Antell, Samuel Henrik

Antell, Samuel Henrik

1810–1874. Suomen valtiosihteerin viraston 1. toimitussihteeri 1854. Uudenmaan läänin kuvernööri 1858–62. Senaatin talousosaston senaattori 1859–62. Kuopion läänin kuvernööri 1862–66. Aateloitu 1866. Senaatin talaousosaston senaattori, kansliatoimituskunnan päällikkö 1866–69. Salaneuvos 1873.

Fredrik Cygnaeukselle

Päivämäärä: 
20.9.1862
20.9.1862   Kun tapasin eilen Lillen ja Reinin, puheeksi tuli päivällisen tarjoaminen Antellille vain meidän kesken. Oletko asiassa mukana? Arppenkin arveltiin voivan osallistua. Lönnrot pitäisi kutsua. Antell lähtee matkalle tiistaina. Päivällinen olisi sen takia järjestettävä huomiseksi. Ajattelimme, että hänen mieltään keventäisi tämä vanhojen ystävien myötämielisyyden osoitus, ja se sopisi meille hyvin, kun hän nyt on sortunut suuruus. Lähetä vastaus lähetin mukana. J. V. S:n    
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Samuel Henrik Antellille

Päivämäärä: 
20.9.1862
20.9.1862   Kunnioitettu Veli! Yritin tavoittaa Sinut päivän puolimaissa kahdesti, sekä korjatakseni viime hetkessä aikaisemman laiminlyöntini – eli osoittaakseni katumusta ja hyvää tahtoa – että etenkin kutsuakseni ystävällisesti Sinut, ellei Sinulla ole estettä, vanhojen ylioppilastovereittemme Reinin, Lillen ja Cygnaeuksen puolesta sekä omasta puolestani syömään seurassamme vaatimattoman päiväaterian Kaisaniemessä huomenna sunnuntaina klo 3 – lisäksi mukaan tulee Arppe, ellei hänen jo sopimastaan mineralogisesta retkeilystä tule mitään. Muuten ei ketään meidän lisäksemme paitsi Lönnrot. ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Finlands Allmänna Tidning nro 230, 4.10.1862: KokousRitarihuoneella hätäaputoimenpiteistä

Päivämäärä: 
4.10.1862
Ritarihuoneella pidetyssä kokouksessa läänin maaherra ilmoitti, että useat läänin tilanomistajat ovat tarjoutuneet työllistämään jonkin määrän hätääkärsivien läänien työläisiä sekä vastaanottamaan ja majoittamaan myös heidän perheensä. Niin kaunis kuin tämä esimerkki onkin, ja niin suuren kiitoksen kuin itse hanke ansaitseekin hyödyllisyytensä vuoksi, olisi kuitenkin onnettomuus, jos se saataisiin näyttämään joltain muulta kuin yksityiseltä liiketoiminnalta. Siihen saattaa liittyä joitakin uhrauksia, mutta se on hyvä vain silloin, jos kävisi niin, ettei työn tulos vastaisi siihen sijoitettu...
Paikat: 

Samuel Henrik Antellille

Päivämäärä: 
9.5.1863
Helsinki 9.5.1863   Suuresti kunnioitettu Veli!    Suo hyväntahtoisesti anteeksi, että esitän vasta nyt Sinulle kiitokseni sangen ystävällisestä ja rohkaisevasta kirjeestäsi. Päivittäiset huolet ja vanha huono tapa viivytellä kirjeiden kirjoittamisessa ovat olleet syynä. Tarvitsen todellakin kunnioitettujen ystävien kannustavia sanoja; tunnen nimittäin siirtymisen 57-vuotiaana uudelle uralle todellakin raskaaksi. En ole tätä itse toivonut. Olosuhteet, joita ei voida lähemmin selitellä, tekivät lopulta perääntymiseni mahdottomaksi. Olen näinä viime vuosina kaivannut vain emerituksen lepoa. A...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Ehdotus viljan tuonnista, lausunto senaatin talousosastossa 12.9.1863

Päivämäärä: 
12.9.1863
Valtiovaraintoimituskunnan päällikkö senaattori Snellman esitti harkittavaksi seuraavaa: Tiedetään, että ne maamme kaupanharjoittajat, jotka ovat valtion varoista saaduilla ennakoilla tuoneet maahan viljaa, ovat sitä rahvaalle luotolla annettuaan joutuneet perimään siltä velkojaan pakkotoimin. Koska viljasato on tänä vuonna ollut suotuisampi kuin mitä uskallettiin toivoa, on tämän seurauksena ollut myös mahdollista käyttää osa viljan tuontiin tarkoitetuista varoista muulla tavoin viime ja tämän vuoden kadoista kärsivien auttamiseen. Keisarillinen senaatti on, tullakseen niiden avuksi, jotka...
Paikat: 

Carl Gustaf Wredelle, Samuel Henrik Antellille ja Georg von Alfthanille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Vaasan / Kuopion / Oulun kuvernööreille   Viitaten aiemmin lähetettyyn kirjeeseen, johon odotetaan vastausta. Keisarillisen senaatin päätöksen perusteella kehotetaan: antamaan niille viljan maahantuojille, jotka ovat valtion varoista myönnettyä ennakkoa vastaan halukkaita luovuttamaan tavaran rahvaan keskuudessa eniten tarvitseville niillä seuduilla, joilla sato on ollut huono tänäkin vuonna, ja jotka antavat tästä Titulukselle kirjallisen sitoumuksen luvaten tuoda maahan tietyn määrän ruista ja ruisjauhoa tai ohraa tiettyyn satamaan ennen purjehduskauden päättymistä, todistuksen tästä sito...

Garl Gustaf Wredelle ja Samuel Henrik Antellille, konsepti

Päivämäärä: 
31.12.1863
Vaasan Kuvernööri Sama Kuopiossa   Koska suotuisat säät ovat edistäneet sadonkorjuuta niin hyvin, että Titulukselta vähitellen saatujen tietojen mukaan ulkomaista viljaa tarvitsee tuoda maahan paljon vähemmän kuin aikaisemmin voitiin arvioida ja näin ollen tähän tarkoitukseen tarvitaan myös vähemmän ennakkoja valtion kassasta, keisarillinen senaatti toteaa pystyvänsä käyttämään osaa tähän tarkoitukseen hankitusta luotosta antaakseen katovuosista kärsivälle rahvaalle muunlaista tukea. Ja kun keisarillisen senaatin tietoon on tullut, että osa kauppiaista, jotka toivat viime syksynä maahan vil...

Vankikuljetukset Kuopion läänin ja Venäjän kuvernementtien välillä, lausunto senaatin täysistunnossa 14.1.1864

Päivämäärä: 
14.1.1864
Kun asiakirjat oli luettu, lausui senaattori Snellman, – että kuten asiakirjoista käy ilmi, myös Oulun läänin kuvernööri on katsonut sellaisen suoran vankikuljetuksen voivan käydä päinsä. Tarkemmat tiedot kuitenkin puuttuivat siitä, mitä teitä olisi käytettävä, näiden teiden pituudesta ja laadusta lähinnä ajatellen niiden kulkukelpoisuutta kesällä ja talvella; kulkevatko ne asuttujen seutujen halki ja onko rajan läheisyydessä kummallakin puolella sopivia paikkoja, joihin vankeja voidaan jättää ja vastaanottaa, sekä luotettavia henkilöitä, joille sellainen tehtävä voidaan uskoa. Senaattori k...
Paikat: 
Asiat: 

Samuel Henrik Antellilta

Päivämäärä: 
10.11.1864
Kuopio 10.11.1864   Vanha ystävä ja veli!    Ihmettelet varmaankin saadessasi maailman laiskimmalta kirjeiden kirjoittajalta niin pitkän kirjeen kuin tästä uhkaa tulla; itse olen kuitenkin totisesti yhtä lailla hämmentynyt ajatellessani, että vaivaan sinua ehkä jopa neljällä sivulla. Juuri päättyneen lokakuun viimeisinä päivinä upposi Varkauden lähettyvillä täkäläisille kauppiaille Raninille ja Pauloffille kuuluva lotja ”Pet­ter”, jon­ka lastina oli enimmäkseen Raninin laskuun tulevaa sokeria 32 000 markan arvosta sekä 750 säkkiä jauhoja ym. Lastia ei ollut vakuutettu, sillä meidän ystäväll...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Vastine nimimerkille E–s. joka oli lähettänyt FAT:lle Pohjois-Karjalan tilannetta koskevan kirjoituksen, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1864
Nimimerkki E–s on lähettänyt Allmänna Tidningen -lehdelle kirjoituksen Pohjois-Karjalan tilanteesta. Mitä hra E–s katsoo sellaisten esitysten voivan hyödyttää, sitä ei voi tietää. Sen, mikä kirjoituksessa on perusteltua, saattaisi E–s voida olettaa välttämättä olevan läänin kuvernöörin tiedossa, ja samoin hän voisi pitää vähemmän harkittuna julkistaa tietoja, joiden oikeellisuudesta hänellä ei ole varmaa tietoa. Jälkimmäisiin kuuluu tieto, että rahvaan täytyy maksaa rahalla kruunulta saamansa viljalainat. Juuri niissä Kuopion läänin seurakunnissa, joita kirjoittaja näyttää tarkoittavan, on ...
Paikat: