Alexander Armfeltilta

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

Ratula 3./15.10.1863

 

Suuresti kunnioitettu Herra Senaattori. 

 

Minulla on ollut kunnia saada Herra Senaattorin kirje tämän kuun 10. päivältä, ja kiiruhdan ilmaisemaan kohteliaimman kiitokseni siinä saamistani tiedoista.

En ole käynyt enkä aikonut käydä neuvotteluja aatelissäädyn opposition kanssa, koska olen vakuuttunut siitä, ettei sellainen neuvottelukokous johtaisi mihinkään tuloksiin. Olen käynyt vierailulla kreivi Creutzin luona ja tavannut sitä paitsi useita kertoja lankoni Essenin ja sisarenpoikani August Armfeltin tyttärieni samoin kuin veljeni luona ja puhunut silloin heidän kanssaan valtiopäivistä ja niiden tekemisistä, mutta vain vapaan keskustelun puitteissa. Anomusoikeudesta, joka tuli esiin monesti, olen ilmaissut vakaan käsitykseni olevan, että se kuuluu säädyille eikä sitä voida ottaa niiltä pois, kuten ei Hallitsijaltakaan voida kieltää hänen oikeuttaan olla kiinnittämättä mitään huomiota säätyjen esittämiin anomuksiin. En silloin todellakaan olettanut, että nämä henkilöt vetäisivät esiin kysymyksen aloiteoikeudesta ja määräajoin kokoontuvista valtiopäivistä, kun Keisari oli valtaistuinpuheessaan niin selväsanaisesti luvannut niiden toteutuvan. Mitä taas tulee sellaisiin anomuksiin, joiden voitaisiin ajatella jollakin tavalla tarkoittavan perustuslain muuttamista, uskoisin voivani vakuuttaa, että jos Keisari pitäisi niitä hyödyllisinä ja asioiden hoitamista edistävinä, Hänen Majesteettinsa jättäisi ne asetettavan komitean harkittaviksi.

Lähdettyäni Helsingistä en ole saanut mitään tietoja kenraalikuvernööriltä enkä paroni Stjernvallilta. En siis tiedä mitään valtiopäiväkeskustelujen käsittelemisen kieltämisestä sanomalehdiltä. Jos tätä ei sallita, mitä en voi kuitenkaan pitää luultavana, saavat herrat lehtimiehet kiittää itseään siitä, että tällaiseen ratkaisuun on päädytty.

Selvityksen valtiontalouden tilasta olen saanut. – Aion kahden viikon kuluttua lähteä paluumatkalle Pietariin.

Täydellisintä kunnioitustani ja vilpitöntä alttiuttani vakuuttaen minulla on kunnia edelleenkin olla

Suuresti kunnioitetun Herra Senaattorin

nöyrin palvelija

Alex. Armfelt

 

 

Vertailu

Alkukieli
Alkukielinen pdf: