Riihimäen ja Pietarin välisen rautatieradan leveys, lausunto senaatin talousosastossa 7.6.1867

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Päätöksen tästä osasta senaattori Snellman oli eri mieltä, koska senaattori, ottaen huomioon, että kevyempirakenteisista radoista olisi seurauksena liikkuvan kaluston vaihtuminen siihen liittyvine kustannuksineen, katsoi, että esikuntakapteeni Engströmin pitäisi myös matkustaa nyt ulkomaille perehtymään, millainen rakenne sellaisten ratojen liikkuvalla kalustolla mieluiten pitäisi olla.

Ja tulisi kenraalikuvernöörille keisarillisesta senaatista lähetettävällä kirjelmällä ilmoittaa yllä mainituista senaatin toimista, jolloin myös tulisi anoa, että kenraalikuvernööri suopeimmin suvaitsisi laatia everstiluutnantti Wasastjernalle ja insinööri Lekvelle heidän tehtäviensä helpottamiseksi suosituskirjeet keisarikunnan lähettiläille niissä maissa, joissa Wasastjerna ja Lekve vierailevat tehtäväänsä varten. Samoin tulisi maanviljelystoimituskunnasta lähteä manufaktuurijohtokunnalle kirje, jossa ilmoitetaan edellä käsitellystä, insinööri Lekvelle annetusta tehtävästä, sekä Uudenmaan läänin kuvernöörille kyseisen matka-avustuksen ja muiden määrärahojen maksamista koskeva kirje.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: