Kunnat

Kunnat

Litteraturblad nro 6, kesäkuu 1860: Kuntalaitoksen uudistamisesta

Päivämäärä: 
1.6.1860
Puoli vuotta sitten asetetun kunnallislainsäädäntökomitean neuvottelujen tulokset eivät ole vielä yleisessä tiedossa. Sen neuvottelut koskivat maalaiskuntaa. Lienee arvailujen varassa, milloin sen perustamisesta koituu jotain hedelmää. Siltä voisi kiistatta toivoa parempaa kunnan asioiden hoitoa ja ennen kaikkea parempaa henkeä siihen. Mutta samaa voidaan täydellä syyllä sanoa kaupunkikunnasta. On olemassa pettämätön keino herättää ja elävöittää tuota henkeä. Ja jos siihen turvaudutaan, ei hallituksen myöskään tarvitse erityisemmin huolehtia kuntalaitoksen järjestämisestä. Kunnat kyllä huol...
Paikat: 

Lahjoitustilojen lunastaminen Johanneksen ja Koiviston pitäjissä, lausunto senaatin talousosastossa 28.10.1863

Päivämäärä: 
28.10.1863
Kun senaattori Snellman, joka ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui mielipiteensä – halusi, ennen kuin asiassa enempää tehdään, kehottaa Viipurin läänin kuvernööriä niin pian kuin mahdollista, ja tarvittavassa määrin salaisesti, laadituttamaan luettelon niistä tiloista, jotka mainitulla tavalla ovat huutokaupassa siirtyneet pois hakijoiden hallusta, niin että siinä mainitaan huutokauppahinnat, ja samoin niistä tiloista, joiden mahdollisesti voidaan vielä olettaa joutuvan pois nykyisiltä haltijoiltaan kruunulle maksettavan lunastusrahan puutteessa, sekä myös selvittämään, missä määrin a...
Paikat: 

Rovasti Hjelmmanin vapauttaminen pitäjän köyhäinhoidon johtokunnan puheenjohtajuudesta (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 1.12.1863

Päivämäärä: 
1.12.1863
... jolloin senaattori Snellman lausui, – että senaattori, ottaen huomioon tuomiokapitulin ja kuvernöörin puoltolauseet, näki hyväksi suostua rovasti Hjelmmanin kyseiseen anomukseen ja lisäksi toistaiseksi vapauttaa hänet mainitusta velvollisuudesta. Kyseiseksi ajaksi jää mainitun seurakunnan asiaksi valita köyhäinhoidon johtokunnan puheenjohtajaksi joku muu siihen sopiva henkilö, joka kerta kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja valinta on alistettava kuvernöörin harkintaan ja vahvistettavaksi. Köyhäinhoidon johtokunnalla on kuitenkin oikeus myös tästedes saada seurakunnan papistolta kaikki joht...
Paikat: 

Johanneksen ja Koiviston pitäjän tilojen luovutusmaksujen suorittaminen, lausunto senaatin talousosastossa 27.1.1864

Päivämäärä: 
27.1.1864
...jolloin senaattori Snellman joka ensimmäisenä [istumajärjestyksessä] lausui asiasta, – halusi kehottaa Viipurin läänin kuvernööriä tekemään selväksi mainituille hakijoille, ettei heidän kyseisiä hakemuksiaan voida millään tavalla ottaa huomioon, vaan heidän on mukauduttava siihen, mitä mainituista tiloista on tähän mennessä säädetty. Tässä yhteydessä senaattori näki hyväksi, mitä tulee niihin Rokkalan rälssitilan alaisiin tiloihin, jotka on kuvernöörin ja keisarillisen Viipurin hovioikeuden päätöksen mukaisesti myytävä huutokaupalla, sub secreto [salaisesti] määrätä, että mikäli hovioike...
Paikat: 

Finlands Allmänna Tidning nro 71, 29.3.1864: Viinanpolttokysymys on säätyjen harkittavana

Päivämäärä: 
29.3.1864
Viinanpolttokysymys on säätyjen harkittavana. Kun jo valiokunta jakaantui asiassa kahteen leiriin, joiden ehdotukset poikkeavat olennaisesti keisarillisesta esityksestä, niin voi tuskin odottaa eri säätyjen tai edes kolmen niistä pääsevän asiassa yksimieliseen päätökseen. Ei voida kieltää, että valiokunnan molempien ryhmittymien ehdotukset ovat selvässä ristiriidassa yleisesti toivotun ja hyväksytyn päätarkoituksen, kulutuksen pienentämisen kanssa. Tehdasmaista valmistusta vaativa ryhmittymä 1 tahtoo pakottaa tehtailijat valmistamaan ryhmän asettaman määrän, 2 ½ kannua [kannu 2,6 l] henkeä ...
Paikat: 

Sakkolan pitäjän kyytivelvollisuus (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 13.5.1864

Päivämäärä: 
13.5.1864
...sanoi senaattori Snellman seuraavaa: Kuvernöörin mukaan ei aiemmin ole tullut tiedoksi mitään määräystä siitä, että Sakkolan pitäjän rälssilampuotien hollikyytivelvoite olisi vuoden 1863 alusta hoidettu ja edelleen hoidettaisiin urakoitsijaa käyttäen. Jos näin olisi ollut, olisi kuvernöörinviraston pitänyt lainmukaisessa järjestyksessä kuulla kyytivelvollisia hollikyytien järjestämisestä vastaisuudessa. Sen olisi myös pitänyt ryhtyä mainitussa tarkoituksessa toimiin, jotta hollikyyditys tarjottaisiin huutokaupalla urakaksi, ja jotta vahvistettaisiin tehtävän hoitoon itse halukkaitten kyy...
Paikat: 

Ehdotus Helsingin uudeksi pelastusjärjestelmäksi, lausunto senaatin talousosastossa 27.5.1864

Päivämäärä: 
27.5.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että käsitellyn ehdotuksen yhteydessä on noussut esiin kysymys, olisiko tarpeellista ja mahdollista perustaa Helsingin kaupunkiin yksi tai useampia laitoksia, joista koko kaupunkiin, tai ainakin useimpiin sen osiin, voitaisiin johtaa juomakelpoista makeaa vettä riittävässä määrin. Näillä laitoksilla olisi myös velvoite tulipalojen sattuessa antaa tarvittavaa vettä kaupungin mainitun palokunnan käyttöön. Näin ollen senaattori halusi kehottaa Uudenmaan läänin kuvernööriä jättämään kaupungin vanhimpien sekä maistraatin harkittavaksi lausuntoa varten, vo...
Paikat: 

Helsingin kaupungin palosammutuslaitos (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 4.10.1864

Päivämäärä: 
4.10.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että senaattori, ottaen huomioon sen, mitä siten asian johdosta oli ilmoitettu ja sanottu, näki hyväksi kehottaa läänin kuvernööriä, ettei hän odottaisi kaupungin palonsammutuslaitoksen uudelleenjärjestelyä, joka sen johdosta on pantu vireille ja joka vielä on kiinni niiden asianomaisilta vaadittujen lausuntojen saapumisesta, jotka saattavat osoittaa sen tarpeelliseksi, vaan että hän viipymättä huolehtisi siitä, että palolaitos saa tulipalosta ilmoittamiseen tarvittavat tyydyttävät laitteet. Tätä tarkoitusta varten tulee hankkia parempia ja tarkoituk...
Paikat: 

Köyhäinhoidon uudistaminen, lausunto senaatin täysistunnossa 20.10.1864

Päivämäärä: 
20.10.1864
Senaattori Snellman, jonka käsitykseen senaattori Knut Furuhjelm yhtyi, lausui seuraavaa: En katso aiheelliseksi kuormittaa pöytäkirjaa esitykseen liittyviä erityisiä määräyksiä koskevilla huomautuksilla. Mutta rohkenen alamaisimmin kiinnittää Hänen Majesteettinsa korkeaa huomiota siihen, että kyseisen kaltaista säännöstä ei voida toteuttaa, ellei siihen liittyen uudisteta köyhäinhoitoa koskevia säädöksiä. On oikein ja kohtuullista, että väestö saa vapaasti muuttaa paikkakunnalta toiselle, ja että sellainen sallitaan myös laillista suojelusta vailla olevalle, joka näin voi helpommin hankkia...
Henkilöt: 
Paikat: 

Ehdotus uudeksi kuntalaiksi, lausunto senaatin täysistunnossa 24.10.1864

Päivämäärä: 
24.10.1864
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä lausui ja – katsoi, että hänen tuli alamaisesti jättää Hänen Majesteettinsa armollisesti harkittavaksi, voisiko Hänen Majesteettinsa armossaan hyväksyä ne säätyjen yllä käsiteltyä asiaa koskevat ehdotukset ja esitykset, joita senaattori ei katsonut aiheelliseksi moittia, ja sallia keisarillisen senaatin antaa niiden mukaisesti yleisen asetuksen, johon senaattorin mielestä pitäisi sisältyä myös säätyjen alamaisen kirjelmänsä lopussa eri momenteissa puoltamien lisäysten ja säännösten.    
Henkilöt: 
Paikat: