Clas Herman Molanderille

Tietoka dokumentista

Editoitu teksti

Suomi

H:gissä 30.3.1865

 

Jalosukuinen Herra Valtioneuvos. 

 

Kenraalikuvernöörin ja senaattori M. V. Nordenheimin luvalla olen, kuten Hra Valtioneuvos tietää, keskustellut siellä asuvan maisteri Slöörin kanssa siitä, että hän ryhtyisi Julkisten toimittajaksi. Ehdot ovat olleet:

1. Slöör kirjoittaa ensisijaisesti tehdäkseen lehdestä kansanomaisen päivälehden – mutta ei lainkaan politikoi;

2. hän ottaa vastaan ja suomentaa kaikki oikaisut ja tiedonannot, jotka hänelle osoitetaan ruotsinkielisessä virallisessa lehdessä tai muuten julkaistavaksi annetaan;

3. hän suomentaa julkiset kuulutukset tarvittaessa.

Olen ollut asiassa mukana pyrkien siihen, että lehden tuotto kattaisi sen aiheuttamat kulut. Jos siitä odotetaan saatavan minkäänlaista poliittista hyötyä, tämä jää vähäiseksi, ellei muutenkin hyvä toimitustyö hanki lehdelle levikkiä. Slöör kuuluu kyvykkäimpiin suomenkielisiin kirjoittajiimme, ja hänen vetäytymisensä hankkeesta olisi todellinen menetys.

Nyt näyttää siltä, että asia on käsiteltävä senaatissa. Sitä ei kuitenkaan voitane ratkaista, ennen kuin on tehty päätös ehdotetusta julkisten kuulutusten uudistamisesta. Slöör puolestaan on levoton ja haluaa saada asiastaan täyden varmuuden, koska hän luopuu hyvästä virasta.

Olen kirjoittanut hänelle ja pyytänyt häntä käymään Herra Valtioneuvoksen puheilla kuulemassa, vaikuttaisiko kyseessä oleva uudistus hänen työehtoihinsa. Myös senaattori Nordenheim lupasi kirjoittaa tänään.

Olkaa niin erinomaisen ystävällinen, että annatte Slöörille hänen pyytämänsä tiedon. Sikäli kuin ymmärrän, lehti tarvitsee joka tapauksessa toimittajan, joka täyttää ne tehtävät, jotka hän on luvannut hoitaa. Kyvyiltään samanveroista ei tehtävään helposti saada. Ja jos kyvykäs tehtävään halutaan, ei saa pienentää palkkiota, jota on tähän mennessä maksettu vähemmän kyvykkäille.

Aitoa kunnioitustani ja kiitollista alttiuttani vakuuttaen minulla on kunnia allekirjoittaa olevani

Jalosukuisen Herra Valtioneuvoksen

nöyrin palvelija

Joh. Vilh. Snellman

Valtioneuvoksen kotona kaikki on hyvin.