Walleen, Wladimir Alfons

Walleen, Wladimir Alfons

1820–1870. Eversti, suuriruhtinas Mihail Nikolajevitšin adjutantti. Keisarillisen perheen adjutantti 1861–62. Kenraalimajuri 1862. Uudenmaan läänin kuvernööri 1862–69.

Ehdotus Helsingin uudeksi pelastusjärjestelmäksi, lausunto senaatin talousosastossa 27.5.1864

Päivämäärä: 
27.5.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että käsitellyn ehdotuksen yhteydessä on noussut esiin kysymys, olisiko tarpeellista ja mahdollista perustaa Helsingin kaupunkiin yksi tai useampia laitoksia, joista koko kaupunkiin, tai ainakin useimpiin sen osiin, voitaisiin johtaa juomakelpoista makeaa vettä riittävässä määrin. Näillä laitoksilla olisi myös velvoite tulipalojen sattuessa antaa tarvittavaa vettä kaupungin mainitun palokunnan käyttöön. Näin ollen senaattori halusi kehottaa Uudenmaan läänin kuvernööriä jättämään kaupungin vanhimpien sekä maistraatin harkittavaksi lausuntoa varten, vo...
Paikat: 

Helsingin kaupungin palosammutuslaitos (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 4.10.1864

Päivämäärä: 
4.10.1864
...jolloin senaattori Snellman lausui, – että senaattori, ottaen huomioon sen, mitä siten asian johdosta oli ilmoitettu ja sanottu, näki hyväksi kehottaa läänin kuvernööriä, ettei hän odottaisi kaupungin palonsammutuslaitoksen uudelleenjärjestelyä, joka sen johdosta on pantu vireille ja joka vielä on kiinni niiden asianomaisilta vaadittujen lausuntojen saapumisesta, jotka saattavat osoittaa sen tarpeelliseksi, vaan että hän viipymättä huolehtisi siitä, että palolaitos saa tulipalosta ilmoittamiseen tarvittavat tyydyttävät laitteet. Tätä tarkoitusta varten tulee hankkia parempia ja tarkoituk...
Paikat: 

Ehdotus senaatin edustajaksi Yhdyspankkiin, lausunto senaatin talousosastossa 19.10.1864

Päivämäärä: 
19.10.1864
...Snellmanin laatimasta esityksestä – näki keisarillinen senaatti hyväksi valita ja nimittää valtiovaraintoimituskunnan protokollasihteeri Sixtus Viktor Calamniuksen ensi marraskuun ensimmäisestä päivästä lukien toistaiseksi, nyttemmin edesmenneen esittelijäsihteeri C. Gustavsonin sijasta, hallituksen edustajana valvomaan Suomen Yhdyspankin hallintoa ja toimintaa, nauttien tästä määrättyä palkkiota 2 000 markkaa vuodessa. Samanlaiset ohjeet kuin ne, jotka annettiin Gustavsonille viime vuoden toukokuun 15. päivän ja marraskuun 21. päivän välisenä aikana tähän tehtävään liittyvistä velvollis...
Paikat: 

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
10.3.1866
Helsingissä 10.3.1866   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Jalosukuisen Herra Kreivin asiaa koskevan kunnianarvoisan kirjelmän johdosta on Uudenmaan läänin kuvernöörille lähetetty käsky maksattaa herra salaneuvos Fischerille Suomen valtion varoista kuuluva eläke valtiosihteerinviraston kautta, mistä minulla on kunnia täten ilmoittaa. Tilanne on etenkin Kuopion läänissä monista syistä, etenkin rahvaan suurten velkojen ja herra nähköön yhtä suuren saamattomuuden takia hyvin vaikea, ei kuitenkaan sellainen kuin lehdissä usein maalaillaan. Aiemman säästäväisyyden ansiosta nyt ei kuitenkaan Jumalan k...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Ilmoitus kuvernööreille viljatoimituksista, konsepti

Päivämäärä: 
30.6.1868
Uudenmaan lääni Jalosukuinen Herra Paroni, Turku – Jalosukuinen Herra Kreivi, Viipuri – (Kuvernööri) Jalosukuinen Herra Kenraalimajuri   Viitaten valtiovaraintoimituskunnan kirjelmään nro [puuttuu] tämän kuun 16. päivältä (Turku: ja minun sen oheen liittämääni lappuseen) minulla on kunnia ilmoittaa (tekstissä: Herra Paronille – Kreiville), että ostaessaan keisarillisen senaatin määräyksen mukaisesti kevätviljan kylvösiementä Tit[ulus] voi maksaa jokaisesta tarjotusta erästä sen hinnan, jonka arvoisena Tit. pitää sitä sen painon ja itämiskykyisyyden perusteella, mutta ohrasta voidaan kuitenk...
Paikat: 

Muistelmanluonteisia muistiinpanoja

Päivämäärä: 
30.12.1876
I. Tie senaattiin   Minulla oli jo varsin kauan ollut onni saada osakseni vapaaherra K. J. Walleenin hyväntahtoista huomiota. Tämän yhteyden auttoi ehkä alkuun hyvä ystäväni, myöhemmin lehtorina toiminut Karl Backman, joka toimi perheessä kotiopettajana. Lyseossa pidin paljon hänen [Walleenin] pojastaan Edvardista, joka oli tuolloin koulun priimus ja jonka kanssa jouduin kurin valvojana sen takia pitämään lähemmin yhteyttä. Myöhemmin annoin tunteja myös nuoremmalle pojalle Alfonsille, joka oli erään ns. ylioppilastehtaan oppilas. Vapaaherra Walleen oli kustavilaisen ajan perinteisiin juurtu...