Sakkolan pitäjän kyytivelvollisuus (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 13.5.1864

Tietoka dokumentista

Tietoa
13.5.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...sanoi senaattori Snellman seuraavaa: Kuvernöörin mukaan ei aiemmin ole tullut tiedoksi mitään määräystä siitä, että Sakkolan pitäjän rälssilampuotien hollikyytivelvoite olisi vuoden 1863 alusta hoidettu ja edelleen hoidettaisiin urakoitsijaa käyttäen. Jos näin olisi ollut, olisi kuvernöörinviraston pitänyt lainmukaisessa järjestyksessä kuulla kyytivelvollisia hollikyytien järjestämisestä vastaisuudessa. Sen olisi myös pitänyt ryhtyä mainitussa tarkoituksessa toimiin, jotta hollikyyditys tarjottaisiin huutokaupalla urakaksi, ja jotta vahvistettaisiin tehtävän hoitoon itse halukkaitten kyytivelvollisten esittämät tarjoukset. Näin ollen, ja koska ne rälssilampuodit, jotka eivät osallistuneet valituksiin, ovat alamaisessa selityksessään ilmaisseet olevansa yhtä mieltä valittajien kanssa, katsoi senaattori hylättäväksi ja kumosi kuvernöörinviraston valituksen kohteena olleen päätöksen, jota ei saatujen tietojen mukaan edes ollut toimitettu hollikyytivelvollisille mutta joka silti oli pantu toimeen. Senaattori katsoi aiheelliseksi määrätä, että hollikyytivelvoitetta mainituissa kestikievareissa hoitavat yllä mainittujen rälssilampuotien toivomusten mukaisesti vastaisuudessa he itse kukin vuorollaan, asianmukaisen jaon mukaan. Samalla kun kuvernöörin velvollisuus on ryhtyä tätä koskeviin tarvittaviin ja asetuksen mukaisiin toimiin, tulee hänen myös huolehtia siitä, että siihen asti kunnes näin tapahtuu, hollikyydit tulevat sopivaksi katsotulla tavalla toimeenpannuiksi.

Muilta osin senaattori halusi jättää asiaa koskevat asiakirjat keisarillisen senaatin prokuraattorille, toimenpiteitä varten, joihin prokuraattori saattaisi katsoa aiheelliseksi ryhtyä.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: