Ehdotus senaatin edustajaksi Yhdyspankkiin, lausunto senaatin talousosastossa 19.10.1864

Editoitu teksti

Suomi

...Snellmanin laatimasta esityksestä – näki keisarillinen senaatti hyväksi valita ja nimittää valtiovaraintoimituskunnan protokollasihteeri Sixtus Viktor Calamniuksen ensi marraskuun ensimmäisestä päivästä lukien toistaiseksi, nyttemmin edesmenneen esittelijäsihteeri C. Gustavsonin sijasta, hallituksen edustajana valvomaan Suomen Yhdyspankin hallintoa ja toimintaa, nauttien tästä määrättyä palkkiota 2 000 markkaa vuodessa. Samanlaiset ohjeet kuin ne, jotka annettiin Gustavsonille viime vuoden toukokuun 15. päivän ja marraskuun 21. päivän välisenä aikana tähän tehtävään liittyvistä velvollisuuksista, annettakoon protokollasihteeri Calamniukselle armollisella kirjelmällä tiedoksi ja noudatettavaksi.

Tässä yhteydessä, ja sen lisäksi, että asiaa koskeva ilmoitus pannaan Finlands Allmänna Tidning -lehteen, ja että valtiovaraintoimituskunta tiedottaa siitä Uudenmaan läänin kuvernöörille kirjeitse Yhdyspankin velvoittamista varten, määräsi keisarillisen senaatti, että esittelijäsihteeri Gustavsonin perillisillä on oikeus nostaa viime syyskuun 1. päivään asti mainittuun toimeen kuuluvaa palkkiota, ja samoin sota-asiain toimituskunnan kamreerilla Konstantin Saurénilla, joka on Gustavsonin poismenon jälkeen hoitanut mainittua tehtävää, syyskuulta ja lokakuulta. Tätä asiaa koskeva pöytäkirjanote tulee toimittaa valtiovaraintoimituskunnan kamreerille.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: