Molander, Clas Herman

Molander, Clas Herman

1817–1897. Filosofian maisteri 1840. Kenraalikuvernöörin kanslian virkamies 1846, lehdistöosaston päällikkö. Valtiosihteerin viraston 1. toimitussihteeri 1854. Kenraalikuvernöörin kanslian johtaja 1858. Todellinen valtioneuvos 1860. Aateloitu 1863. Hämeen läänin kuvernööri 1865–69. Senaatin talousosaston senaattori 1869, kamaritoimituskunnan päällikkö 1870, valtiovaraintoimituskunnan päällikkö 1871–97. Salaneuvos 1875. Vapaaherra 1887.

Johan Ludvig Runebergille

Päivämäärä: 
26.9.1848
H:gissä 26.9.1848   Veli Runeberg!    Olen ollut täällä nyt 10 päivää, huolestuneena – en sen takia, että matka lienee turha, vaan täällä vallitsevasta tyhjyydestä, hengen ja henkien puutteesta. Rein, aina rehti mies, on sanonut minulle, että tuomiokapitulin antama palvelustodistus voisi auttaa asiaa erittäin paljon. Normaalioloissa saan sellaisen tarkastajalta. Nyt konsistori kuulemma kokoontuu huomenna. Ole siis ystävällinen ja hoida asiat niin, että tituluksista Sirén ja Molander jompikumpi pyytää tällaista todistusta minun puolestani, ja lähetä se seuraavassa postissa tänne amanuenssi H...
Kirjeenvaihto: 

Claes Herman Molanderille

Päivämäärä: 
24.12.1863
Helsingissä 24.12.1863   Jalosukuinen Herra Valtioneuvos!    Minulla on kunnia lähettää ohessa ehdotus painovapauslakiesityksen johdannoksi, jonka laatimisen Hänen Ylhäisyytensä Kenraalikuvernööri on antanut tehtäväkseni. Olen pyrkinyt pitämään sen lyhyenä. Toivoisin toki, ettei sitä hylättäisi esittämättä sitä ensin Hänen Majesteetilleen, joka ehkä vähemmän kuin monet muut epäröi suostumuksen antamista ehdotuksessa ilmaistujen käsitysten julkituomiseen. Nämä eivät todellakaan mene itse lain sisältöä pitemmälle, mistä toki olisi voitu lisätä, että se pohjautuu mitä vapaamielisimpiin periaat...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Claes Herman Molanderille

Päivämäärä: 
23.11.1864
23.11.1864   Jalosukuinen Herra Todellinen Valtioneuvos    Eilisiltana minulla oli kunnia käydä tapaamassa Herra Valtioneuvosta ja jättää Hänen Majesteetilleen osoitettu anomus – konseptina, koska puhtaaksi kirjoitettu kappale kiertää allekirjoituksia keräämässä. Anomus sisältää kaksi kohtaa: 1. Hypoteekkiyhdistykselle annettava enintään 150 000 ruplan tuki. Yhdistys saa nimittäin lainaa 80 %:n kurssiin – mutta pääsisi subvention avulla 85 %:n tasoon, alimpaan arvoon, johon se voi lainaa ottaa. Korko 4 ½ prosenttia. 2. Hopearahan vaihtamisen julistaminen – todellinen vaihtoaika 6 kuukautta ...
Kirjeenvaihto: 

Karl Alexander Slöörille

Päivämäärä: 
30.3.1865
Hki 30.3.1865   Korkeasti oppinut Herra Johtaja.    Vaikka jo on päätetty, että suomenkielisen [Virallisen] lehden johtaminen annetaan Herra Johtajan tehtäväksi, asia on kuitenkin esiteltävä senaatissa. Senaattori Nordenheim ei ole halunnut esittelyä suorittaa, koska Pietarissa on virinnyt ajatus virallisen lehden uudelleenjärjestelystä, kun Berndtsonin kanssa tehty sopimus päättyy tämän vuoden lopussa. Mainittu uudistus saattaisi vaikuttaa suomenkieliseen lehteen tulevien virallisten ilmoitusten julkaisutapaan ym. Ja senaatti lykkäisi asian käsittelyn joka tapauksessa siihen saakka, että u...
Paikat: 
Asiat: 
Kirjeenvaihto: 

Clas Herman Molanderille

Päivämäärä: 
30.3.1865
H:gissä 30.3.1865   Jalosukuinen Herra Valtioneuvos.    Kenraalikuvernöörin ja senaattori M. V. Nordenheimin luvalla olen, kuten Hra Valtioneuvos tietää, keskustellut siellä asuvan maisteri Slöörin kanssa siitä, että hän ryhtyisi Julkisten toimittajaksi. Ehdot ovat olleet: 1. Slöör kirjoittaa ensisijaisesti tehdäkseen lehdestä kansanomaisen päivälehden – mutta ei lainkaan politikoi; 2. hän ottaa vastaan ja suomentaa kaikki oikaisut ja tiedonannot, jotka hänelle osoitetaan ruotsinkielisessä virallisessa lehdessä tai muuten julkaistavaksi annetaan; 3. hän suomentaa julkiset kuulutukset tarvit...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: 

Carl Johan Jägerhornilta

Päivämäärä: 
14.7.1865
H:gissä 14.7.1865   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari!    Samalla kun minulla on kunnia liittää oheen eilispäivän esityslista, pyydän saada kertoa, että kotimaista lainaa koskeva julkinen kuulutus tosin laaditaan vain reskriptiä seuraten, joka taas tiettävästi on senaatin anomuksen kanssa yhdenmukainen, mutta muut siitä aiheutuvat toimet jäävät riippumaan Herra Senaattorin omasta asiaa koskevasta esityksestä senaatille. Rahauudistusasia lykättiin senaatin molempien osastojen yhteisistuntoon, koska kenraalikuvernöörin ja valtiosihteerin kirjeet olivat kumpikin osoitettuja ”senaatille”...
Paikat: 

Läänin järjestely Tampereen ja sen ympäristön alueella, lausunto senaatin täysistunnossa 6.11.1865

Päivämäärä: 
6.11.1865
Senaattori Snellman halusi omasta puolestaan, ennen kuin kävi asian lopulliseen käsittelyyn, määrätä Hämeen ja Vaasan läänien kuvernöörit sekä Turun ja Porin läänin virkaatekevän kuvernöörin yhdessä keisarillisen senaatin kansliatoimituskunnan päällikön, paroni von Bornin kanssa, hänen määräämänään aikana ja hänen toimiessaan puheenjohtajana, kokoontumaan Tampereen kaupunkiin, kaikki tarvittavat tiedot saatuaan, laatimaan asiaa harkittuaan ehdotus siitä, miten kyseinen läänin järjestely voitaisiin sopivimmin toteuttaa ja mitä muita muutoksia yllä mainittujen seutujen nykyiseen jakoon mahdol...

Clas Herman Molanderilta

Päivämäärä: 
19.4.1866
Hämeenlinnassa 19.4.1866   Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari.    Lähetän päivän postissa keisarilliselle senaatille Sääksmäen ylemmän kihlakunnan kruununvoudin kirjelmän hätäaputöiden tarpeesta Kuhmalahden ja Eräjärven kappeliseurakunnissa. En olisi rohjennut enää esittää tätä asiaa, ellei Herra Senaattori ja Ritari olisi kehottanut minua siihen silloin, kun minulla oli viimeksi kunnia käydä Herra Senaattorin puheilla ja lukea silloin kruununvoudin kirjettä ääneen. Toivon näin ollen, että vaikka keisarillinen senaatti ei voikaan pahimmin hädänalaisille lääneille jo annettujen avustus...
Paikat: 
Kirjeenvaihto: