Engström, Carl Peter

Engström, Carl Peter

1821–1895. Alempi kameraalitutkinto 1846. Insinöörimekaanikko Saimaan-kanavan rakennustöissä, myöhemmin Helsinki–Hämeenlinna-radan rakennustöissä.

Riihimäen ja Pietarin välisen rautatieradan leveys, lausunto senaatin talousosastossa 7.6.1867

Päivämäärä: 
7.6.1867
Päätöksen tästä osasta senaattori Snellman oli eri mieltä, koska senaattori, ottaen huomioon, että kevyempirakenteisista radoista olisi seurauksena liikkuvan kaluston vaihtuminen siihen liittyvine kustannuksineen, katsoi, että esikuntakapteeni Engströmin pitäisi myös matkustaa nyt ulkomaille perehtymään, millainen rakenne sellaisten ratojen liikkuvalla kalustolla mieluiten pitäisi olla. Ja tulisi kenraalikuvernöörille keisarillisesta senaatista lähetettävällä kirjelmällä ilmoittaa yllä mainituista senaatin toimista, jolloin myös tulisi anoa, että kenraalikuvernööri suopeimmin suvaitsisi laa...
Paikat: