Carl Johan Jägerhornilta

Editoitu teksti

Suomi

H:gissä 14.7.1865

 

Suuriarvoinen Herra Senaattori ja Ritari! 

 

Samalla kun minulla on kunnia liittää oheen eilispäivän esityslista, pyydän saada kertoa, että kotimaista lainaa koskeva julkinen kuulutus tosin laaditaan vain reskriptiä seuraten, joka taas tiettävästi on senaatin anomuksen kanssa yhdenmukainen, mutta muut siitä aiheutuvat toimet jäävät riippumaan Herra Senaattorin omasta asiaa koskevasta esityksestä senaatille. Rahauudistusasia lykättiin senaatin molempien osastojen yhteisistuntoon, koska kenraalikuvernöörin ja valtiosihteerin kirjeet olivat kumpikin osoitettuja ”senaatille” eivätkä talousosastolle ja Molander on ilmoittanut, että kenraalikuvernöörin tarkoituksena on todellakin ollut, että asia esiteltäisiin keisarilliselle senaatille in pleno [täysilukuiselle = täysistunnossa], mikä nyt siis tapahtuu ensi viikon alussa. – Viime keskiviikkona oli pieni esittely, jossa käsiteltiin kaksi asiaa: toinen oli jo aiemman päätöksen mukaisten ruiserien siirto Helsingin ja Hämeenlinnan viljavarastoista Jyväskylään. Waldonen-nimisen kauppiaan tarjous maksaa 5 mk 52 p Helsingin erästä (1 300 tynnyriä) ja 3 mk 90 p Hämeenlinnan erästä (900 tynnyriä) hyväksytään. – Toinen asia koski huutokauppaa Mikkelin lääniin tuotavien 11 000 rukiinsiementynnyrin toimittamisesta. Menettelytapa ja ehdot olivat samat kuin Herra Senaattorin täällä ollessa Kuopion läänin osalta sovelletut; – huutokauppa kuitenkin epäonnistui, ei tosin niin pahasti, että Mikkeli jää ilman siemenviljaa, vaan menettelytapa vain on toinen. Keisarillinen senaatti piti ehtoja tosin ankarina, mutta joutui hyväksymään ne sellaisina kuin ne on esitetty kuvernöörin kirjelmässä, jonka kopio seuraa ohessa. Kun pelättiin saman toistuvan Kuopion läänissä, lähetettiin Mikkelin kuvernöörin kirjeen tänne tuoneen pikalähetin mukana Kuopion kuvernöörille kirjelmä, jossa häntä kehotettiin pahimmassa tapauksessa yrittämään sinne tarvittavan kylvösiemenmäärän tuontia samalla tavalla kuin Mikkelin läänin osalta on sovittu tai jollakin muulla sopivimmaksi katsomallaan tavalla, koska aikaa ei enää ole kuvernöörin ja senaatin väliseen kirjeenvaihtoon tästä asiasta. Tällä hetkelläkään en vielä tiedä Kuopiossa tämän kuun 12. päivänä pidetyn huutokaupan tuloksesta. En tiedä Viipurin huutokaupan päivää, joka sikäläisellä kuvernöörillä oli oikeus itse määrätä. Tänään klo 12 on Turussa, Hämeenlinnassa ja Viipurissa sekä täällä tarjolla tehtävä hankkia 2 000 tynnyriä (mieluimmin suomalaista) rukiinsiementä Jyväskylään. Näillä toimilla pitäisi siemenviljan tarpeen tulla tyydytetyksi; ja Viipurissa kuuluu olevan ruislasteja, jotka ovat jo saapuneet perille kauppiaiden toimesta, mutta he eivät halua luovuttaa niitä luotolla rahvaalle muunlaisilla ehdoilla kuin niillä, jotka Hackman ja Rosenius ovat tältä osin sanelleet Mikkelin kuvernöörille.

Mikäli ennen tämän päivän postin lähtöä saapuu jokin tieto mainittujen huutokauppojen tuloksista, minulla on kunnia merkitä se jälkikirjoitukseksi tähän kirjeeseen, samalla kun edelleenkin olen erinomaisinta kunnioitustani vakuuttaen

Suuriarvoisen Herra Senaattorin ja Ritarin

nöyrin palvelija

C. J. Jägerhorn

 

PS Oulun kuvernööri ilmoittaa sähkeitse, että Snellmanin [J. W. G:son Snellman] Riiasta tuoma ruis, jonka ostamisesta senaatti päätti, jos se itäisi 85-prosenttisesti, itää vain 70–80-prosenttisesti, mutta senaatti suositteli silti sen ostamista. – Huutokauppa 2 000 ruistynnyrin toimittamisesta Jyväskylään ei tuottanut tulosta Uudenmaan läänissä; muilta paikkakunnilta sähkeet eivät ole vielä saapuneet.