konsepti

Päivämäärä: 
30.10.1866
[saksaksi] Teidän Ylhäisyytenne suopeamielisimmän kehotuksen perusteella minulla on kunnia ilmoittaa avoimeksi tulleesta Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtajan virasta seuraavaa: ettei nykyisten kolmen pankinjohtajan piirin ulkopuolelta ei ole löydettävissä ketään ehdokasta avoimen paikan täyttäjäksi; että näistä pankinjohtajista pitäisi toisten edelle asettaa von Haartman, koska hän ei ole vain kyvykäs ja tunnollinen virkamies, vaan on myös suorittanut tarvittavat opinnot ja koska hän ei ole osallistunut pankin aiempaan hallintoon oltuaan virassa vasta vuoden ja voi näin ollen noista kol...
Kirjeenvaihto: