Ehdotus Helsingin uudeksi pelastusjärjestelmäksi, lausunto senaatin talousosastossa 27.5.1864

Tietoka dokumentista

Tietoa
27.5.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...jolloin senaattori Snellman lausui, – että käsitellyn ehdotuksen yhteydessä on noussut esiin kysymys, olisiko tarpeellista ja mahdollista perustaa Helsingin kaupunkiin yksi tai useampia laitoksia, joista koko kaupunkiin, tai ainakin useimpiin sen osiin, voitaisiin johtaa juomakelpoista makeaa vettä riittävässä määrin. Näillä laitoksilla olisi myös velvoite tulipalojen sattuessa antaa tarvittavaa vettä kaupungin mainitun palokunnan käyttöön. Näin ollen senaattori halusi kehottaa Uudenmaan läänin kuvernööriä jättämään kaupungin vanhimpien sekä maistraatin harkittavaksi lausuntoa varten, voitaisiinko, ja jos voitaisiin, niin millä tavoin, kaupunkiin saada aikaan sellaisia vesijohtoja siten, että ne täyttäisivät tarkoituksensa. Kuvernöörin tulee tällöin toimittaa kyseinen lausunto sekä oma lausuntonsa asiasta keisarilliselle senaatille. Insinöörin Lekven laatima ehdotus toimitetaan samalla kuvernöörille, jotta asianosaisilla olisi käsillä asiaa koskevat tarvittavat tiedot.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: