Viinanpoltto

Viinanpoltto

Saima nro 26, 27.6.1844

Päivämäärä: 
27.6.1844
Uutisia Dublin. O'Connellin oikeudenkäynnissä annettiin 30. toukokuuta viimeinkin lopullinen tuomio. O'Connell itse on tuomittu 12 kuukaudeksi vankeuteen, 2 000 punnan sakkoihin sekä tallettamaan 5 000 punnan takuusumma vakuudeksi siitä, että hän esiintyy rauhallisesti seuraavat seitsemän vuotta. Muut syytetyt, John O'Connell, John Gray, T. Steele, R. Barratt, G. G. Duffy ja T. M. Ray, tuomittiin kukin 9 kuukaudeksi vankeuteen, maksamaan sakkoja 50 puntaa ja asettamaan 1 000 punnan takuusumma vakuudeksi käyttäytymisestään seuraavien seitsemän vuoden aikana. Tuomion julistamisen jälkeen tuom...
Termit: 

Litteraturblad nro 10, lokakuu 1847: Maanviljelys-kokouksen kysymyksiä

Päivämäärä: 
1.10.1847
Vaikka tämä lyhyt selostus ilmestyy varmaankin liian myöhään toimiakseen vertailukohteena tulevalle Turun maanviljelyskokoukselle, voi kuitenkin olla mielenkiintoista jälkeenpäin verrata ulkomaan mielipiteitä kotimaisten maanviljelijöittemme käsityksiin, varsinkin kun ne tulevat taloudellisilta suhteiltaan niin Suomen kaltaisesta maasta kuin Ruotsi. Ruotsin maanviljelyskokous, joka tänä vuonna pidettiin Tukholmassa 5.–9.7., oli maan toinen ”yleinen” kokous. Sen keskustelut olivat edellisen vuoden kokouksen tavoin mitä kiintoisimpia, sillä ne ilmaisivat vankkaa kokemusta ja lämmintä kiinnost...
Paikat: 

Anders Wennbergiltä

Päivämäärä: 
4.5.1850
Kuopio 4.5.1850   Rakas Snellman!    Iloitsin sydämestäni saadessani tiedon Jeanetten hyvin menneestä synnytyksestä [Johan Ludvigin] sekä viihtymisestä siellä; suokoon Korkein teille terveyttä ja menestystä elämässä. En ole aikaisemmin kirjoittanut, koska olen 3 viikkoa odottanut Brovallin paluuta (joka lopulta tapahtui 30. huhtikuuta) voidakseni kertoa teille apteekin kaupasta. Olen nyt vakaasti päättänyt myydä apteekin, mistä mainitsin myös Haartmanille, ja pyydän näin ollen apteekista lääkkeineen sekä Itkoniemen torpasta ja rakennuksesta 27 000 hopearuplaa. Kun mainitusta summasta vähenn...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1855: Yksityispankeista

Päivämäärä: 
1.9.1855
Nykyinen ajankohta maassamme ei todellakaan ole sovelias suuriin teollisiin yrityksiin ryhtymisen kannalta. Mutta sitäkin sopivampi voi aika olla sen miettimiseen, mitä tulisi tehdä sen jälkeen kun rauha antaa teollisuudelle ja kaupalle uutta vilkkautta. Vaikkemme olekaan sen tarkemmin perehtyneet rahalaitosten luonteeseen, olemme kauan olleet vakuuttuneita yksityispankkien tarpeesta ja hyödystä tälle maalle. Vakaumukseemme on ollut kaksi syytä: ensinnäkin se täällä saatu kokemus, että maan olosuhteisiin nähden melkoisen suuria pääomia on teollisuuden kannalta hedelmättömästi sijoitettu pää...
Paikat: 

Litteraturblad nro 3, maaliskuu 1856: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.3.1856
Wotisk grammatik jemte språkprof och ordförteckning af Aug. Ahlqvist (tom. V. Fasc. 1 af F. Vet. Societ:s handlingar). H:fors 1856. [Vatjan kielioppi sekä kielinäytteitä ja sanaluettelo, kirj. Aug. Ahlqvist. (Suomen Tiedeseuran julkaisuja). Helsinki 1856.]   Yhä suuremmaksi kasvaa Suomen heimon kielten kielioppien määrä; ja myös hra Ahlqvistista on nyt selvästi tullut kieliopinlaatija. Arvostelija voi vain kaihoisin tuntein nähdä suomen kieliopin ja kielentutkimuksen kuluttavan niin monen voimia. Tuntuu kuin haluttaisiin innolla pitää hautakivi valmiina kielelle, joka tullaan kätkemään sen ...
Paikat: 

Litteraturblad nro 4, huhtikuu 1856: Herra P. Östring: Tavasta ottaa vuoroviljely yleiseen käyttöön Suomessa

Päivämäärä: 
1.4.1856
Hra Östringin ”Tidskrift för Landthushållare” [Maatalousmiehen aikakauskirja] vuosikerran 1855 ensimmäinen numero on äskettäin tullut nähtäville kirjakauppaan. On pidettävä onnena maamme heiveröiselle kirjallisuudelle, että jatkuvasti ilmestyy kirjoittajia, joilla on tarpeeksi intoa ja tarmoa hankkia itselleen yleisöä. Sellaisiin yrityksiin kuuluvat täällä kerta toisensa jälkeen syntyneet aikakauskirjat, jotka koskettelevat maataloutta ja teollisuutta; ja se päivä vielä epäilemättä tulee, jolloin nämä ponnistelut synnyttävät lukijakunnan, jolle sellaiset julkaisut ovat kiistatta tarpeen. Ko...
Paikat: 

Litteraturblad nro 6, heinäkuu 1856: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.7.1856
Acta Societatis Scientiarum Fennicae. [Suomen Tiedeseuran kirjoituksia] Tom. IV Fascic. II. Helsingfors 1856. Öfversigt Af Finska Vetenskapssocietetens Förhandlingar. [Katsaus Suomen Tiedeseuran toimintaan] III. 1855–56. Helsingfors 1856.   Vaikka teoksista edellinen, Vetenskapssocietetens Handlingar -sarjan neljännen niteen toinen vihko, onkin oppineelle maailmalle tarkoitettu teos, se sisältää kuitenkin monenmoista myös oppimattomille, lukijoillemme ja meille. Se alkaa herra H. J. Holmbergin saksaksi kirjoittamalla artikkelilla ”Etnografisia kuvauksia Venäjän Amerikan kansoista”. Siinä ku...
Paikat: 

Litteraturblad nro 10, lokakuu 1858: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.10.1858
Nya källor till Finlands medeltidshistoria, samlade och utgifna af D:r Edvard Grönblad. 1:a samlingen. Köpenhamn 1857. [Suomen keskiajan historian uusia lähteitä, kerännyt ja julkaissut tri Edvard Grönblad. 1. Kokoelma. Kööpenhamina 1857.]   Ahkeran ja taitavan kokoajan, hra Grönbladin uusi Suomen historiaa valaiseva asiakirjalisäys kuuluu lähinnä aikaan juuri ennen Kustaa I:ä ja uskonpuhdistusta 1500-luvun alussa. Siltä ajalta, 1504–24, kokoelma sisältää peräti 344 eri dokumenttia. Voi sanoa, että asiakirjat ja kirjallinen data valaisevat jo melko runsaasti Suomen keskiajan historiaa. Sama...
Paikat: 

Litteraturblad nro 7, heinäkuu 1861: Eräiden hallitusmuotoon ja vakuuskirjaan sisältyvien säädösten tulkinnasta

Päivämäärä: 
1.7.1861
Kenenkään päähän ei liene pälkähtänyt ajatus, että Suomen voimassa olevien perustuslakien mukaan uusia veroja ei voida määrätä maksettaviksi eikä olemassa olevia veroja korottaa ilman säätyjen yleisillä valtiopäivillä antamaa suostumusta, kuten ei myöskään perustuslakia, säätyjen erioikeuksia, siviili- ja rikoslakia eikä yleensäkään sellaisia lakeja, joiden säätämiseen valtiopäivät ovat osallistuneet, voida muuttaa säätyjä kuulematta ja näiden antamatta muutoksille hyväksymistään säädetyn järjestyksen mukaisesti. Tähän, itseverotukseen ja osallistumiseen lakien säätämiseen, tiivistyvät Suom...
Paikat: 

Litteraturblad nro 10, lokakuu 1861: Minkä valtionvelan osan kuolettamiseen tarvitaan uusia määrärahoja

Päivämäärä: 
1.10.1861
Keisarillisen senaatin pöytäkirjassa, joka koskee asioita, jotka olisi esitettävä maan säädyille, mainitaan ”julkisen talouden hoitoa koskevien asioiden” joukossa kohtana 47: Viime vuosina karttuneen valtionvelan kuolettamiseksi vaadittiin, että maan säädyt ottaisivat toistaiseksi maksaakseen tietyn suostuntamaksun tavalla, joka on ollut maan entisen hallitusvallan aikana yleinen. Erehdymme tuskin arvellessamme, että maan verovelvolliset asukkaat pitävät tätä kyseessä olevaa ehdotusta arveluttavana keis. senaatin yleensä sangen ajanmukaisten, mielipiteiden valistuneesta vapaamielisyydestä t...
Paikat: