Helsingin kaupungin palosammutuslaitos (esimerkki), lausunto senaatin talousosastossa 4.10.1864

Tietoka dokumentista

Tietoa
4.10.1864
Dokumenttityyppi: 
Primäärilähteet

Editoitu teksti

Suomi

...jolloin senaattori Snellman lausui, – että senaattori, ottaen huomioon sen, mitä siten asian johdosta oli ilmoitettu ja sanottu, näki hyväksi kehottaa läänin kuvernööriä, ettei hän odottaisi kaupungin palonsammutuslaitoksen uudelleenjärjestelyä, joka sen johdosta on pantu vireille ja joka vielä on kiinni niiden asianomaisilta vaadittujen lausuntojen saapumisesta, jotka saattavat osoittaa sen tarpeelliseksi, vaan että hän viipymättä huolehtisi siitä, että palolaitos saa tulipalosta ilmoittamiseen tarvittavat tyydyttävät laitteet. Tätä tarkoitusta varten tulee hankkia parempia ja tarkoituksenmukaisempia torvia eli tuutteja, ja nykyisin käytetyt aivan liian heikkoääniset hälytysrämistimet korvataan voimakkaammilla, samanlaisilla kuin ne joita palolaitos käytti vuoteen 1861 asti. Myöskin tulee hälytyssoiton aikaansaamiseksi aluksi hankkia tarkoitukseen sopiva suurehko kello, joka asetetaan kunnolliselle alustalle Ullanlinnaan, Suomen kaartinpataljoonan ruutivaraston läheisyyteen, jolloin kellojen soitosta voi tarpeen ilmetessä sopivimmin huolehtia, sen mukaisesti kuin sovitaan asianomaisen päällystön kanssa, mainitun varaston luokse sijoitettu sotilasvartija. Samoin on rakennettava vielä muutamia uusia yleisiä kaivoja pumppulaitteineen, pääasiassa palolaitoksen tarpeita varten, jolloin ei varsinaisesti tarvitse välittää veden kelvollisuudesta muihin tarkoituksiin. Sitä paitsi tulee palolaitos varustaa kahdella siirrettävällä imu- tai painepumpulla niihin kuuluvine letkuineen, vesiastioitten kiireellistä täyttöä varten, ja kaupunkiin rakennetaan kiireesti suurempi määrä ja nykyistä parempia veden alkunostolaitteita, ja että nykyiset vedennostolaitteet, jotka sillä välin pidetään käytössä, saatetaan heti käyttökuntoon, ja niiden toiminnan tasaisuutta tarkkaillaan usein tehdyin selvityksin ja koepumppauksin. Nostolaitteita varten tulee muuten myös osoittaa tietty ja määrätty henkilökunta, jonka päällystölle tulee miehistölle annettavia ohjeita varten antaa tarvittavat näyttömerkit, jotta tästedes sattuvien tulipalojen yhteydessä, ainakin niillä tienoilla kaupungissa joilla tuli riehuu, voisivat veden nostosta huolehtia siihen määrätyt henkilöt, paremmassa järjestyksessä kuin se tähän asti on tapahtunut. Lisäksi on myös havaittu tarpeelliseksi, että asianomaisia muistutetaan siitä, että palohälytys on yleisesti annettava heti kun tulen irti pääsy on havaittu tai siitä on ilmoitettu, tai kun on vain havaittavissa seikkoja, jotka antavat aiheen olettaa, että on pelättävissä tulipalon puhkeaminen. Muilta osin, ja samalla kun senaattori katsoi olevan tarpeen tulipaloista hälyttämisen kohentamiseksi, että Ullanlinnaan hankittavan hälytyskellon lisäksi asetettaisiin kaksi muuta vastaavanlaista muille tienoille kaupungissa, nimittäin yksi Kampin malmin kasarmin naapurustoon, ja yksi päävartion lähelle, niin sanotulle Katajanokanvuorelle, halusi senaattori, ennen kuin tarkemmin päätetään näiden kellojen sijoittamisesta, anoa virkaatekevältä kenraalikuvernööriltä ilmoitusta siitä, voisiko palolaitos ympäri vuorokauden odottaa saavansa kyseisten kellojen soittoon tarvittavaa apua päävartion ja mainittujen kasarmien sotilasvartioilta.

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: