Rosenborg, Johan Wilhelm

Rosenborg, Johan Wilhelm

1823–1871. Filosofian maisteri 1847, uusmaalaisen osakunnan vt. kuraattori 1848–51. Lakitieteen kandidaatti 1854, lisensiaatti 1857 ja tohtori 1860. Kameraali- ja valtio-oikeuden dosentti Helsingin yliopistossa 1858, professori 1860.

Litteraturblad nro 10, lokakuu 1858: Kotimaista kirjallisuutta

Päivämäärä: 
1.10.1858
Nya källor till Finlands medeltidshistoria, samlade och utgifna af D:r Edvard Grönblad. 1:a samlingen. Köpenhamn 1857. [Suomen keskiajan historian uusia lähteitä, kerännyt ja julkaissut tri Edvard Grönblad. 1. Kokoelma. Kööpenhamina 1857.]   Ahkeran ja taitavan kokoajan, hra Grönbladin uusi Suomen historiaa valaiseva asiakirjalisäys kuuluu lähinnä aikaan juuri ennen Kustaa I:ä ja uskonpuhdistusta 1500-luvun alussa. Siltä ajalta, 1504–24, kokoelma sisältää peräti 344 eri dokumenttia. Voi sanoa, että asiakirjat ja kirjallinen data valaisevat jo melko runsaasti Suomen keskiajan historiaa. Sama...
Paikat: 

Dosenttipalkkion korottaminen, lausunto yliopiston konsistorissa 7.12.1859

Päivämäärä: 
7.12.1859
Vaikka olen sitä mieltä, että kyseessä oleva apurahan korotus olisi hyvin voitu jättää toistaiseksi tekemättä, en halua jättää ääntäni käyttämättä arvioitaessa ehdolle asetettujen henkilöiden suhteellista ansiokkuutta korotuksen saajiksi, kun kysymys on tuotu äänestykseen nyt käsillä olevassa muodossa. Lisensiaatti Ahlqvist on varhaisista opiskeluvuosistaan saakka osoittanut innostuksensa ja kykynsä kirjallisiin töihin; myöhemmin hän on useiden vuosien ajan tehnyt kielentutkimuksia, jotka edellyttävät samassa määrin sekä tietojen hallintaa että sitkeää aherrusta. Kaiken tämän sekä hänen poi...
Paikat: 
Asiat: 

Kameraali- ja valtio-oikeuden sekä rikosoikeuden professuurin ehdollepano, lausunto yliopiston konsistorissa 26.9.1860

Päivämäärä: 
26.9.1860
Dosentti Rosenborg on dosentuuria varten julkaisemallaan opinnäytteellä osoittanut olevansa selkeästi ajatteleva ja lahjakas kirjoittaja. Mainittua tarkoitusta varten julkaistu tutkielma ei kuitenkaan ole luonteeltaan tiukemmat vaatimukset täyttävä tieteellinen tutkimus, vaan erinomainen aikakauslehtiartikkeli. Hänen nyt opinnäytteeksi professuurin saamista varten esittämänsä väitöskirja taas on hyväksytty tiedekunnassa vasta äänestyksen jälkeen ja alimmalla arvosanalla ja konsistori on yhtynyt tähän tiedekunnan arvioon. Minunkin on omasta puolestani arvioitava tämän teoksen laatu sellaisek...
Paikat: 
Asiat: 

Ehdotus uudeksi merilaiksi, lausunto senaatin täysistunnossa 30.5.1864

Päivämäärä: 
30.5.1864
Tämän merkinnän ja asiakirjojen lukemisen jälkeen senaattori Snellman lausui – että senaattori näki omasta puolestaan hyväksi valita mainitun komitean puheenjohtajaksi Aleksanterin yliopiston professorin, juris utriusque tohtori Axel Wilhelm Liljenstrandin, sekä sen jäseniksi kutsua seuraavat: keisarillisen senaatin valtiovaraintoimituskunnan palveluksessa oleva kollegioneuvos Arsenii Zacharias Boisman, mainitun yliopiston professori, juris utriusque tohtori Johan Wilhelm Rosenborg, Turun merenkulkukoulun opettaja, kollegioasessori Bror Michael Ekelund, oikeusneuvosmies, juris utriusque kan...
Paikat: 
Asiat: 

Morgonbladet nro 70, 24.3.1876: Paino ja pitoisuus

Päivämäärä: 
24.3.1876
Näistä saksasta lainatuista käsitteistä paino tarkoittaa tässä tietyn kolikon painoa, pitoisuus sen kullan tai hopean sisältöä. Mutta kun kolikko valmistetaan kupariseoksesta, niin sen painoon sisältyy myös kuparin paino. Ei ole suinkaan mitään väärää merkitä painoluku painomittoina, esim. hopearuplan painoluku solotnikina ja dolina tai assina, kuten Porvoon valtiopäivillä. Mutta koska tavallisesti myös rahayksikön jako-osat, välistä myös sen kerrannaiset lyödään samalla pitoisuudella, se ilmoitetaan kokonaispainon osina tai prosentteina. Siten ruplan, 50 ja 25 kopeekan kolikot lyödään kaik...
Paikat: