Wright, Magnus von

Wright, Magnus von

1805–1868. Taidemaalari ja ornitologi.

Carl Robert Ehrströmiltä

Päivämäärä: 
6.3.1846
Tornio 6.3.1846   Veli Jean!    Käytän tilaisuutta lähettääkseni Sinulle ensinnäkin lisiä suomenkieliseen matemaattiseen terminologiaan Europaeuksen, Schildtin ja muiden tekemien ehdotusten tapaan. Tämän termistön on koonnut kruununvouti Wallenius, hyväpäinen, mutta luonteeltaan omalaatuinen mies ja valitettavasti vailla syvempää sivistystä. On sillä varmasti jonkin verran arvoa. Toiseksi, vapaasti käännetyn otteen Gräfen ja Waltherin lääketieteellisestä aikakauskirjasta, aiheena raittiusseurojen pyrkimysten vahingollisuus. Tee sillä mitä tahdot, nykyisin tätä asiaa ei meillä ehkä yleisön k...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Litteraturblad nro 9, syyskuu 1849: Kotimainen kirjallisuus

Päivämäärä: 
1.9.1849
1. Lyhy Suomen Historia ja Maantiede, kansakoulujen tarpeeksi. Suomentanut J. F. Granlund. Helsingissä 1849.   Tämä teos muodostaa Suomalaisen Kirjallisuuden seuran toimitusten 13. osan. Se on ansiokas, varsin selkeällä kielellä laadittu käännös teoksesta Finlands Historie och Geografi för Söndagsskolor, julkaistu vuonna 1847 (hra Hallsténin laatimana) ja painettu Vaasassa. Emme ole sattuneet kiinnittämään huomiota alkuteokseen, ja siksi meille on kaksinkertainen ilo tutustua kirjaan asussa, joka lupaa sille laajemman levikin ja moninkertaisen hyödyn. Ei siksi, että sen tiivistelmämuoto mie...
Paikat: 

Johanna Lovisa Snellmanilta

Päivämäärä: 
15.12.1853
Rakas Mieheni! 15.12.1853   Me olemme kaikki Luojan kiitos terveinä Wille on kränä kuten ennenkin. Minulle on ilo saada kirje Sinulta ja kuulla että olet päässyt onnellisesti Turkuun. Ahkeroin kovasti koska minäkin yritän laittaa Joululahjoja, mutta kun istahdan ja luulen että saan jotain tehtyä joudun taas nousemaan ja häärimään Jumala suokoon Sinulle terveyttä, niin että ilman viivytystä pääsisit pian omiesi luo. Täällä kotona on kovin autiota, sinun huoneissasi ja salissa. Calle ei saa piirtää Vhrigtille, hänellä kun ei ole aikaa. Nyt hän kiusaa minua ja pyytää päästä ajeluretkelle ja jä...
Asiat: 

Litteraturblad nro 11, marraskuu 1857: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.11.1857
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia. 20 osa. Helsingissä 1856–57. – Förteckning öfver i tryck utgifna skrifter på Finska äfvensom öfver några andra arbeten, innehållande någon uppsats på detta språk eller annars ledande till dess kännedom. – Luettelo suomeksi painetuista kirjoista – jne. H:fors 1856–57.   Kooltaan paksu (96 arkkia 4:o-kokoa) ja sisällöltään ja hyödyltään yhtä arvokas teos on entisen professorin ja yliopiston kirjastonhoitajan, valtioneuvos Fredr. Wilh. Pippingin monivuotisten vaivalloisten tutkimusten tuottama hedelmä. Julkaisijan nimi takaa äärimmäisen tarkkuuden...
Paikat: 

Litteraturblad nro 12, joulukuu 1859: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.12.1859
Bidrag till Finland’s naturkännedom, etnografi och statistik, utgifen af Vetenskaps-Societeten. 5:e h. H:fors 1859. [Lisiä Suomen luonnontietoon, kansatieteeseen ja tilastoihin, julkaissut Tiedeseura. 5. vihko. Helsinki 1859.]   Vihkosen täyttää ”Finlands Foglar hufvudsakligen till deras drägter beskrivna af Magnus von Wright. Förra afdelningen” [Suomen linnut, jotka lähinnä höyhenpuvuiltaan on kuvannut Magnus von Wright. Edellinen osa]. Koko luonnonhistorian alalla yleissivistyksen suurin mielenkiinto kohdistuu kasvitieteen ohella lähinnä lintutieteeseen, ornitologiaan. On helppo oivaltaa ...
Paikat: