Indrenius, Bernhard

Indrenius, Bernhard

1812–1884. Everstiluutnantti Venäjän yleisesikunnassa 1844. Eversti 1849, kenraalimajuri 1852. Aateloitu 1854. Viipurin läänin kuvernööri 1856–66. Kenraaliluutnantti 1862. Talous­osaston senaattori 1866–82. Helsingin yliopiston varakansleri 1866. Suomen asiain komitean jäsen 1869–82. Vapaaherra 1871. Kenraalikuvernöörin vt. apulainen 1873–81. Jalkaväen kenraali 1878.

Lars Isak Ahlstubbelta

Päivämäärä: 
4.12.1847
Hamina 4.12.1847   Vanha Ystäväni ja Veljeni!    Kun herra Bromander, joka on opettanut täällä menestyksekkäästi kaksinkertaista italialaista kirjanpitoa ja jolla on esitettävänään ylen valtava määrä todistuksia sekä taidoistaan että siitä hyväntahtoisuudesta, jota hän on osoittanut antaessaan monilla paikkakunnilla koulunuorisolle opetusta ilmaiseksi, nyt matkustaa Kuopioon, käytän mielihyvin tilaisuutta suositellakseni miestä Sinulle ja muistuttaakseni samalla muutamin sanoin omasta olemassaolostani. Tyytyväisenä ja onnellisena perheeni piirissä, johon kuuluvat hyvä, korvaamaton eukkoni, ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Lahjoitustilojen lunastaminen Johanneksen ja Koiviston pitäjissä, lausunto senaatin talousosastossa 28.10.1863

Päivämäärä: 
28.10.1863
Kun senaattori Snellman, joka ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä – halusi, ennen kuin asiassa enempää tehdään, kehottaa Viipurin läänin kuvernööriä niin pian kuin mahdollista, ja tarvittavassa määrin salaisesti, laadituttamaan luettelon niistä tiloista, jotka mainitulla tavalla ovat huutokaupassa siirtyneet pois hakijoiden hallusta, niin että siinä mainitaan huutokauppahinnat, ja samoin niistä tiloista, joiden mahdollisesti voidaan vielä olettaa joutuvan pois nykyisiltä haltijoiltaan kruunulle maksettavan lunastusrahan puutteessa, sekä myös selvittämään, missä määrin a...
Paikat: 

Vankikuljetukset Kuopion läänin ja Venäjän kuvernementtien välillä, lausunto senaatin täysistunnossa 14.1.1864

Päivämäärä: 
14.1.1864
Kun asiakirjat oli luettu, lausui senaattori Snellman, – että kuten asiakirjoista käy ilmi, myös Oulun läänin kuvernööri on katsonut sellaisen suoran vankikuljetuksen voivan käydä päinsä. Tarkemmat tiedot kuitenkin puuttuivat siitä, mitä teitä olisi käytettävä, näiden teiden pituudesta ja laadusta lähinnä ajatellen niiden kulkukelpoisuutta kesällä ja talvella; kulkevatko ne asuttujen seutujen halki ja onko rajan läheisyydessä kummallakin puolella sopivia paikkoja, joihin vankeja voidaan jättää ja vastaanottaa, sekä luotettavia henkilöitä, joille sellainen tehtävä voidaan uskoa. Senaattori k...
Paikat: 
Asiat: 

Johanneksen ja Koiviston pitäjän tilojen luovutusmaksujen suorittaminen, lausunto senaatin talousosastossa 27.1.1864

Päivämäärä: 
27.1.1864
...jolloin senaattori Snellman joka ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui asiasta, – halusi kehottaa Viipurin läänin kuvernööriä tekemään selväksi mainituille hakijoille, ettei heidän kyseisiä hakemuksiaan voida millään tavalla ottaa huomioon, vaan heidän on mukauduttava siihen, mitä mainituista tiloista on tähän mennessä säädetty. Tässä yhteydessä senaattori näki hyväksi, mitä tulee niihin Rokkalan rälssitilan alaisiin tiloihin, jotka on kuvernöörin ja keisarillisen Viipurin hovioikeuden päätöksen mukaisesti myytävä huutokaupalla, sub secreto [salaisesti] määrätä, että mikäli hovioike...
Paikat: 

Bernhard Indreniukselta

Päivämäärä: 
29.4.1864
Viipurissa 29.4.1864   Sub secreto [salainen]   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Valtiovarainhoitaja    Sen johdosta, että Herra Senaattori ja Valtiovarainhoitaja on eilen tänne saapuneessa kunnianarvoisassa kirjeessään tämän kuun 22. päivältä tiedustellut, onko täkäläisessä lääninrahastossa ja kruununmakasiineissa viime aikoina järjestetty ylimääräisiä tarkastuksia, minulla on kunnia ilmoittaa, että saatuani 15. toukokuuta 1861 annetulla julkisten rahastojen ajoittaisia ylimääräisiä tarkastuksia koskevalla keisarillisella reskriptillä Armollisen käskyn panna keisarillisen senaatin...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Sakkolan pitäjän kyytivelvollisuus (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 13.5.1864

Päivämäärä: 
13.5.1864
...sanoi senaattori Snellman seuraavaa: Kuvernöörin mukaan ei aiemmin ole tullut tiedoksi mitään määräystä siitä, että Sakkolan pitäjän rälssilampuotien hollikyytivelvoite olisi vuoden 1863 alusta hoidettu ja edelleen hoidettaisiin urakoitsijaa käyttäen. Jos näin olisi ollut, olisi kuvernöörinviraston pitänyt lainmukaisessa järjestyksessä kuulla kyytivelvollisia hollikyytien järjestämisestä vastaisuudessa. Sen olisi myös pitänyt ryhtyä mainitussa tarkoituksessa toimiin, jotta hollikyyditys tarjottaisiin huutokaupalla urakaksi, ja jotta vahvistettaisiin tehtävän hoitoon itse halukkaitten kyy...
Paikat: 

Bernhard Indreniukselta

Päivämäärä: 
1.10.1864
Viipurissa 1.10.1864   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori ja Valtiovarainpäällikkö.    Herra Senaattorin ja Valtiovarainpäällikön viime kuun 29. päivän kirjeen johdosta minulla on kunnia ilmoittaa, että olen samalla kannalla kuin Herra Senaattori suvaitsee ilmoittaa olevansa, että nimittäin Rokkalan talonpoikien niskoittelu johtuu ensi sijassa tietämättömyydestä ja siitä epäluuloisuudesta, jonka monivuotinen mutkikas tilanne on heidän keskuudessaan herättänyt. Myöhemmin tätä ovat käyttäneet hyväksi pahantahtoiset tai omaa etuaan tavoittelevat neuvonantajat, jotka ovat itsekkäissä tarkoi...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Rokkalan rälssitilan alueiden lunastaminen, lausunto senaatin talousosastossa 5.10.1864 (salainen)

Päivämäärä: 
5.10.1864
...senaattori Snellman lausui ensimmäisenä – ja halusi kehottaa Viipurin läänin kuvernööriä, sen lisäksi että hän antaa lukea asianomaisissa kirkoissa keisarillisen senaatin oikeusosaston yllä mainitun päätöksen suomenkielisenä käännöksenä, myös pitämään myytäväksi määrättyjen tilojen asukkaitten kanssa asiasta yleisen kokouksen, jossa heille vielä selostetaan kyseistä päätöstä, ja tehdään selväksi, etteivät he voi odottaa mitään myönnytystä siitä, mitä päätöksessä sanotaan heidän tilojensa myynnistä, elleivät he viipymättä sovinnolla suorita maksuaan. Jos asukkaat sittemmin ensimmäisen kru...
Paikat: 
Asiat: 

Kauppayhtiö Tichanoffin korvausanomus (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 18.1.1865.

Päivämäärä: 
18.1.1865
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui, – että samalla kun senaattori katsoi, ettei kruunulle tavaraa toimittavia pidä saattaa kärsimään tai pakottaa oikeudenkäyntiin kruunun virkamiesten tekemien virheitten takia, sekä samalla halusi kiinnittää huomiota T. Tichanoffin poikien halukkuuteen ottaa hoitaakseen kyseinen toimitus tarjoamalla mitä edullisimmat ehdot, katsoi omasta puolestaan hyväksi myöntää mainitulle kauppayhtiölle sen vaatiman korvauksen kaksikymmentäviisi markkaa ruistynnyriltä jokaisesta edellä mainitun Joensuun kruununmakasiinin vastaanotta...
Paikat: 

Bernhard Indreniukselta, sähke 22.11.1865

Päivämäärä: 
22.11.1865
Helsinki. Senaattori Snellman.   Linnoituslaitoksen on näinä päivinä maksettava Suomen kruunulle Uuraan luona olevan Ravansaaren lunastushintana 9 200 markkaa ja luotseille tämän vuoden korvauksina noin 420 markkaa. Linnoituskomennuskunnan päällikkö ilmoittaa, että hänellä on käytettävissään vain Venäjän seteleitä, ei mitään muuta valuuttaa, ja että hän on saanut käskyn maksaa 2 300 ruplaa ja korvauksina noin 105 ruplaa venäläisenä setelirahana. Koska tämä linnakekauppa ratkaistiin korkeimmassa paikassa jo muutamia kuukausia sitten, pyydetään sähkeitse tietoa, voidaanko mainitut summat nyt ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: