Fischer, Konstantin

Fischer, Konstantin

1805–1880. Venäläinen virkamies. Kenraalikuvernöörin kanslian Pietarin osaston esimies 1835. Ministerivaltiosihteerin apulainen 1851–56. Sittemmin Venäjän hallitsevan senaatin jäsen. Salaneuvos. Merkitty Suomen ritarihuoneen jäseneksi.

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
10.3.1866
Helsingissä 10.3.1866   Jalosukuinen Herra Kreivi.    Jalosukuisen Herra Kreivin asiaa koskevan kunnianarvoisan kirjelmän johdosta on Uudenmaan läänin kuvernöörille lähetetty käsky maksattaa herra salaneuvos Fischerille Suomen valtion varoista kuuluva eläke valtiosihteerinviraston kautta, mistä minulla on kunnia täten ilmoittaa. Tilanne on etenkin Kuopion läänissä monista syistä, etenkin rahvaan suurten velkojen ja herra nähköön yhtä suuren saamattomuuden takia hyvin vaikea, ei kuitenkaan sellainen kuin lehdissä usein maalaillaan. Aiemman säästäväisyyden ansiosta nyt ei kuitenkaan Jumalan k...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Muistelmanluonteisia muistiinpanoja

Päivämäärä: 
30.12.1876
I. Tie senaattiin   Minulla oli jo varsin kauan ollut onni saada osakseni vapaaherra K. J. Walleenin hyväntahtoista huomiota. Tämän yhteyden auttoi ehkä alkuun hyvä ystäväni, myöhemmin lehtorina toiminut Karl Backman, joka toimi perheessä kotiopettajana. Lyseossa pidin paljon hänen [Walleenin] pojastaan Edvardista, joka oli tuolloin koulun priimus ja jonka kanssa jouduin kurin valvojana sen takia pitämään lähemmin yhteyttä. Myöhemmin annoin tunteja myös nuoremmalle pojalle Alfonsille, joka oli erään ns. ylioppilastehtaan oppilas. Vapaaherra Walleen oli kustavilaisen ajan perinteisiin juurtu...