Lekve, Endre

Lekve, Endre

1833–1882. Norjalainen insinööri. Helsingin polyteknillisen instituutin opettaja vuodesta 1860. Kirjoitti Helsingfors Dagblad -lehteen.

Ehdotus Helsingin uudeksi pelastusjärjestelmäksi, lausunto senaatin talousosastossa 27.5.1864

Päivämäärä: 
27.5.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että käsitellyn ehdotuksen yhteydessä on noussut esiin kysymys, olisiko tarpeellista ja mahdollista perustaa Helsingin kaupunkiin yksi tai useampia laitoksia, joista koko kaupunkiin, tai ainakin useimpiin sen osiin, voitaisiin johtaa juomakelpoista makeaa vettä riittävässä määrin. Näillä laitoksilla olisi myös velvoite tulipalojen sattuessa antaa tarvittavaa vettä kaupungin mainitun palokunnan käyttöön. Näin ollen senaattori halusi kehottaa Uudenmaan läänin kuvernööriä jättämään kaupungin vanhimpien sekä maistraatin harkittavaksi lausuntoa varten, vo...
Paikat: 

Pastori Åbergin mehiläisten hoitoa koskeva matka-apuraha-anomus (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 5.10.1865

Päivämäärä: 
5.10.1865
…Senaattori Snellman lausui tästä asiasta mielipiteensä: ja kun senaattori katsoi valtion jo kyllin ankarasti kuormitettujen varojen olevan enemmän tarpeen muualla kuin kyseisessä tapauksessa, arvioi senaattori aiheelliseksi hylätä Talousseuran yllä selostetun esityksen. Sen sijaan senaattori halusi lähetettävässä kirjelmässä muistuttaa seuraa siitä, että hallitus on jo valinnut insinööri Lechwen matkustamaan ulkomaille ottamaan selvää erityisistä seikoista koskien useita maallemme sopivia elinkeinonhaaroja, joiden joukkoon voitaisiin lukea myös mehiläisten hoito; ja senaattori halusi sen t...
Henkilöt: 
Paikat: 
Asiat: 

Riihimäen ja Pietarin välisen rautatieradan leveys, lausunto senaatin talousosastossa 7.6.1867

Päivämäärä: 
7.6.1867
Päätöksen tästä osasta senaattori Snellman oli eri mieltä, koska senaattori, ottaen huomioon, että kevyempirakenteisista radoista olisi seurauksena liikkuvan kaluston vaihtuminen siihen liittyvine kustannuksineen, katsoi, että esikuntakapteeni Engströmin pitäisi myös matkustaa nyt ulkomaille perehtymään, millainen rakenne sellaisten ratojen liikkuvalla kalustolla mieluiten pitäisi olla. Ja tulisi kenraalikuvernöörille keisarillisesta senaatista lähetettävällä kirjelmällä ilmoittaa yllä mainituista senaatin toimista, jolloin myös tulisi anoa, että kenraalikuvernööri suopeimmin suvaitsisi laa...
Paikat: 

Yleisen anomusvaliokunnan mietintö määrärahakysymyksistä ym. erinäisistä rautatierakennuksista ja rautatietutkimuksista, lausunto valtiopäivillä 31.5.1872

Päivämäärä: 
31.5.1872
Herra Snellman lausui seuraavaa: Mitä tulee valtiovarainvaliokunnan laskelmiin kulkulaitosrahaston varoista, pyydän saada tehdä seuraavat huomautukset. Kun Hänen Keisarillinen Majesteettinsa määräsi ruotupataljoonat lakkautettaviksi, seurasi tätä määräystä Hänen Keisarillisen Majesteettinsa keisarilliselle senaatille tiedoksi annettu päätös, jonka sisältö oli, että ne säästöt, joita sotilasrahastossa voi syntyä lakkauttamisten johdosta, käytettäisiin hädän lievittämiseen maassamme. Juuri tämän päätöksen perusteella keisarillinen senaatti anoi alamaisimmin Hänen Keisarilliselta Majesteetilta...
Paikat: 

Morgonbladet nro 39 ja 40, 16. ja 17.2.1877: Varoista uusien rautateiden rakentamiseen

Päivämäärä: 
16.2.1877
I. Kun ryhdytään rakentamaan rautateitä, ensimmäisen kysymyksen pitäisi kai olla, onko tarkoitukseen rahoja tai voidaanko niitä hankkia. Mutta sanomalehtikirjoituksista päätellen näyttää siltä kuin kenestäkään mikään rahanpuute ei voisi tulla kysymykseenkään. Yleinen käsitys lienee se, että lainataan se mitä tarvitaan. Ja sillä päästään helposti kaikista huolista sillä tiellä. Voisi siten olla turhaa lausua enempää siitä asiasta. Ja niin olisi, ellei lainaamista seuraisi vähemmän helposti toimitettu maksamiskysymys. Mutta lisäksi lainaamisella on aivan liian suuri vaikutus lainaavan valtion...
Paikat: