Creutz, Carl Magnus

Creutz, Carl Magnus

1821–1893. Kreivi ja tilanomistaja. Filosofian kandidaatti 1846, tohtori 1850. Turun ja Porin läänin kuvernööri 1864–89. Aatelissäädyn edustaja valtiopäivillä 1863–64 ja 1867.

Alexander Armfeltille

Päivämäärä: 
10.10.1863
Helsingissä 10.10.1863   Jalosukuinen Herra Kreivi!    Olin valmistautunut jo perjantain postissa lähettämään Jalosukuiselle Herra Kreiville muutamia rivejä, mutta jäljempänä seuraavan tekstin ilmaisemista syistä päädyin siihen, että minun oli kirjoitettava kirje uudelleen. Merkittävintä tapahtumissa ovat tähän mennessä olleet valtiopäivien anomukset. Pappissääty on etunenässä, kuten Herra Kreivi on sanomalehdistä nähnyt. Olisin ollut sitä mieltä, että jonkinlainen maltin säilyminen olisi toivottavaa eikä ainakaan pitäisi esittää anomuksia asioista, joiden järjestämisestä on lupaus jo valta...
Paikat: 
Asiat: 

Alexander Armfeltilta

Päivämäärä: 
3.10.1863
Ratula 3./15.10.1863   Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori.    Minulla on ollut kunnia saada Herra Senaattorin kirje tämän kuun 10. päivältä, ja kiiruhdan ilmaisemaan kohteliaimman kiitokseni siinä saamistani tiedoista. En ole käynyt enkä aikonut käydä neuvotteluja aatelissäädyn opposition kanssa, koska olen vakuuttunut siitä, ettei sellainen neuvottelukokous johtaisi mihinkään tuloksiin. Olen käynyt vierailulla kreivi Creutzin luona ja tavannut sitä paitsi useita kertoja lankoni Essenin ja sisarenpoikani August Armfeltin tyttärieni samoin kuin veljeni luona ja puhunut silloin heidän kan...
Asiat: 

Satamamestarin palkkaaminen Rauman maasatamaan, lausunto senaatin talousosastossa 4.5.1864

Päivämäärä: 
4.5.1864
...jolloin senaattori Snellman ensimmäisenä lausui – ja näki omasta puolestaan hyväksi, että ennen kuin asiassa enempää tehdään, kehotetaan kuvernööriä lähettämään keisarilliselle senaatille lausunto siitä, tarvittaisiinko Rauman sataman suojelemiseksi erityistä valvontaa ja olisiko tässä tarkoituksessa tarpeen palkata kyseiseen maasatamaan satamamestari.    
Paikat: 
Asiat: 

Vankien mahdollisuus valmistamiensa tuotteiden myymiseen, lausunto senaatin täysistunnossa 11.7.1864

Päivämäärä: 
11.7.1864
Kun tämä oli luettu, lausui senaattori Snellman, – että senaattori halusi, ennen kuin asiassa enempää tehtäisiin, lähetteessä, jonka esittelijän tulee antaa prokuraattorin mainitun kirjelmän johdosta, kehottaa Turun ja Porin läänin virkaatekevää kuvernööriä toimittamaan prokuraattorin esityksen mukaisesti alamaisen lausuntonsa, siitä, voitaisiinko Turun kaupungin kauppatorin luota tai mainitun paikan läheisyydestä hankkia sopivat tilat, joissa kaupungissa sijaitsevan rangaistusvankilan vangit voisivat keskuudestaan valitsemiensa ja tarpeen vaatimalla tavalla vartioitujen luottamusmiestensä ...
Paikat: 
Asiat: 

Ehdotusta uudeksi kalastussäännöksi, lausunto senaatin täysistunnossa 8.5.1865

Päivämäärä: 
8.5.1865
…josta asia on tähän asti riippunut, ilmoitti senaattori Snellman, että kun keisarillinen senaatti ei yllä käsitellyssä alamaisessa lausunnossaan ollut havainnut olevan syytä olla hyväksymättä säätyjen asiassa ilmaisemia toivomuksia, oli tällöin edellytetty, että keisarillisessa senaatissa laadittava uusi kalastussääntö, niin ikään alamaisuudessa esitetyllä tavalla, olisi jätetty Hänen Keisarillisen Majesteettinsa armollisesti harkittavaksi ja hyväksyttäväksi, jolloin senaatti olisi saanut tilaisuuden tuoda esiin ne vähäiset poikkeamat säätyjen käsityksestä, joihin senaatin mielestä saattoi...
Paikat: 
Asiat: 

Carl Magnus Creutzilta

Päivämäärä: 
10.5.1865
Turussa 10.5.1865   Suuresti kunnioitettu Veli!    Turun merenkulkukoulun johtokunnan mainitun koulun johtajan nimittämistä koskevan äskettäin keisarilliselle senaatille lähetetyn esityksen johdosta, jossa johtokunta on yksimielisesti puoltanut kapteeni Steniusta, saanen kiinnittää kunnioitetun Veljeni huomiota siihen, että johtokunnan mielestä olisi merenkulkukoulullemme onnettomuus, jos keisarillinen senaatti nimittäisi virkaan toiselle ehdokassijalle asetetun kapteeni Mattsénin, Vaasan merenkulkukoulun johtajan, jolla myös on varsin hyvät todistukset. Olen kuten monet muutkin saanut main...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Läänin järjestely Tampereen ja sen ympäristön alueella, lausunto senaatin täysistunnossa 6.11.1865

Päivämäärä: 
6.11.1865
Senaattori Snellman halusi omasta puolestaan, ennen kuin kävi asian lopulliseen käsittelyyn, määrätä Hämeen ja Vaasan läänien kuvernöörit sekä Turun ja Porin läänin virkaatekevän kuvernöörin yhdessä keisarillisen senaatin kansliatoimituskunnan päällikön, paroni von Bornin kanssa, hänen määräämänään aikana ja hänen toimiessaan puheenjohtajana, kokoontumaan Tampereen kaupunkiin, kaikki tarvittavat tiedot saatuaan, laatimaan asiaa harkittuaan ehdotus siitä, miten kyseinen läänin järjestely voitaisiin sopivimmin toteuttaa ja mitä muita muutoksia yllä mainittujen seutujen nykyiseen jakoon mahdol...

Carl Magnus Creutzilta

Päivämäärä: 
17.8.1867
Malminkartanossa 17.8.1867   Suuresti kunnioitettu Veli!    Joudun nyt esittämään vilpittömän kiitokseni kunnioitetun Veljeni heinäkuun 22. päivän kirjeestä kirjallisesti, kun epäsuopea kohtalo esti minua Helsingissä matkallani tänne esittämästä sitä suullisesti, kuten olin toivonut. Mainittu kirje on selvittänyt minulle ne periaatteet, joita hallitus aikoo tulevaisuudessa noudattaa ja näin heti poistanut kaikki epäilykseni omasta toimintatavastani tulevina aikoina. Tämä kirje sisälsi kuitenkin myös yhtä ja toista muuta, jonka osalta en ole voinut välttää joidenkin tietojen lähettämistä sek...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Magnus Creutzilta

Päivämäärä: 
23.9.1867
Turussa 23.9.1867   Kunnioitettu Veljeni!    Eilisessä sähkeessä en pystynyt antamaan täydellisiä tietoja viljan hinnoista, ja vaikka tilanne on nytkin samanlainen, minun on kuitenkin mielestäni selvitettävä lähemmin tämän läänin tilannetta ja perusteita, joiden takia arvioin, että viljan ostaminen täältä tuottaa kruunulle vaikeuksia. Ruissato on koko läänissä jäänyt keskimääräistä pienemmäksi – ehkäpä Ahvenanmaalla ja joissakin saaristopitäjissä on voitu saada kylvetystä määrästä 4–5-kertainen tulos – samoin osissa Halikkoa, Uskelaa sekä Paimiota – mutta muualla sato on vain kaksin- ja joi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Magnus Creutzilta

Päivämäärä: 
25.9.1867
Turussa 25.9.1867   Suuresti kunnioitettu Veli!    Kun minulla oli viimeksi lähteneeseen postiin ilo kirjoittaa kirje kunnioitetulle Veljelleni, olin siinä määrin hukkumassa töiden ja kävijöiden paljouteen, että kirje oli kirjoitettava mitä suurimmassa kiireessä, ja sen takia unohdinkin kertoa tai kysellä muutamia merkityksellisiä asioita. Vasta eilen sain Ylä-Satakunnan ylemmän kihlakunnan kruununvoudin ilmoituksen hallan tuhoista tässä kihlakunnassa ja saatuani ilmoitukset koko läänistä lähetän nyt seuraavassa postissa keisarilliselle valtiovaraintoimituskunnalle kertomuksen hallavahingoi...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: