Knorring, Eugen Theodor von

Knorring, Eugen Theodor von

1812–1874. Apulaisesittelijäsihteeri senaatin kansliatoimituskunnassa 1859. Senaatin oikeusosaston senaattori 1862. Prokuraattori 1863–67. Oikeusosaston se­naat­tori 1867–71, talousosaston siviili­toimituskunnan senaattori 1871–74.

Sakkolan pitäjän kyytivelvollisuus (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 13.5.1864

Päivämäärä: 
13.5.1864
...sanoi senaattori Snellman seuraavaa: Kuvernöörin mukaan ei aiemmin ole tullut tiedoksi mitään määräystä siitä, että Sakkolan pitäjän rälssilampuotien hollikyytivelvoite olisi vuoden 1863 alusta hoidettu ja edelleen hoidettaisiin urakoitsijaa käyttäen. Jos näin olisi ollut, olisi kuvernöörinviraston pitänyt lainmukaisessa järjestyksessä kuulla kyytivelvollisia hollikyytien järjestämisestä vastaisuudessa. Sen olisi myös pitänyt ryhtyä mainitussa tarkoituksessa toimiin, jotta hollikyyditys tarjottaisiin huutokaupalla urakaksi, ja jotta vahvistettaisiin tehtävän hoitoon itse halukkaitten kyy...
Paikat: 

Vankien mahdollisuus valmistamiensa tuotteiden myymiseen, lausunto senaatin täysistunnossa 11.7.1864

Päivämäärä: 
11.7.1864
Kun tämä oli luettu, lausui senaattori Snellman, – että senaattori halusi, ennen kuin asiassa enempää tehtäisiin, lähetteessä, jonka esittelijän tulee antaa prokuraattorin mainitun kirjelmän johdosta, kehottaa Turun ja Porin läänin virkaatekevää kuvernööriä toimittamaan prokuraattorin esityksen mukaisesti alamaisen lausuntonsa, siitä, voitaisiinko Turun kaupungin kauppatorin luota tai mainitun paikan läheisyydestä hankkia sopivat tilat, joissa kaupungissa sijaitsevan rangaistusvankilan vangit voisivat keskuudestaan valitsemiensa ja tarpeen vaatimalla tavalla vartioitujen luottamusmiestensä ...
Paikat: 
Asiat: 

Lausunnot suomen kielen kysymyksessä, konsepti

Päivämäärä: 
30.12.1864
1. Herra prokuraattorin ehdotus, että oikeustieteellisen tiedekunnan ylimääräisen opettajan tulisi luennoida ja panna toimeen julkisia kuulusteluja siviili- ja rikosoikeudessa, asettaa tämän virkamiehen velvollisuudeksi kahden professorin ja yhden lehtorin tehtävät. Ei käy ilmi, miksi kyseinen opettaja ei luennoisi [myös] kansantaloutta, kameraalilainoppia jne. Julkiset kuulustelut ovat, kuten tiedetään, seremonia. Jos opettajalla ei ole oikeutta antaa arvosanoja, on sillä vielä vähemmän merkitystä.   2. Yliopiston konsistorissa pidetystä pöytäkirjasta käy ilmi, miten sisällöttömiä ovat ne ...
Paikat: 

Yleinen rukouspäivä kadon johdosta, lausunto senaatin täysistunnossa 7.10.1867

Päivämäärä: 
7.10.1867
Senaattorit Johan Wilhelm Snellman, von Knorring ja Rotkirch kannattivat senaattori Forsmanin lausuntoa, ensiksi mainittu sitäkin mieluummin kun hänen vakaumuksensa mukaan erityinen rukouspäivä toisi maan väestölle sen hädässä paljon lohtua.