Pankkilaitos

Pankkilaitos

Saima nro 31, 31.7.1845

Päivämäärä: 
31.7.1845
Kuopio Sää on edelleenkin lämmin. Sadettakin on saatu parin kuuron verran. Elonkorjuuseen toivotaan päästävän suunnilleen 10. elokuuta, ja uhkaava syysviljan kylvösiemenen puute vältetään, jos näin käy. Juuri päättynyt verovuosi ei ole tuottanut tässä läänissä yhtä ilahduttavia tuloksia kuin edelliset. Maksamattomia rästejä on kaikissa Karjalan kihlakunnissa niin runsaasti, että läänin siinä osassa maksujen laiminlyöminen on otettava erikoistutkinnan kohteeksi – mitä ei ole enää vuosikausiin tapahtunut. Taalainmaan neito Margaretha Eriksdotter tarjoaa rouva Mikanderin talossa hurmaavien hiu...
Termit: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1855: Yksityispankeista

Päivämäärä: 
1.9.1855
Nykyinen ajankohta maassamme ei todellakaan ole sovelias suuriin teollisiin yrityksiin ryhtymisen kannalta. Mutta sitäkin sopivampi voi aika olla sen miettimiseen, mitä tulisi tehdä sen jälkeen kun rauha antaa teollisuudelle ja kaupalle uutta vilkkautta. Vaikkemme olekaan sen tarkemmin perehtyneet rahalaitosten luonteeseen, olemme kauan olleet vakuuttuneita yksityispankkien tarpeesta ja hyödystä tälle maalle. Vakaumukseemme on ollut kaksi syytä: ensinnäkin se täällä saatu kokemus, että maan olosuhteisiin nähden melkoisen suuria pääomia on teollisuuden kannalta hedelmättömästi sijoitettu pää...
Paikat: 

Litteraturblad no 3, maaliskuu 1857: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.3.1857
Förslag och betänkanden rörande folkskoleväsendet i Finland, i underdånighet afgifna af domkapitlen i landet. [Maan tuomiokapitulien alamaisesti esittämä ehdotus ja mietintö Suomen kansakoululaitoksesta.]   Vaikka tätä virallista teosta ei varsinaisesti voi pitää kirjallisuutena, sillä on kuitenkin kotimaisten kirjapainotuotteiden joukossa maan ja kansan tulevaisuuden kannalta niin merkittävä asema, että siitä vaikeneminen olisi paitsi asiatonta tämän lehden ohjelman kannalta myös näyttäisi osoittavan puutteellista kunnioitusta teoksen sisältöä ja tarkoitusta kohtaan. Teos sisältää: 1. Turu...
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1858: Suunnitelluista luottolaitoksista

Päivämäärä: 
1.3.1858
Kun pari vuotta sitten aloimme käsitellä tätä aihetta artikkelissa ”Yksityispankeista”, saattoi tuo kirjoitus lehden vaikeuksiin, joiden takia meidän oli mahdotonta jatkaa. Yleisistä pohdiskeluista ei nimittäin ole aikakauslehdessä juurikaan hyötyä, jos niitä ei voida millään tapaa soveltaa. Lukija voi tuskin uskoa sitä, mutta niin todella on, että olemme hyvin suuresti yllättyneinä nähneet lehtemme nyttemmin voivan puhua esimerkiksi rautateistä ja keinoista niiden rakentamiseksi ja jopa Suomen Pankista ja sen toiminnoista. Mainitun ajankohdan jälkeen ovat olot niin muuttuneet, että on jo n...
Paikat: 

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1858: Suomen rahakriisi

Päivämäärä: 
1.12.1858
Kun niin paljon puhuttu rahakriisi on muissa maissa onnellisesti ohi, ja vain sen vaikutukset enemmän tai vähemmän tuntuvat edelleen jatkuvassa kauppakriisissä, on Suomessa tämä rahakriisi ilmennyt vasta vuoden 1858 jälkipuoliskolla yleisen rahan puutteen muodossa. Syyt ovat kaikille ilmeisiä. Sotavuosien aikana oli, kuten tunnettua, kaikki vienti maan eteläosista lamaannuksissa, kun taas tuonti jatkui, eikä aivan mitättömänä. Laivoja myymällä saadut varat ja Venäjän armeijan ja Venäjän kruunun laskuun toimeenpannut maksut ylläpitivät kuitenkin rahan saatavuutta varsinkin Etelä-Suomessa. Ma...
Paikat: 

Litteraturblad nro1, tammikuu 1859: Vielä rahakriisistä

Päivämäärä: 
2.1.1859
Muuan Helsingfors Tidningar -lehden yleisönosaston kirjoittaja on tehnyt pari huomautusta joulukuun 1858 vihkossa otsikolla ”Suomen rahakriisi” esittämiämme mielipiteitä vastaan. Kunnioitettu huomautusten tekijä pitää itse otsikkoa sopimattomana. Hän ei halua kuulla puhuttavan rahakriisistä vaan rahan puutteesta. Emme halua kiistää hänen sanojaan. Mutta jos rahan puute on väliaikaista ja ohi menevää, niin emme voi pitää vääränä, että sitä sanotaan rahakriisiksi. Jos huomautusten tekijä olisi väittänyt ja todistanut, että maassa on vanhastaan puute rahasta, ja että se oli vallinnut ennen yle...
Paikat: 

Litteraturblad nro 4, huhtikuu 1859: Alla esitetystä hypoteekkipankkeja koskevasta ehdotuksesta

Päivämäärä: 
1.4.1859
Ei varmaankaan ole tarpeen, että toimitus esittää varauksensa koskien kunnioitetun kirjoittajan lausumaa mielipidettä, jonka mukaan tuontia pitäisi hillitä hallituksen toimenpitein. Mutta jos sellainen mielipide on yksipuolinen, niin yhtään vähemmän liioittelua ei ole siinä muodossa, jossa Smithin tai teollisuusjärjestelmän kauan tunnustetut kauppaa koskevat lait on hiljattain esitetty useissa maan sanomalehdissä. R. F:n [O. R. Frenckell] tiedonannot Helsingfors Tidningar -lehdessä näyttävät lähtevän liikkeelle edellytyksestä, jonka mukaan se, mitä koko maailma on tiennyt puolen vuosisadan ...
Paikat: 

Litteraturblad nro 6, kesäkuu 1859: Muutamia sanoja kalliista vaihtokurssista

Päivämäärä: 
1.6.1859
Niiden monien syiden rinnalle, jotka viime vuosina ovat aiheuttaneet maallemme tappioita ja vaikeuksia, on nyttemmin tullut erittäin huono vaihtokurssi. On tosiasia, että suomalaisen kauppiaan ulkomaan kurssiin vaikuttaa kyseinen kurssi Venäjällä. Ilmeistä on, että tämän aiheuttavat yhteinen rahayksikkö ja vaihtokaupan vähäisyys omassa maassa. Olemme aikaisemmin tässä lehdessä yrittäneet tehdä selväksi sen, mitä kukaan ei muuten tiettävästi epäile, nimittäin että niin kauan kuin Suomen Pankki vaihtaa setelinsä Pietarissa, on Suomen setelirahan lähettäminen sinne sama asia kuin hopean vienti...
Paikat: 

Litteraturblad nro 10, lokakuu 1859: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.10.1859
Muistelmia matkoilta Wenäjältä vuosina 1854–1858. Kirjoittanut Aug. Ahlqvist. Helsingissä 1859.   On tunnettua, että hra Ahlqvist on teoksen otsikon ilmoittamien vuosien kuluessa käynyt tapaamassa suomalaisia kansanheimoja Venäjällä tutustuakseen lähinnä niiden kieleen mutta myös syntyperään, tapoihin jne. Kyseisistä vuosiluvuista poikkeaa kuitenkin vuosi 1854, kun hra A. teki matkoja Viipurin lääniin runoja kokoamaan, joten sen vuoden matkamuistot koskevat omaa maata. Kielitutkimuksissaan hra A. on Castrénin seuraaja ja on ulottanut tutkimuksensa useisiin suomalaisiin kansoihin, joita Cast...
Paikat: 

Litteraturblad nro 10, lokakuu 1859: Maamme rahatilanteesta

Päivämäärä: 
1.10.1859
Olemme edellä ilmoittaneet, että aiomme lausua sanamme asiasta pääasiassa sen johdosta, mitä hra Henrik Borgström on asiaa koskevassa brosyyrissään tuonut julki. Tähän antaa meille aiheen vakaumus, jonka mukaan olisi yleisen edun kannalta turmiollista, mikäli tuossa brosyyrissä ilmaistut mielipiteet, jotka koskevat valtion puuttumista rahakriisiin, todella onnistuisivat tulemaan vallitseviksi. Rahakriisin syystä ei voi syntyä mitään kiistaa. Rahat ovat menneet ulkomaille. Tämä on tapahtunut osittain hopean viennin muodossa. Mutta paljon merkittävämpi osa on mennyt samaa tietä venäläisten pa...
Paikat: