Brahe, Per (Pietari) nuorempi

Brahe, Per (Pietari) nuorempi

1602–1680. Ruotsalainen kreivi, valtakunnandrotsi 1646. Suomen kenraalikuvernööri 1637–1640 ja 1648–1654, perustamassa Turun akatemiaa 1640, akatemian kansleri 1646–1680.

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1849: Kotimainen kirjallisuus

Päivämäärä: 
1.9.1849
1. Lyhy Suomen Historia ja Maantiede, kansakoulujen tarpeeksi. Suomentanut J. F. Granlund. Helsingissä 1849.   Tämä teos muodostaa Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toimitusten 13. osan. Se on ansiokas, varsin selkeällä kielellä laadittu käännös teoksesta Finlands Historie och Geografi för Söndagsskolor, julkaistu vuonna 1847 (hra Hallsténin laatimana) ja painettu Vaasassa. Emme ole sattuneet kiinnittämään huomiota alkuteokseen, ja siksi meille on kaksinkertainen ilo tutustua kirjaan asussa, joka lupaa sille laajemman levikin ja moninkertaisen hyödyn. Ei siksi, että sen tiivistelmämuoto mie...
Paikat: 

Litteraturblad nro 6, heinäkuu 1856: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.7.1856
Acta Societatis Scientiarum Fennicae. [Suomen Tiedeseuran kirjoituksia] Tom. IV Fascic. II. Helsingfors 1856. Öfversigt Af Finska Vetenskapssocietetens Förhandlingar. [Katsaus Suomen Tiedeseuran toimintaan] III. 1855–56. Helsingfors 1856.   Vaikka teoksista edellinen, Vetenskapssocietetens Handlingar -sarjan neljännen niteen toinen vihko, onkin oppineelle maailmalle tarkoitettu teos, se sisältää kuitenkin monenmoista myös oppimattomille, lukijoillemme ja meille. Se alkaa herra H. J. Holmbergin saksaksi kirjoittamalla artikkelilla ”Etnografisia kuvauksia Venäjän Amerikan kansoista”. Siinä ku...
Paikat: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1857: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.9.1857
Olemme aiemmin muistuttaneet kotimaisten kirjapainojen verrattain runsaasta toiminnasta tämän vuoden kevät- ja kesäkuukausina. Allekirjoittaneen pöydällä on esillä yli neljäkymmentä teosta, mitä paksuimmista kvarto- ja melko kookkaista oktaavoista mitättömimpiin sekstodiformaatteihin – kaikki kotimaista tuotetta sanotulta ajalta, ja se on tavallista enemmän. Meidän ei myöskään pidä laiminlyödä ilmaisemasta asianomaisille kustantajille kiitollisuudenvelkaamme yhtä epätavallisesta ilmaisannista, jolla he ovat antaneet kustantamojensa kappaleiden tulla toimituksen käsiin. Tämä hyväntahtoisuus ...
Paikat: 

Karl Konstantin Tigerstedtille

Päivämäärä: 
15.6.1880
15.6.1880   Parahin Veli!    Olipa todellinen ilo nähdä jälleen rosoista käsialaasi. Olen kyllä tiennyt, että elät pirteänä ja piikikkyytesi on entisellään. Enpä ole altis suostumaan ehdotukseesi [ryhtyä johtamaan hanketta muistopatsaan pystyttämiseksi Pietari Brahelle Turkuun]. Mielestäni riittää, että pystytämme muistopatsaita suomalaisille miehille ja naisille – tietysti hyvin säästeliäästi, sillä esim. 1 000 vuodessa saamme niitä kyllä tarpeeksi. Olihan Brahe ansiokas mies ja kohteli maatamme ystävällisesti. Silti hän oli ruotsalainen Suomen maaherra ja sellaisena pysyi. Kunnioitan miel...