Sucksdorff, Christian Gustaf

Sucksdorff, Christian Gustaf

1824–1880. Helsingin lyseon opettaja 1853–54. Matematiikan vt. professori Helsingin yliopistossa 1855–56. Lisensiaatti 1855, tohtori 1857. Hämeenlinnan lukion rehtori 1866–69.

Litteraturblad nro 6, heinäkuu 1856: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.7.1856
Acta Societatis Scientiarum Fennicae. [Suomen Tiedeseuran kirjoituksia] Tom. IV Fascic. II. Helsingfors 1856. Öfversigt Af Finska Vetenskapssocietetens Förhandlingar. [Katsaus Suomen Tiedeseuran toimintaan] III. 1855–56. Helsingfors 1856.   Vaikka teoksista edellinen, Vetenskapssocietetens Handlingar -sarjan neljännen niteen toinen vihko, onkin oppineelle maailmalle tarkoitettu teos, se sisältää kuitenkin monenmoista myös oppimattomille, lukijoillemme ja meille. Se alkaa herra H. J. Holmbergin saksaksi kirjoittamalla artikkelilla ”Etnografisia kuvauksia Venäjän Amerikan kansoista”. Siinä ku...
Paikat: 

Matematiikan professuuri, lausunto yliopiston konsistorissa 29.11.1856

Päivämäärä: 
29.11.1856
Mitä lisensiaatti Lindelöfiin tulee, hänen esittämänsä opinnäyte on ensinnäkin arvioitu kiitettäväksi, ja lisäksi hän on osoittanut tieteellisen harrastuksensa ja ymmärryksensä erillisillä Pietarin tiedeakatemian bulletiinissa julkaistuilla kirjoituksillaan, joiden arvon todisteena voidaan pitää jo niiden hyväksymistä mainittuun aikakauslehteen; ja kun hänen erinomaiset älylliset kykynsä muutenkin tunnetaan, on hänen kiinnittämistään yliopistoon pidettävä toivottavana, ja pidän näin ollen häntä pätevänä asetettavaksi ehdolle avoinna olevaan professorin virkaan. Lisensiaatti Sucksdorff on to...
Paikat: 
Asiat: