Creutz, Carl Magnus

Creutz, Carl Magnus

1821–1893. Kreivi ja tilanomistaja. Filosofian kandidaatti 1846, tohtori 1850. Turun ja Porin läänin kuvernööri 1864–89. Aatelissäädyn edustaja valtiopäivillä 1863–64 ja 1867.

Carl Magnus Creutzille

Päivämäärä: 
27.9.1867
H:gissä 27.9.1867   Kunnioitettu Veli    Vastaukseksi ystävälliseen kirjeeseesi [päivämäärä puuttuu] päivältä ilmoitan suuressa kiireessä: Kuten aiemmin on ilmoitettu, valtion varat ovat lopussa. Lainaa on otettava ulkomailta. Ei ole vielä saatu. Kolmessa läänissä on edessä mitä hirmuisin nälänhätä. Kaikki mitä irti saadaan menee niiden kitaan. Joka tapauksessa on selvää, ettei koko maata voida ruokkia valtion lainalla. Näistä ankarista oloista huolimatta mahdolliseksi käynee: 1. itämiskykyisen ohran ja kauran vastaanottaminen kruunulle tulevien rästimaksujen suoritukseksi. Maksettavan summ...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Hugo Schaumanilta

Päivämäärä: 
21.10.1867
Turussa 21.10.1867   Jalosukuinen Herra Senaattori ja Ritari!    Koska kuvernööri, kreivi Creutz on vielä matkalla läänissä, pyydän saada nöyrimmästi ilmoittaa Herra Senaattorille ja Ritarille ohran ja kauran ostoista tässä läänissä seuraavaa: Suurehkon kauraerän hankkiminen kiireesti pohjoisiin lääneihin lähetettäväksi näyttää minusta mahdottomalta muuten kuin ostamalla vilja täällä kaupungissa toimivilta kauppiailta, joilla on sitä varsin merkittäviä määriä, jotka on aiottu vähitellen maasta vietäviksi vielä syksyn aikana. Heidän hallussaan nyt oleva vilja ei kuitenkaan kelpaa kylvösiemen...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Ilmoitus kuvernööreille viljatoimituksista, konsepti

Päivämäärä: 
30.6.1868
Uudenmaan lääni Jalosukuinen Herra Paroni, Turku – Jalosukuinen Herra Kreivi, Viipuri – (Kuvernööri) Jalosukuinen Herra Kenraalimajuri   Viitaten valtiovaraintoimituskunnan kirjelmään nro [puuttuu] tämän kuun 16. päivältä (Turku: ja minun sen oheen liittämääni lappuseen) minulla on kunnia ilmoittaa (tekstissä: Herra Paronille – Kreiville), että ostaessaan keisarillisen senaatin määräyksen mukaisesti kevätviljan kylvösiementä Tit[ulus] voi maksaa jokaisesta tarjotusta erästä sen hinnan, jonka arvoisena Tit. pitää sitä sen painon ja itämiskykyisyyden perusteella, mutta ohrasta voidaan kuitenk...
Paikat: