Matematiikan professuuri, lausunto yliopiston konsistorissa 29.11.1856

Tietoka dokumentista

Tietoa
29.11.1856
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

Mitä lisensiaatti Lindelöfiin tulee, hänen esittämänsä opinnäyte on ensinnäkin arvioitu kiitettäväksi, ja lisäksi hän on osoittanut tieteellisen harrastuksensa ja ymmärryksensä erillisillä Pietarin tiedeakatemian bulletiinissa julkaistuilla kirjoituksillaan, joiden arvon todisteena voidaan pitää jo niiden hyväksymistä mainittuun aikakauslehteen; ja kun hänen erinomaiset älylliset kykynsä muutenkin tunnetaan, on hänen kiinnittämistään yliopistoon pidettävä toivottavana, ja pidän näin ollen häntä pätevänä asetettavaksi ehdolle avoinna olevaan professorin virkaan.

Lisensiaatti Sucksdorff on toki suorittanut vaadittavat opinnäytteet tullakseen ehdollepanossa huomioon otetuksi eli yliopiston ohjesäännön 211. §:n sanamuodon mukaan ”voidakseen” saada ehdokassijan. – Koska lisensiaatin nyt professorin virkaa varten esittämä opinnäyte ei kuitenkaan ole saanut tunnustusta erityisen merkittävästä ansiokkuudesta, vaikka se onkin hyväksytty oppineisuuden tai tutkinnon läpäisemisen osoitukseksi, eikä hän ole säädettyjen akateemisten opinnäytteiden lisäksi osoittanut tieteellistä kyvykkyyttään muilla julkaisuilla, mitenkään väheksymättä ansiokkuutta, jota saatetaan katsoa olevan hänen Suomen Tiedeseuran julkaisusarjassa julkaisemallaan lyhyehköllä artikkelilla – en voi ottaen huomioon yliopiston opettajille asetettavat päivästä päivään kasvavat vaatimukset omasta puolestani kannattaa lisensiaatti Sucksdorffin asettamista ehdolle kyseessä olevaan professorin virkaan.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: